Navigacija

Radoslav Tadić
viši asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Slikarstvo
Datum izbora u zvanje 25. jun 2013.

Predmeti

Akademija umjetnosti

LGDCIS2 Crtanje i slikanje 2
13DAFCRT1 Crtanje 1
LUC2 Crtanje 2
LGDCIS1 Crtanje i slikanje 1
LUC1 Crtanje 1
LSZSL1 Zidno slikarstvo 1
17LUZSL2i Zidno slikarstvo - izborni 2
13DAFCRT2 Crtanje 2
17LUZSL1i Zidno slikarstvo - izborni 1
LSZSL2 Zidno slikarstvo 2

Bibliografija

Umjetnički radovi

  MLADI 2017 - OVO MENJA SVE

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.naf.org.rs/images/Katalozi/2017/Katalog_Mladost_2017.pdf

  MLADI 2017 - OVO MENJA SVE

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.naf.org.rs/images/Katalozi/2017/Katalog_Mladost_2017.pdf