Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Adriana Arbutina Medicinski fakultet Ortopedija vilica PDF
2. Aleksej  Avramović Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika PDF
3. Anđelka Krstanović Janković Filološki fakultet Specifične knjižževnosti - njemačka književnost PDF
4. Biljana Lolić Poljoprivredni fakultet Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija PDF
5. Biljana Marković Filozofski fakultet Socijalna i organizacijska psihologija PDF
6. Bojana Grujić Arhitektonsko-građevinski fakultet Geotehnika PDF
7. Bojan Baškot Ekonomski fakultet Aktuarstvo PDF
8. Borivoje Milošević Filozofski fakultet Nacionalna istorija PDF
9. Branislav Cvjetković Šumarski fakultet Šumarska genetika i biljna proizvodnja u šumarstvu PDF
10. Branka Čančarević Đajić Medicinski fakultet Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina PDF
11. Branka Zolak Poljašević Ekonomski fakultet Menadžment PDF
12. Branko Crnogorac Filološki fakultet Specifične knjižževnosti - engleska književnost PDF
13. Darija Gajić Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i menadžment u arhitekturi PDF
14. Darko Ratković Filozofski fakultet Metodika razredne nastave PDF
15. Dejan Dmitrović Prirodno-matematički fakultet Ekologija, zaštita biodiverziteta PDF
16. Dijana Drljača Tehnološki fakultet Neorganska hemijska tehnologija PDF
17. Dijana Simonović Arhitektonsko-građevinski fakultet Urbanizam i planiranje prostora PDF
18. Dijana Tica Filološki fakultet Specifične književnosti - engleska književnost PDF
19. Dimitrije Marković Poljoprivredni fakultet Hortikultura PDF
20. Dimitrije Marković Poljoprivredni fakultet Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija PDF
21. Dino Kosić Elektrotehnički fakultet Automatika i robotika PDF
22. Dragana Rašević Fakultet polotičkih nauka Masovni mediji PDF
23. Dragana Stojisavljević Medicinski fakultet Higijena PDF
24. Dragan Gligorić Ekonomski fakultet Međunardna ekonomija PDF
25. Dragan Milovanović Ekonomski fakultet Preduzetnička ekonomija PDF
26. Dragan Milovanović Ekonomski fakultet Poslovne finansije PDF
27. Draško Gajić Fakultet polotičkih nauka Socijalna politika PDF
28. Draško Prtina Medicinski fakultet Fizikalna medicina i rehabilitacija PDF
29. Dražen  Brđanin Elektrotehnički fakultet Računarske nauke PDF
30. Duško Čuković Šumarski fakultet Planiranje gazdovanja šumama PDF
31. Goran Stojanović Filozofski fakultet Etika PDF
32. Goran Šukalo Prirodno-matematički fakultet Zoologija PDF
33. Irena Kuzmanović Radman Medicinski fakultet Bolesti zuba PDF
34. Ivana Pandžić Filozofski fakultet Pomoćne istorijske nauke PDF
35. Lidija Tomić Poljoprivredni fakultet Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane PDF
36. Ljubica Jandrić Medicinski fakultet Epidemiologija PDF
37. Ljubica Figun Rudarski fakultet Površinska eksploatacija mineralnih sirovina i Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina PDF
38. Maja Manojlović Prirodno-matematički fakultet Ekologija, zaštita biodiverziteta PDF
39. Marinko Vekić Poljoprivredni fakultet Reprodukcija i sterilitet životinja PDF
40. Marinko Vekić Poljoprivredni fakultet Stočarstvo PDF
41. Matej Savić Fakultet polotičkih nauka Međunarodno pravo PDF
42. Milan Jakšić Arhitektonsko-građevinski fakultet Hidrotehnika PDF
43. Milorad Vujnić Medicinski fakultet Patološka fiziologija PDF
44. Mirjana Milijević Prirodno-matematički fakultet Algebra i geometrija PDF
45. Mladen Stančić Tehnološki fakultet Grafičke tehnologije PDF
46. Mlađen Trifunović Prirodno-matematički fakultet Društvena geografija PDF
47. Nataša Lakić Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla PDF
48. Nataša Stojaković Medicinski fakultet Farmakologija i toksikologija PDF
49. Nemanja Rakić Prirodno-matematički fakultet Astronomija (uključujući astrofiziku i nauku o svemiru) PDF
50. Obrad Cvijetić Filozofski fakultet Politička filozofija i Uvod u filozofiju PDF
51. Oleg Soldat Filozofski fakultet Istorija filozofije PDF
52. Olivera Grbić Fakultet polotičkih nauka Teorija i metodologija socijalnog rada PDF
53. Sanja Partalo Filozofski fakultet Opšta pedagogija i Sistemska pedagogija PDF
54. Saša Čvoro Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i menadžment u arhitekturi PDF
55. Saša Laketa Filozofski fakultet Logika i Spoznajna teorija PDF
56. Saša Marin Medicinski fakultet Oralna hirurgija PDF
57. Saša Vujnović Medicinski fakultet Radiologija PDF
58. Siniša Zubić Elektrotehnički fakultet Elektroenergetika PDF
59. Smiljana Paraš Prirodno-matematički fakultet Mikrobiologija, biologija ćelije i Zoologija PDF
60. Strahinja Dimitrijević Filozofski fakultet Opšta psihologija PDF
61. Tajana Serdar Ekonomski fakultet Međunarodna ekonomija PDF
62. Tatjana Milivojac Medicinski fakultet Patološka fiziologija PDF
63. Tatjana Popov Prirodno-matematički fakultet Fizička geografija PDF
64. Tatjana Zirojević Filozofski fakultet Metodika razredne nastave PDF
65. Tijana Vujičić Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje i Urbanizam i planiranje prostora PDF
66. Vera Jotanović Ekonomski fakultet Teorijska ekonomija PDF
67. Vesna Antunović Medicinski fakultet Analitička hemija PDF
68. Vladimir  Risojević Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika PDF
69. Vladimir  Telebak Prirodno-matematički fakultet Algebra i geometrija PDF
70. Vojo Radić Poljoprivredni fakultet Ratarstvo PDF
71. Žana Topalović Arhitektonsko-građevinski fakultet Hidrotehnika PDF
72. Zora Čolović Šarić Poljoprivredni fakultet Mikrobiologija, biologija ćelije PDF
73. Zorislava Bajić Medicinski fakultet Fiziologija PDF