Navigacija

mr Vladimir Klepić
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Grafički dizajn
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

LGGD2 Grafički dizajn 2
LGDOGK2 Osnove grafičkih komunikacija 2
17LUGD2i Grafički dizajn - izborni 2
17LUGD1i Grafički dizajn - izborni 1
17LGDOGK1 Osnove grafičkih komunikacija 1
LGDGD2 Grafički dizajn 2
LGDVK Vizuelne komunikacije
LUDAIP1 Dizajn ambalaže i pakovanja 1
LUKD1 Korporativni dizajn 1
LGDOGK1 Osnove grafičkih komunikacija 1
LUGRAFD2i Grafički dizajn 2 - izborni
13DKGD2 Kompjuterski grafički dizajn 2
13DMKGD1 Kompjuterski grafički dizajn 1
LUDAIP2 Dizajn ambalaže i pakovanja 2
LGGD1 Grafički dizajn 1
LUGRAFD1i Grafički dizajn - 1 izborni
LGDGD1 Grafički dizajn 1
13DKGD1 Kompjuterski grafički dizajn 1
13DMKGD2 Kompjuterski grafički dizajn 2

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac prof. dr Goran Janković
Projektni tim prof. dr Milan Mataruga
Damir Omić
Ana Vasić
Snena Karić
mr Vladimir Klepić
Gordana Maletić
prof. dr Luka Kecman
Bojan Gostić
Nina Ninković
doc. Jelena Grubor
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM