Navigacija

Boris Malčić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Telekomunikacije
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2226 Osnovi elektrotehnike 1
2335 Antene i prostiranje radio-talasa
2347 Osnovi radarskih sistema
2336 Mobilni radio sistemi
2345 Mikrotalasna tehnika
2248 Osnovi komunikacija i teorija informacija
2319 Telekomunikacioni sistemi

Bibliografija

Radovi sa skupova

  A New Algorithm for Energy-Efficient IEEE 802.11 Access Points

  Naučni skup 2017 25th Telecommunication Forum (TELFOR)
  DOI 10.1109/TELFOR.2017.8249281
  Publikacija TELFOR 2017, Belgrade
  Godina 2017
  Autori Boris Malčić, Gordana Gardašević i Slavko Šajić
  Strana od pp. 1
  Strana do 4

Projekti

Istraživanje i razvoj rješenja za implementaciju Smart City koncepta u gradu Banja Luka

Razvijanje inovativnih rješenja za urbane i socijalne probleme današnjice predstavlja osnovu koja čini tehnologije dostupnim lokalnoj zajednici. Koncept „Banja Luka – Smart City“ predstavlja strateški izazov koji povezuje istraživački tim, privredni sektor i javnu upravu sa ciljem da se osnaže resursi i aktivnosti kako bi se obezbijedilo funkcionisanje grada na osnovama energetske i ekološke održivosti, smanjili troškovi, poboljšao opšti kvalitet života, garantovala socijalna inkluzija..

Broj projekta 8300593
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim doc. dr Slavko Šajić
doc. Mitar Simić
Vladan Stojnić
Boris Malčić
Jovan Galić, ma
Igor Ševo
Milica Lekić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 19500.0 BAM