Navigacija

Bojan Gostić

Viši stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-4-4-2
Rektorat

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac prof. dr Goran Janković
Projektni tim Ana Vasić
Damir Omić
Gordana Maletić
doc. Jelena Grubor
prof. dr Luka Kecman
Nina Ninković
prof. dr Milan Mataruga
Snena Karić
mr Vladimir Klepić
Bojan Gostić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM