Navigacija

Docenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Antonija Verhaz Medicinski fakultet Infektologija PDF
2. Branka Radošević Akademija umjetnosti Reprodukcija muzike PDF
3. Darko Jović Medicinski fakultet Plastična hirurgija PDF
4. Darko Radić Pravni fakultet Građansko pravo i građansko procesno pravo PDF
5. Dijana Jelić Medicinski fakultet Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) PDF
6. Đorđe Čekrlija Filozofski fakultet Metodologija u psihologiji PDF
7. Dragana Vilić Fakultet političkih nauka Teorijska sociologija PDF
8. Dragiša Vasić Filozofski fakultet Pomoćne istorijske nauke PDF
9. Draženko Jorgić Filozofski fakultet Opšta pedagogija PDF
10. Goran Janjić Mašinski fakultet Organizacija, ekonomika i menadžment u mašinstvu i Inženjerski menadžment PDF
11. Goran Latinović Filozofski fakultet Nacionalna istorija PDF
12. Igor Krnetić Filozofski fakultet Klinička psihologija i Psihoterapija PDF
13. Igor Todorović Ekonomski fakultet Menadžment PDF
14. Jelena Ćeranić Pravni fakultet Međunarodno pravo PDF
15. Jelena Poljašević Ekonomski fakultet Računovodstvo i revizija PDF
16. Kosana Stanetić Medicinski fakultet Porodična medicina PDF
17. Ljiljana Amidžić Medicinski fakultet Humana genetika PDF
18 Ljubomir Radoš Poljoprivredni fakultet Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane PDF
19. Nada Banjac Medicinski fakultet Urgentna medicina PDF
20. Petar Matić Elektrotehnički fakultet Elektroenergetika PDF
21. Predrag Gajić Ekonomski fakultet Računovodstvo i revizija PDF
22. Predrag Špirić Medicinski fakultet Otorinolaringologija PDF
23. Ranko Vulić Pravni fakultet Finansijsko pravo PDF
24. Sanja Josifović Elezović Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik PDF
25. Saša Jovanović Fakultet fizčkog vaspitanja i sporta Kineziološka rekreacija i kineziterapija PDF
26. Siniša Kurteš Ekonomski fakultet Međunarodna ekonomija PDF
27. Slaviša Kovačević Ekonomski fakultet Ekonomska politika PDF
28. Srđan Amidžić Ekonomski fakultet Teorijska ekonomija PDF
29. Srđan Trifković Fakultet političkih nauka Međunarodni odnosi i bezbjednost PDF
30. Stevo Pucar Ekonomski fakultet Teorijska ekonomija PDF
31. Tamara Kovačević Preradović Medicinski fakultet Interna medicina PDF
32. Tatjana Botić Tehnološki fakultet Organske hemijske tehnologije PDF
33. Tihomir Latinović Mašinski fakultet Opšta elektrotehnika PDF
34. Vesna Rajčević Prirodno-matematički fakultet Fizička geografija PDF
35. Vladimir Jakovljević Fakultet fizčkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu PDF
36. Vlastimir Vlatković Medicinski fakultet Interna medicina PDF