Navigacija

Gordana Maletić

Tehnički sekretar - II-32
Akademija umjetnosti
051/464-690

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac prof. dr Goran Janković
Projektni tim prof. dr Milan Mataruga
Gordana Maletić
Snena Karić
Nina Ninković
Bojan Gostić
doc. Jelena Grubor, ma
Vladimir Klepić, ma
Damir Omić
prof. dr Luka Kecman
Ana Vasić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM