Navigacija

Milica Lekić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Telekomunikacije
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2348 Multimedijalne telekomunikacije
2330 Bežične senzorske mreže
2325 Radio komunikacije
2329 Optičke telekomunikacije
2315 Osnovi telekomunikacija 2
2324 Telekomunikacione mreže
2313 Osnovi telekomunikacija 1