Navigacija

Boris Malčić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Telekomunikacije
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2347 Osnovi radarskih sistema
2248 Osnovi komunikacija i teorija informacija
2319 Telekomunikacioni sistemi
2336 Mobilni radio sistemi
2226 Osnovi elektrotehnike 1
2335 Antene i prostiranje radio-talasa
2345 Mikrotalasna tehnika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  A New Algorithm for Energy-Efficient IEEE 802.11 Access Points

  Naučni skup 2017 25th Telecommunication Forum (TELFOR)
  DOI 10.1109/TELFOR.2017.8249281
  Publikacija TELFOR 2017, Belgrade
  Godina 2017
  Autori Boris Malčić, Gordana Gardašević i Slavko Šajić
  Strana od pp. 1
  Strana do 4