Navigacija

doc. Radoslav Tadić
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Slikarstvo
Datum izbora u zvanje 26. april 2018.

Predmeti

Akademija umjetnosti

17LUZSL2i Zidno slikarstvo - izborni 2
LGDCIS2 Crtanje i slikanje 2
13DAFCRT1 Crtanje 1
LSZSL2 Zidno slikarstvo 2
17LSSL1 Slikanje 1
17LSZSL1 Zidno slikarstvo 1
17LUCIS1 Crtanje i slikanje 1
17LSZSL2 Zidno slikarstvo 2
17LGSL1 Slikanje 1
17LGDCIS1 Crtanje i slikanje 1
17LUC1 Crtanje 1
17LUCIS2 Crtanje i slikanje 2
17LSSL2 Slikanje 2
13DAFSLI2 Slikanje 2
LUC1 Crtanje 1
LSZSL1 Zidno slikarstvo 1
LUCIS1 Crtanje i slikanje 1
LUC2 Crtanje 2
17LUC2 Crtanje 2
13DAFCRT2 Crtanje 2
17LUZSL1i Zidno slikarstvo - izborni 1
LGDCIS1 Crtanje i slikanje 1

Bibliografija

Umjetnički radovi

  CIRKULAkCIJA

  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje maj
  Godina 2018
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa https://flu.bg.ac.rs/2018/05/cirkulakcija/

  Rakani

  Izdavač Kamena zgrada
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje februar - mart
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2018
  Autori Radoslav Tadić

  Rakani

  Izdavač Galerija Zavičajnog muzeja
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić

  Četvrti Put svile

  Izdavač Muzej likovne umjetnosti Sian
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić

  Letnja prodajna izložba

  Izdavač Kulturni centar Novog Sada
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika akril na platnu
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa https://www.kcns.org.rs/

  Paralele

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 28.12.2017. - 10.02.2018.
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.msurs.net/

  Oblivio

  Izdavač Galerija Marin
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 23.09.2017. - 08.03.2018.
  Tehnika kombinovana
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić

  Oblivio

  Izdavač Galerija Lucida
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 10.02.2017. - 23.02.2017.
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://galerijalucida.rs/

  Kretanje

  Izdavač Kulturni centar Novog Sada
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 27.02.2017. - 11.03.2017.
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa https://www.kcns.org.rs/

  MLADI 2017 - OVO MENJA SVE

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.naf.org.rs/images/Katalozi/2017/Katalog_Mladost_2017.pdf

  MLADI 2017 - OVO MENJA SVE

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.naf.org.rs/images/Katalozi/2017/Katalog_Mladost_2017.pdf

  Koautor dizajna grba opštine Drvar (pobjedničko usvojeno rješenje), Drvar

  Izdavač Opština Drvar
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2016
  Autori Vladimir Klepić i Radoslav Tadić

  Lasta

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić

  CEI

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa https://twitter.com/cei_secretariat/status/732880493453148160

  Susret triju generacija

  Izdavač Galerija Gorica
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.fmgg-livno.com/

  Presjek

  Izdavač Veliki izložbeni salon, Kulturni centar Banski dvor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://banskidvor.org/

  Art Kastel, Savremena likovna scena Banja Luke

  Izdavač Kamena zgrada Tvrđava Kastel
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://banskidvor.org/

  Savremena umjetnost BiH

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić

  Gravitacija

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 14.02.-28.02.2016.
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://sarajevskazima.ba/

  Zona 1

  Izdavač Narodna skupština Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje jun - avgust 2016. godine
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.narodnaskupstinars.net/

  Kretanje

  Izdavač Cité internationale des arts
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje jul 2016. godine
  Tehnika kombinovana
  Godina 2016
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa https://www.citedesartsparis.net/

  Aprilski salon 2015

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2015
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://zemuzej.ba/

  Rezidencijalni program GLO’ART Centar

  Izdavač Rezidencijalni program GLO’ART Centar, Lanaken, Belgija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2015
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa https://www.gloart.be/

  Drugo trijenale crteža i male plastike

  Izdavač Paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2015
  Autori Radoslav Tadić

  Novogodišnja izložba

  Izdavač Paviljon Cvijeta Zuzorić
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2015
  Autori Radoslav Tadić

  Niški crtež

  Izdavač Galerija Srbija, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2015
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.gslunis.org/

  Baci pogled

  Izdavač Galerija Beogradske tvrđave u Unutrašnjoj Stambol kapiji
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 24. jul – 9. avgust 2015.
  Tehnika kombinovana
  Godina 2015
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/?p=5642

  Sklapanje, rasklapanje

  Izdavač Kulturni centar - Banski dvor
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 16. april - 10. maj 2015.
  Tehnika kombinovana
  Godina 2015
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://banskidvor.org/otvorena-izlozba-objekata-sklapanje-rasklapanje-akademskog-slikara-radoslava-tadica-banjaluka/

  Prostori knjige

  Izdavač Evoluta
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2014
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.evoluta.rs/

  19. međunarodni sajam knjiga Banja Luka

  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika kombinovana
  Godina 2014
  Autori Radoslav Tadić

  BOA

  Izdavač Galerija Pop Ap
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2014
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa https://www.kcb.org.rs/

  Rekrearelakslike

  Izdavač Galerija Centra za kulturu i obrazovanje
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 22. oktobar - 20. novembar 2014.
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2014
  Autori Radoslav Tadić

  Prijedor-grad murala

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2013
  Autori Radoslav Tadić

  18. LindArt

  Izdavač Galerija-muzej Lendava
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2013
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.gml.si/en/

  Hajl Kunst

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2013
  Autori Radoslav Tadić

  Godišnja izložba

  Izdavač Nojštatska gradska galerija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2013
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://kunstverein-nw.de/

  Slikovito, silovito

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika ulje nalj platnu
  Godina 2013
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://au.unibl.org/

  110+

  Izdavač Galerija art55
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2013
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.art55.rs/radoslavtadic.html

  Crteži

  Izdavač Kuća Kralja Petra 1
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2013
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://kucakraljapetra.rs/

  Novogodišnja izložba

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2012
  Autori Radoslav Tadić

  Jubilarna 65. revijalna izložba

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2012
  Autori Radoslav Tadić

  Rakani

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Radoslav Tadić

  Slikovito, silovito

  Izdavač Kulturni centar Banski dvor
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2012
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://banskidvor.org/

  Crteži

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2012
  Autori Radoslav Tadić

  Minimum-maksimum

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://muzejrs.com/site/

  Donatorska izložba

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://banskidvor.org/

  M:tel „Umjetnost povezivanja”

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika akril na platnu
  Godina 2011
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://banskidvor.org/

  Niški crtež

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2011
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.gslunis.org/

  Drugi internacionalni simpozijum umjetnosti

  Izdavač Galerija-muzej Bom
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2011
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.stadtmuseum-neustadt.de/

  Izvorne vibracije

  Izdavač KOC Novi Grad
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2011
  Autori Radoslav Tadić

  Crna kraljica

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2010
  Autori Radoslav Tadić

  2. Međunarodni bijenale slikara i kipara „Mediteran 2010”

  Izdavač Galerija Kula
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika ulje na platnu
  Godina 2010
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.galerija-kula.hr/hr/bienale/dogadaji.aspx

  Album misterijskih životinja 2

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Radoslav Tadić

  Puls

  Izdavač Kulturni centar Banski dvor
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2010
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://banskidvor.org/

  Crna kraljica

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Radoslav Tadić

  Drugi bijenale crteža Srbije 2009

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa https://www.arhivpancevo.org.rs/en/home/

  Prvi internacionalni simpozijum likovnih umjetnosti

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Radoslav Tadić

  Crteži

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2009
  Autori Radoslav Tadić

  Tvrđava

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Radoslav Tadić

  Lasta

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Radoslav Tadić

  Rakani

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Radoslav Tadić

  Međunarodna likovna kolonija „Poganovski manastir“

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Radoslav Tadić

  Međunarodna likovna kolonija „Partner gradovi“

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Radoslav Tadić

  Deseta međunarodna likovna izložba „Balkan - kulturni prostor bez granica"

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Radoslav Tadić

  Izložba male grafike

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika linorez
  Godina 2008
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://www.grafickikolektiv.org/html/

  Buško jezero

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Radoslav Tadić

  Sarajevska zima

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Radoslav Tadić

  Slike

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika kombinovana
  Godina 2007
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://au.unibl.org/

  Dečije selo

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Radoslav Tadić

  Tradicija kao inspiracija

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2005
  Autori Radoslav Tadić
  Veb adresa http://nub.rs/pocetna/