Navigacija

Slavica Gajić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta elektrotehnika
Datum izbora u zvanje 3. oktobar 2014.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B53504 Multimediji

Elektrotehnički fakultet

2234 Osnovi elektrotehnike 2
2312 Elektromagnetika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Desing and Optimization of electromagnets for Biomedical Experiments With Static Magnetic and ELF Electromagnetic Fields

  Časopis IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
  Godina 2018
  Autori Jasna Ristić-Đurović, Slavica Gajić, Andjelija Ilić, Nebojša Romčević, Drago Djordjevich, Silvio De Luka, Alexander Trbovich, Vesna Spasić-Jokić i Saša Ćirković
  Volumen 65
  Broj 6
  Strana od 4991
  Strana do 5000

  Color Multifocus Image Fusion Using Empirical Mode Decomposition

  Časopis TELFOR Journal
  Godina 2013
  Autori Slavica Savić i Zdenka Babić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 133

  Lossless Predictive Compression of Medical Images

  Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Godina 2011
  Autori Aleksej Avramović i Slavica Savić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 36

Radovi sa skupova

  Exposure system with homogeneous static and ELF magnetic field in experimental volume

  Naučni skup RAD
  Publikacija RAD2016, Niš
  Godina 2016
  Autori Slavica Gajić, Saša Ćirković, Jasna Ristić-Đurović, D Đorđević i Vesna Spasić-Jokić

  Multifocus Images Sets Fusion Using First Level of Empirical Mode Decomposition

  Naučni skup TELFOR
  Publikacija Proc. of Pepers, Telecomunications forum TELFOR
  Godina 2014
  Autori Slavica Savić
  Strana od 501
  Strana do 504

  Objektivna ocjena metoda fuzije multifokusiranih slika baziranog na DWT

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2014
  Autori Slavica Savić
  Strana od 689
  Strana do 692

  An Implementation of Phase Vocoder on a DSP for Real-Time Pitch Shifting

  Naučni skup International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS
  Publikacija International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS
  Godina 2013
  Autori Slavica Savić, Dino Kosić, Vladimir Risojević i Siniša Vuković
  Strana od 108
  Strana do 111

  Objektivna ocjena metoda fuzije multifokusiranih slika baziranih na EMD

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2013
  Autori Slavica Savić
  Strana od 919
  Strana do 922

  Fusion of Low Contrast Multifocus Image

  Naučni skup TELFOR
  Publikacija Proc. of Pepers, 20th Telecomunications forum TELFOR
  Godina 2012
  Autori Slavica Savić i Zdenka Babić
  Strana od 658
  Strana do 661

  Multifocus Image Fusion Based on the First Level of Empirical Mode Decomposition

  Naučni skup IWSSIP
  Publikacija Proc. of International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP
  Godina 2012
  Autori Slavica Savić i Zdenka Babić
  Strana od 622
  Strana do 625

  Multifocus Image Fusion Based on Empirical Mode Decomposition

  Naučni skup ERK
  Publikacija Proceedings of International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK
  Godina 2011
  Autori Slavica Savić
  Strana od B:91
  Strana do 94

  Fuzija multifokusiranih slika primjenom empirijske vremensko-frekvencijske dekompozicije signala

  Naučni skup ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 55. konferencije za ETRAN
  Godina 2011
  Autori Slavica Savić
  Strana od EK3.3-1-4

  Metod za automatsko određivanje statusa estrogenskih i progesteronskih receptora

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2011
  Autori Slavica Savić i Vladimir Risojević
  Strana od 511
  Strana do 514

  Lossless Predictive Compression of Medical Images

  Naučni skup International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK
  Publikacija Proceedings of International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK
  Godina 2010
  Autori Aleksej Avramović i Slavica Savić
  Strana od 115
  Strana do 118

  Prediktivna kompresija medicinskih slika bez gubitaka

  Naučni skup ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 54. konferencije za ETRAN
  Godina 2010
  Autori Aleksej Avramović i Slavica Savić
  Strana od EK1.4

  Prediktivna kompresija 3D medicinskih slika

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2010
  Autori Slavica Savić i Aleksej Avramović
  Strana od 939
  Strana do 943

  Kompresija naponskih i strujnih signala prilikom mjerenja kvaliteta električne energije

  Naučni skup INDEL
  Publikacija VII Simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2008
  Godina 2008
  Autori Aleksej Avramović, Slavica Savić i Aleksandar Pajkanović
  Strana od 175
  Strana do 178

  Kompresija naponskih i strujnih signala prilikom mjerenja kvaliteta električne energije

  Naučni skup INDEL
  Publikacija Zbornik radova VII Simpozijuma INDEL
  Godina 2008
  Autori Aleksej Avramović, Slavica Savić i Aleksandar Pajkanović
  Strana od 175
  Strana do 178