Navigacija

Đorđe Vujčić
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Grafičke tehnologije
Datum izbora u zvanje 27. oktobar 2016.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B53502 Završna grafička obrada
B52304 Uvod u grafičke tehnologije
B34726 Nauka o boji
B54724 Vizuelne komunikacije
B54725 Dijajn grafičkih proizvoda
B53524 Grafičke komunikacije
B53621 Štamparske forme
B53624 Grafički dizajn
B52322 Uvod u grafičke tehnologije
B52421 Grafički procesi
B52401 Reprodukciona tehnika
B52402 Grafički procesi
B53603 Grafički standardi
B53501 Tehnike štampe
B53522 Tehnike štampe
B53523 Pismo i tipografija
B53623 Grafički sistemi
B53505 Vizuelne komunikacije
B54822 Grafički standardi
B53601 Štamparske forme
B53602 Grafički sistemi
B52404 Pismo i tipografija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  IMPACT OF PRINT PARAMETERS ON AIR PERMEABILITY OF PRINTED KNITWEAR

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN
  Publikacija Proceedings - The Eighth International Symposium GRID 2016; ISBN 978-86-78928-67-3
  Godina 2016
  Autori Mladen Stančić, Dragana Grujić, Branka Ružičić, Miloš Sorak, Miroslav Dragić i Đorđe Vujčić
  Strana od 247
  Strana do 254
  Veb adresa http://www.grid.uns.ac.rs/symposium/zbornici.html