Navigacija

Nina Ninković

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac doc. dr Goran Janković
Projektni tim Bojan Gostić
Snena Karić
prof. dr Milan Mataruga
Damir Omić
Gordana Maletić
mr Vladimir Klepić
Nina Ninković
doc. Jelena Grubor
prof. dr Luka Kecman
Ana Vasić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM