Navigacija

Bojan Gostić

Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2
Rektorat

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac prof. dr Goran Janković
Projektni tim Vladimir Klepić, ma
prof. dr Luka Kecman
Ana Vasić
Damir Omić
doc. Jelena Grubor, ma
Nina Ninković
Snena Karić
Gordana Maletić
Bojan Gostić
prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM