Navigacija

Đorđe Vujčić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032
Katedre
 • Tehnološki fakultet-Katedra za grafičke tehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Grafičke tehnologije viši asistent 27. oktobar 2016.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B34726 Nauka o boji
B34826 Industrijski dizajn
B52304 Uvod u grafičke tehnologije
B52322 Uvod u grafičke tehnologije
B52401 Reprodukciona tehnika
B52402 Grafički procesi
B52404 Pismo i tipografija
B52421 Grafički procesi
B53501 Tehnike štampe
B53502 Završna grafička obrada
B53505 Vizuelne komunikacije
B53506 Dizajn grafičkih proizvoda
B53521 Reprodukciona tehnika
B53522 Tehnike štampe
B53523 Pismo i tipografija
B53524 Grafičke komunikacije
B53601 Štamparske forme
B53602 Grafički sistemi
B53603 Grafički standardi
B53621 Štamparske forme
B53622 Završna grafička obrada
B53623 Grafički sistemi
B53624 Grafički dizajn
B54721 Grafička ambalaža
B54724 Vizuelne komunikacije
B54725 Dizajn grafičkih proizvoda
B54822 Grafički standardi
B54823 Digitalna obrada slike

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C10TNS1003 Grafički dizajn
1C18TNS1003 Grafički dizajn

Bibliografija

Radovi sa skupova

  IMPACT OF PRINT PARAMETERS ON AIR PERMEABILITY OF PRINTED KNITWEAR

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN
  Publikacija Proceedings - The Eighth International Symposium GRID 2016; ISBN 978-86-78928-67-3
  Godina 2016
  Autori Mladen Stančić, Dragana Grujić, Branka Ružičić, Miloš Sorak, Miroslav Dragić i Đorđe Vujčić
  Strana od 247
  Strana do 254
  Veb adresa http://www.grid.uns.ac.rs/symposium/zbornici.html

Projekti

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Dušan Popović
prof. dr Nemanja Kašiković
Jovana Milanović
prof. dr Simona Jevšnik
prof. dr Svjetlana Janjić
Vesna Ivanović, ma
doc. dr Mladen Stančić
Branko Neral
prof. dr Aleksandar Savić
Đorđe Vujčić, ma
Maja Katić, ma
Ivana Dojčinović
Snježana Stanković
Branka Ružičić
Nermin Bahtić
mr Ana Velemir
Mitja Kolar
Goran Poprić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM

Mikrokapsulacija ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Mikrokapsulacija je tehnika kojom se određene materije oblažu polimernim materijalom i na taj način odvajaju od okolnog medijuma. Mikrokapsule su veličine od 1-1000 µm, odnosno u intervalu veličina između nanokapsula (1 mm). ..

Broj projekta 1251102
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Branka Ružičić
Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Aleksandar Savić
Maja Stojković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM