Navigacija

Asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Majić Prirodno-matematički fakultet Društvena geografija PDF
2. Aleksandra Milićević Filološki fakultet Specifični jezici - njemački jezik PDF
3. Amir Blažević Filološki fakultet Specifične književnosti - njemačka književnost PDF
4. Ana Golić Medicinski fakultet Farmakologija i toksikologija PDF
5. Dejana Ugrenović Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika PDF
6. Dragana Grujić Vujmilović Medicinski fakultet Socijalna medicina PDF
7. Dragana Zeljić Arhitektonsko-građevinski fakultet Saobraćajnice PDF
8. Duška Jović Medicinski fakultet Sestrinstvo PDF
9. Goran Milašin Filološki fakultet Specifični jezici - srpski jezik PDF
10. Kristijan Popović Filozofski fakultet Opšta pedagogija PDF
11. Ljiljana Jerković Filozofski fakultet Opšta pedagogija PDF
12. Melsada Zec Zejić Filološki fakultet Specifični jezici - njemački jezik PDF
13. Mirjana Bogunović Pravni fakultet Rimsko pravo i Istorija države prava PDF
14. Njegoslav Jović Pravni fakultet Međunarodno pravo PDF
15. Saša Dragić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
16. Slaviša Todorović Mašinski fakultet Računarski integrisani sistemi (CAD, CAM, CAPP, CAE) PDF
17. Snježana Babić Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik PDF
18. Svjetlana Vranješ Ekonomski fakultet Računovodstvo i revizija PDF
19. Velibor Škobić Elektrotehnički fakultet Elektronika i elektronski sistemi PDF
20. Žarko Grujić Arhitektonsko-građevinski fakultet Saobraćajnice PDF
21. Želimir Dragić Filozofski fakultet Metodika razredne nastave PDF