Navigacija

Boris Malčić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Telekomunikacije
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2248 Osnovi komunikacija i teorija informacija