Navigacija

mr Vladimir Klepić
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Grafički dizajn
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

LGDGD1 Grafički dizajn 1
LUKD1 Korporativni dizajn 1
LGGD1 Grafički dizajn 1
LUGRAFD2i Grafički dizajn 2 - izborni
LGDOGK2 Osnove grafičkih komunikacija 2
LGDGD2 Grafički dizajn 2
LUGRAFD1i Grafički dizajn - 1 izborni
LGGD2 Grafički dizajn 2
LGDOGK1 Osnove grafičkih komunikacija 1
LGDVK Vizuelne komunikacije
13DKGD1 Kompjuterski grafički dizajn 1
13DKGD2 Kompjuterski grafički dizajn 2
13DMKGD1 Kompjuterski grafički dizajn 1
13DMKGD2 Kompjuterski grafički dizajn 2

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac doc. dr Goran Janković
Projektni tim Ana Vasić
Damir Omić
prof. dr Luka Kecman
prof. dr Milan Mataruga
doc. Jelena Grubor
Bojan Gostić
Gordana Maletić
mr Vladimir Klepić
Snena Karić
Nina Ninković
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM