Navigacija

Milica Lekić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Telekomunikacije
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2313 Osnovi telekomunikacija 1
2330 Bežične senzorske mreže
2329 Optičke telekomunikacije
2325 Radio komunikacije
2348 Multimedijalne telekomunikacije