Navigacija

Boris Malčić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za telekomunikacije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Telekomunikacije asistent 24. novembar 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2248 Osnovi komunikacija i teorija informacija
2319 Telekomunikacioni sistemi
2325 Radio komunikacije
2335 Antene i prostiranje radio-talasa
2336 Mobilni radio sistemi
2345 Mikrotalasna tehnika
2347 Osnovi radarskih sistema

Bibliografija

Radovi sa skupova

  A dynamic channel assignment algorithm for IEEE 802.11 WLAN

  Naučni skup XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018
  DOI 10.1109/INFOTEH.2018.8345523
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2018 17th International Symposium
  Godina 2018
  Autori Boris Malčić, Slavko Šajić i Gordana Gardašević
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/8345523/

  A New Algorithm for Energy-Efficient IEEE 802.11 Access Points

  Naučni skup 2017 25th Telecommunication Forum (TELFOR)
  DOI 10.1109/TELFOR.2017.8249281
  Publikacija TELFOR 2017, Belgrade
  Godina 2017
  Autori Boris Malčić, Gordana Gardašević i Slavko Šajić
  Strana od pp. 1
  Strana do 4

Projekti

Razvoj združenog algoritma raspoređivanja i rutiranja za industrijske aplikacije osjetljive na kašnjenje

Cilj Projekta je dizajniranje, implementacija i testiranje novog algoritma koji realizuje združeno formiranje komunikacionog rasporeda i topologije rutiranja čime se uvažava međusobni uticaj između dva sloja u protokol-steku i omogućava poboljšanje performansi prenosa podataka kroz mrežu.

Broj projekta 1255001
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Boris Malčić, ma
Milica Lekić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.02.2020.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Istraživanje i razvoj rješenja za implementaciju Smart City koncepta u gradu Banja Luka

Razvoj inovativnih rješenja za urbane i socijalne probleme današnjice predstavlja osnovu koja čini tehnologije dostupnim lokalnoj zajednici. Koncept „Banja Luka - Smart City“ predstavlja strateški izazov koji povezuje istraživački tim, privredni sektor i javnu upravu sa ciljem da se osnaže resursi i aktivnosti kako bi se obezbijedilo funkcionisanje grada na osnovama energetske i ekološke održivosti, smanjili troškovi, poboljšao opšti kvalitet života...

Broj projekta 8300605
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim prof. dr Zdenka Babić
Jovan Galić
Milica Lekić
doc. dr Mitar Simić
Boris Malčić, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 13130.0 BAM

Istraživanje i razvoj rješenja za implementaciju Smart City koncepta u gradu Banja Luka

Razvijanje inovativnih rješenja za urbane i socijalne probleme današnjice predstavlja osnovu koja čini tehnologije dostupnim lokalnoj zajednici. Koncept „Banja Luka – Smart City“ predstavlja strateški izazov koji povezuje istraživački tim, privredni sektor i javnu upravu sa ciljem da se osnaže resursi i aktivnosti kako bi se obezbijedilo funkcionisanje grada na osnovama energetske i ekološke održivosti, smanjili troškovi, poboljšao opšti kvalitet života, garantovala socijalna inkluzija..

Broj projekta 8300593
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Milica Lekić
Vladan Stojnić
doc. dr Slavko Šajić
Jovan Galić
Boris Malčić, ma
doc. dr Mitar Simić
Igor Ševo, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 19500.0 BAM