Navigacija

Đorđe Vujčić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Grafičke tehnologije
Datum izbora u zvanje 27. oktobar 2016.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B52401 Reprodukciona tehnika
B53501 Tehnike štampe
B53603 Grafički standardi
B53524 Grafičke komunikacije
B52404 Pismo i tipografija
B53502 Završna grafička obrada
B34726 Nauka o boji
B53624 Grafički dizajn
B52322 Uvod u grafičke tehnologije
B53523 Pismo i tipografija
B53623 Grafički sistemi
B53505 Vizuelne komunikacije
B52304 Uvod u grafičke tehnologije
B53601 Štamparske forme
B52402 Grafički procesi
B53602 Grafički sistemi
B54822 Grafički standardi
B54724 Vizuelne komunikacije
B54725 Dizajn grafičkih proizvoda
B53522 Tehnike štampe
B53621 Štamparske forme
B52421 Grafički procesi

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS1003 Grafički dizajn

Bibliografija

Radovi sa skupova

  IMPACT OF PRINT PARAMETERS ON AIR PERMEABILITY OF PRINTED KNITWEAR

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN
  Publikacija Proceedings - The Eighth International Symposium GRID 2016; ISBN 978-86-78928-67-3
  Godina 2016
  Autori Mladen Stančić, Dragana Grujić, Branka Ružičić, Miloš Sorak, Miroslav Dragić i Đorđe Vujčić
  Strana od 247
  Strana do 254
  Veb adresa http://www.grid.uns.ac.rs/symposium/zbornici.html