Navigacija

Lektori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Anita Selec Marie Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik PDF
2. Salvatore Cavaliere Filološki fakultet Specifični jezici - italijanski jezik PDF