Navigacija

Igor Ševo
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 24. april 2014.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2298 Računarska grafika
2249 Formalne metode u softverskom inženjerstvu
2237 Programski jezici 1
M505 Arhitektura računara
R24A Arhitektura računara
2251 Arhitektura računara

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Convolutional Neural Network Based Automatic Object Detection on Aerial Images

  DOI DOI 10.1109/LGRS.2016.2542358
  Časopis IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS
  Godina 2016
  Autori Igor Ševo i Aleksej Avramović
  Volumen 13
  Broj 5
  Strana od 740
  Strana do 744

  Edge density based automatic detection of inflammation in colonoscopy videos

  DOI DOI 10.1016/j.compbiomed.2016.03.017
  Časopis COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE
  Godina 2016
  Autori Igor Ševo, Aleksej Avramović, Ilangko Balasingham, Ole Jakob Elle, Jacob Bergsland i Lars Aabakken
  Volumen 72
  Strana od 138
  Strana do 150

  Probability Graphs

  Časopis FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: MATHEMATICS AND INFORMATICS
  Godina 2013
  Autori Igor Ševo
  Strana od 27
  Strana do 42
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs/mai/mai2801/fumi2801_03.pdf

Radovi sa skupova

  Multispectral scene recognition based on dual convolutional neural networks

  Naučni skup 10th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2017)
  Godina 2017
  Autori Igor Ševo i Aleksej Avramović
  Strana od 126
  Strana do 130

  Clustered class-dependant training method for digit recognition classifiers

  Naučni skup International Symposium on Industrial Electronics (INDEL)
  Godina 2016
  Autori Igor Ševo i Aleksandar Kelečević

  Segmentation-based compound figure detection and separation methods

  Naučni skup International Symposium on Industrial Electronics (INDEL)
  Godina 2016
  Autori Igor Ševo i Tijana Mijatović

  Comparative analysis of texture classification based on low and high order local features

  Naučni skup TELFOR 2015
  Godina 2015
  Autori Aleksej Avramović, Igor Ševo i Irini Reljin
  Strana od 799
  Strana do 802

  Texture-based automatic polyp detection in colonoscopy videos

  Naučni skup Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, CMBEBIH 2015
  Godina 2015
  Autori Aleksej Avramović i Igor Ševo

  Analytics tool for detection of botnets within mobile networks

  Naučni skup 2014 APWG.EU eCrime Sync-Up
  Godina 2014
  Autori Igor Ševo i Aleš Černivec

Ostali radovi

  Self-Avoiding Hamiltonian Walks Counting in Parallel Processing Mode

Knjige

  Praktikum sa zadacima u programskom jeziku C

  Izdavač Grafomark Laktaši
  ISBN 978-99955-92-11-0
  Godina 2014
  Autori Igor Ševo
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Projekti

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja...

Broj projekta 8300587
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Mitar Simić
Vedran Jovanović
doc. dr Aleksej Avramović
doc. dr Goran Mirjanić
doc. dr Vladimir Risojević
Ratko Pilipović
Igor Ševo
Finansijer NATO Science for Peace and Security
Početak realizacije 01.11.2017.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 300415.0 BAM