Navigacija

Gordana Maletić

Tehnički sekretar - II-32
Akademija umjetnosti
051/464-690

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac prof. dr Goran Janković
Projektni tim Damir Omić
Snena Karić
prof. dr Luka Kecman
doc. Jelena Grubor
mr Vladimir Klepić
Bojan Gostić
Gordana Maletić
prof. dr Milan Mataruga
Nina Ninković
Ana Vasić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM