Navigacija

Igor Ševo, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 27. februar 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2254 Odabrana poglavlja iz operativnih sistema
2247 Osnovi operativnih sistema
1060 Odabrana poglavlja iz operativnih sistema
M505 Arhitektura računara
1077 Grafika i animacija
R24A Arhitektura računara
2237 Programski jezici 1
2298 Računarska grafika
2251 Arhitektura računara
2249 Formalne metode u softverskom inženjerstvu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Convolutional Neural Network Based Automatic Object Detection on Aerial Images

  DOI DOI 10.1109/LGRS.2016.2542358
  Časopis IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS
  Godina 2016
  Autori Igor Ševo i Aleksej Avramović
  Volumen 13
  Broj 5
  Strana od 740
  Strana do 744

  Edge density based automatic detection of inflammation in colonoscopy videos

  DOI DOI 10.1016/j.compbiomed.2016.03.017
  Časopis COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE
  Godina 2016
  Autori Igor Ševo, Aleksej Avramović, Ilangko Balasingham, Ole Jakob Elle, Jacob Bergsland i Lars Aabakken
  Volumen 72
  Strana od 138
  Strana do 150

  Probability Graphs

  Časopis FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: MATHEMATICS AND INFORMATICS
  Godina 2013
  Autori Igor Ševo
  Strana od 27
  Strana do 42
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs/mai/mai2801/fumi2801_03.pdf

Radovi sa skupova

  Automatic monitoring of honeybees’ activity outside of the hive from UHD video

  Naučni skup 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)
  Godina 2018
  Autori Aleksej Avramović, Vedran Jovanović, Ratko Pilipović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, Slavica Savić, Mitar Simić, Igor Ševo, Mario Muštra, Zdenka Babić i Janja Filipi

  Honeybee video-tracking for explosive detection

  Naučni skup Mine Action 2018
  Publikacija The 15th International Symposium "Mine Action 2018"
  Godina 2018
  Autori Aleksej Avramović, Ratko Pilipović, Vladan Stojnić, Vedran Jovanović, Igor Ševo, Mitar Simić, Vladimir Risojević i Zdenka Babić
  Strana od 45
  Strana do 48

  Multispectral scene recognition based on dual convolutional neural networks

  Naučni skup 10th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2017)
  Godina 2017
  Autori Igor Ševo i Aleksej Avramović
  Strana od 126
  Strana do 130

  Clustered class-dependant training method for digit recognition classifiers

  Naučni skup International Symposium on Industrial Electronics (INDEL)
  Godina 2016
  Autori Igor Ševo i Aleksandar Kelečević

  Segmentation-based compound figure detection and separation methods

  Naučni skup International Symposium on Industrial Electronics (INDEL)
  Godina 2016
  Autori Igor Ševo i Tijana Mijatović

  Comparative analysis of texture classification based on low and high order local features

  Naučni skup TELFOR 2015
  Godina 2015
  Autori Aleksej Avramović, Igor Ševo i Irini Reljin
  Strana od 799
  Strana do 802

  Texture-based automatic polyp detection in colonoscopy videos

  Naučni skup Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, CMBEBIH 2015
  Godina 2015
  Autori Aleksej Avramović i Igor Ševo

  Analytics tool for detection of botnets within mobile networks

  Naučni skup 2014 APWG.EU eCrime Sync-Up
  Godina 2014
  Autori Igor Ševo i Aleš Černivec

Knjige

  Praktikum sa zadacima u programskom jeziku C

  Izdavač Grafomark Laktaši
  ISBN 978-99955-92-11-0
  Godina 2014
  Autori Igor Ševo
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Projekti

„Analiza video zapisa sa UAV kod bioloških metoda za detekciju eksploziva“ – naziv međunarodnog projekta je „Biological Methods (Bees) for Explosive Detection“

Zaostala minska polja u oblastima koje su bile zahvaćene ratom još uvijek predstavljaju veliki problem iz razloga povređivanja ljudi, nemogućnosti obrađivanja takvih polja, prekida trgovinskih veza i komunikacija. Angažovanje ljudi za poslove deminiranja je skupo, vremenski zahtjevno, i predstavlja veliki rizik i prijetnju po ljudske živote...

Broj projekta 8300595
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Branko Blanuša
Željko Radanović
doc. dr Mitar Simić
Milosava Radonjić
Igor Ševo, ma
Brankica Oparnica
Vedran Jovanović, ma
doc. dr Vladimir Risojević
Ratko Pilipović
Jovica Bulović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 8500.0 BAM

Istraživanje i razvoj rješenja za implementaciju Smart City koncepta u gradu Banja Luka

Razvijanje inovativnih rješenja za urbane i socijalne probleme današnjice predstavlja osnovu koja čini tehnologije dostupnim lokalnoj zajednici. Koncept „Banja Luka – Smart City“ predstavlja strateški izazov koji povezuje istraživački tim, privredni sektor i javnu upravu sa ciljem da se osnaže resursi i aktivnosti kako bi se obezbijedilo funkcionisanje grada na osnovama energetske i ekološke održivosti, smanjili troškovi, poboljšao opšti kvalitet života, garantovala socijalna inkluzija..

Broj projekta 8300593
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Milica Lekić
Boris Malčić, ma
Jovan Galić
doc. dr Slavko Šajić
Igor Ševo, ma
doc. dr Mitar Simić
Vladan Stojnić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 19500.0 BAM

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja...

Broj projekta 8300587
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Ratko Pilipović
doc. dr Vladimir Risojević
doc. dr Aleksej Avramović
Igor Ševo, ma
doc. dr Mitar Simić
Vedran Jovanović, ma
doc. dr Goran Mirjanić
Finansijer NATO Science for Peace and Security
Početak realizacije 01.11.2017.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 300415.0 BAM