Navigacija

Ranka Perić-Romić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Posebne sociologije
Datum izbora u zvanje 18. jul 2013.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

OAE07SS Sociologija sela

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uzroci osiromašivanja gradova i gradskog stanovništva

  Časopis POLITEIA
  Godina 2012
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 3
  Strana od 47
  Strana do 59

  Društveno oblikovanje javnog prostora u urbanim sredinama

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2011
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 6
  Strana od 181
  Strana do 193

  Džentrifikacija - od uzroka nastanka do konačnih ishoda

  Časopis RADOVI
  Godina 2011
  Autori Ranka Perić-Romić
  Broj 13/2
  Strana od 257
  Strana do 269

Radovi sa skupova

  Politička lutura nacionalizma

  Naučni skup Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratija u RS i BiH - stanje, putevi i perspektive za lokalne izbore 2012
  Godina 2012
  Autori Ranka Perić-Romić i Braco Kovačević
  Strana od 246
  Strana do 252

  Svjetske ekonomske organizacije i institucionalizacija siromaštva

  Naučni skup Siromaštvo i globalna bezbjednost
  Godina 2012
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 67
  Strana do 76

  Uticaj medija na društvenu svijest

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Publikacija Nauka kulktura i ideologija
  Godina 2009
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 41
  Strana do 51

  Uzroci urbanog sirmoaštva

  Naučni skup Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj
  Godina 2009
  Autori Ranka Perić-Romić
  Strana od 219
  Strana do 228