Navigacija

Vedran Jovanović

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet

Predmeti

Tehnološki fakultet

B53504 Multimediji

Elektrotehnički fakultet

2226 Osnovi elektrotehnike 1
2276 Osnovi digitalne obrade signala
2282 Multimedijalni sistemi
2243 Kola i signali
2311 Signali i sistemi
2234 Osnovi elektrotehnike 2
2289 Sistemi za digitalnu obradu signala
2283 Digitalna obrada slike
2349 Digitalna obrada slučajnih signala
2338 Prepoznavanje uzoraka
2326 Analogni i digitalni filtri
2316 Digitalna obrada signala

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Honeybee video-tracking for explosive detection

  Naučni skup Mine Action 2018
  Publikacija The 15th International Symposium "Mine Action 2018"
  Godina 2018
  Autori Aleksej Avramović, Ratko Pilipović, Vladan Stojnić, Vedran Jovanović, Igor Ševo, Mitar Simić, Vladimir Risojević i Zdenka Babić
  Strana od 45
  Strana do 48

  Evaluation of Bag-of-Colors descriptor for Land Use Classification

  Naučni skup TELFOR
  Godina 2014
  Autori Vedran Jovanović i Vladimir Risojević

Projekti

„Analiza video zapisa sa UAV kod bioloških metoda za detekciju eksploziva“ – naziv međunarodnog projekta je „Biological Methods (Bees) for Explosive Detection“

Zaostala minska polja u oblastima koje su bile zahvaćene ratom još uvijek predstavljaju veliki problem iz razloga povređivanja ljudi, nemogućnosti obrađivanja takvih polja, prekida trgovinskih veza i komunikacija. Angažovanje ljudi za poslove deminiranja je skupo, vremenski zahtjevno, i predstavlja veliki rizik i prijetnju po ljudske živote...

Broj projekta 8300595
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim doc. dr Aleksej Avramović
doc. dr Vladimir Risojević
Brankica Oparnica
doc. dr Mitar Simić
Igor Ševo
Milosava Radonjić
Željko Radanović
Jovica Bulović
Vedran Jovanović
prof. dr Branko Blanuša
Ratko Pilipović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 8500.0 BAM

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja...

Broj projekta 8300587
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim doc. dr Vladimir Risojević
doc. dr Aleksej Avramović
doc. dr Goran Mirjanić
Ratko Pilipović
Vedran Jovanović
doc. dr Mitar Simić
Igor Ševo
Finansijer NATO Science for Peace and Security
Početak realizacije 01.11.2017.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 300415.0 BAM