Navigacija

Profesori visoke škole

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Borislav Šarić Visoka škola unutrašnjih poslova Organizacija i poslovi policije PDF
2. Darko Paspalj Visoka škola unutrašnjih poslova Specijalno fizičko obrazovanje PDF