Navigacija

Radoslav Tadić
viši asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Slikarstvo
Datum izbora u zvanje 25. jun 2013.

Predmeti

Akademija umjetnosti

17LUZSL2i Zidno slikarstvo - izborni 2
LSZSL2 Zidno slikarstvo 2
LUC1 Crtanje 1
13DAFCRT1 Crtanje 1
LGDCIS1 Crtanje i slikanje 1
LSZSL1 Zidno slikarstvo 1
LUC2 Crtanje 2
13DAFCRT2 Crtanje 2
LGDCIS2 Crtanje i slikanje 2
17LUZSL1i Zidno slikarstvo - izborni 1

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Paralele

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 28.12.2017. - 10.02.2018.
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.msurs.net/

  Oblivio

  Izdavač Galerija Marin
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 23.09.2017. - 08.03.2018.
  Tehnika kombinovana
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić

  Oblivio

  Izdavač Galerija Lucida
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 10.02.2017. - 23.02.2017.
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://galerijalucida.rs/

  Kretanje

  Izdavač Kulturni centar Novog Sada
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 27.02.2017. - 11.03.2017.
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa https://www.kcns.org.rs/

  MLADI 2017 - OVO MENJA SVE

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.naf.org.rs/images/Katalozi/2017/Katalog_Mladost_2017.pdf

  MLADI 2017 - OVO MENJA SVE

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.naf.org.rs/images/Katalozi/2017/Katalog_Mladost_2017.pdf

  Gravitacija

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 14.02.-28.02.2016.
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://sarajevskazima.ba/

  Zona 1

  Izdavač Narodna skupština Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje jun - avgust 2016. godine
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.narodnaskupstinars.net/

  Kretanje

  Izdavač Cité internationale des arts
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje jul 2016. godine
  Tehnika kombinovana
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa https://www.citedesartsparis.net/

  Baci pogled

  Izdavač Galerija Beogradske tvrđave u Unutrašnjoj Stambol kapiji
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 24. jul – 9. avgust 2015.
  Tehnika kombinovana
  Godina 2015
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/?p=5642

  Sklapanje, rasklapanje

  Izdavač Kulturni centar - Banski dvor
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 16. april - 10. maj 2015.
  Tehnika kombinovana
  Godina 2015
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://banskidvor.org/otvorena-izlozba-objekata-sklapanje-rasklapanje-akademskog-slikara-radoslava-tadica-banjaluka/

  Rekrearelakslike

  Izdavač Galerija Centra za kulturu i obrazovanje
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 22. oktobar - 20. novembar 2014.
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2014
  Autori Radoslav Tadić