Navigacija

Redovni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Ana Gavrilović Fakultet političkih nauka Socijalna politika PDF
2. Ivanka Marković Pravni fakultet Krivično pravo i krivično procesno pravo PDF
3. Jovan Vojinović Medicinski fakultet Dječija i preventivna stomatologija PDF
4. Ljiljana Ševo Akademija umjetnosti Istorija i teorija likovne umjetnosti PDF
5. Mile Ilić Filozofski fakultet Metodika razredne nastave PDF
6. Milenko Stanković Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje PDF
7. Mirko Stanetić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
8. Nebojša  Jovanić Medicinski fakultet Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina PDF
9. Nenad Suzić Filozofski fakultet Metodika vaspitno-obrazovnog rada PDF
10. Nevenka Pavlović Prirodno-matematički fakultet Ekologija, zaštita biodiveziteta PDF
11. Nikola Vukmirović Ekonomski fakultet Računovodstvo i revizija PDF
12. Novak Kondić Ekonomski fakultet Računovodstvo i revizija PDF
13. Rade Vilendečić Medicinski fakultet Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina PDF
14. Slavko Marić Elektrotehnički fakultet Računarske nauke PDF
15. Slobodan Čupić Medicinski fakultet Ortopedija vilica PDF
16. Snežana Bijelić Akademija umjetnosti Gluma PDF
17. Stojko Vidović Medicinski fakultet Humana gentika PDF
18. Svetozar Bogojević Filozofski fakultet Opšta pedagogija PDF
19. Zdenka Babić Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika PDF
20. Zoran Banović Akademija umjetnosti Grafika PDF
21. Zoran Maunaga Šumarski fakultet Planiranje gazdovanja šumama PDF