Navigacija

Snena Karić

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac doc. dr Goran Janković
Projektni tim prof. dr Milan Mataruga
Snena Karić
Bojan Gostić
prof. dr Luka Kecman
mr Vladimir Klepić
Gordana Maletić
Nina Ninković
Ana Vasić
Damir Omić
doc. Jelena Grubor
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM