Navigacija

Vedran Jovanović
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta elektrotehnika
Datum izbora u zvanje 24. april 2014.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B53504 Multimediji

Elektrotehnički fakultet

2283 Digitalna obrada slike
2282 Multimedijalni sistemi
2326 Analogni i digitalni filtri
2316 Digitalna obrada signala
2305 Multimedijalni signali i sistemi
2243 Kola i signali
2338 Prepoznavanje uzoraka
2289 Sistemi za digitalnu obradu signala
2276 Osnovi digitalne obrade signala
2234 Osnovi elektrotehnike 2
2226 Osnovi elektrotehnike 1
2349 Digitalna obrada slučajnih signala
2311 Signali i sistemi

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Evaluation of Bag-of-Colors descriptor for Land Use Classification

    Naučni skup TELFOR
    Godina 2014
    Autori Vedran Jovanović i Vladimir Risojević

Projekti

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja...

Broj projekta 8300587
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim doc. dr Aleksej Avramović
Vedran Jovanović
doc. dr Goran Mirjanić
Ratko Pilipović
doc. dr Vladimir Risojević
Mitar Simić
Igor Ševo
Finansijer NATO Science for Peace and Security
Početak realizacije 01.11.2017.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 300415.0 BAM