Navigacija

prof. dr Aleksandra Petrašević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Školska i primjenjena kartografija
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13POS1033 Matematička i primijenjena kartografija
1C13GOS1033 Matematička i primijenjena kartografija
1C13GOS987 Matematička geografija
1C07POS109 Tematsko kartiranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Karakteristike hipsometrijskog razmještaja stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.2298/ZMSDN1867701P
  Časopis Zbornik Matice srpske za društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Petrašević i Aleksandar Majić
  Volumen 167
  Broj 3
  Strana od 701
  Strana do 710

  Kartografisanje promjene broja stanovnika opštine Novi Grad za 1991.- i 2003. godinu primjenom metoda tačaka

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2005
  Autori Aleksandra Petrašević
  Volumen 10
  Strana od 183
  Strana do 189

  Centrografski metod i njegova primjena u određivanju elemenata geoprostora Republike Srpske

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2004
  Autori Aleksandra Petrašević
  Volumen 9
  Strana od 45
  Strana do 65

  Direktna primjena sfernog trougla u geografiji

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2004
  Autori Aleksandra Petrašević
  Volumen 9
  Strana od 125
  Strana do 138

  Problem ortodrome-najkraćeg pravca

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 1998
  Autori Aleksandra Petrašević
  Volumen 12
  Strana od 13
  Strana do 14

Radovi sa skupova

  POLITICAL-GEOGRAPHICAL VALORIZATION OF THE BORDER SPACE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE FUNCTION OF IDENTIFICATION OF POSSIBLE DIRECTIONS OF TRANSBORDER COOPERATION AND FORMATION OF PERSPECTIVE TRANSBORDER REGIONS

  Naučni skup International scientific conference GEOBALCANICA 2018
  DOI htp://dx.doi.org/10.18509/GBP.2018.21
  Publikacija 4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2018 PROCEEDINGS
  Godina 2018
  Autori Igor Zekanović i Aleksandra Petrašević
  Strana od 179
  Strana do 189
  Veb adresa www.geobalcanica.org

  Vizuelizacija u kartografskoj komunikaciji

  Naučni skup Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse”
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 27
  Strana do 31

  Regionalьnaя polяrizaciя gorodov Respublikii Serbskoй

  Naučni skup Meždunarodnoй naučnoй konferencii Polimasštabnыe sistemы «centr-periferiя» v kontekste globalizacii i regionalizacii: teoriя i praktika obщestvenno-geografičeskih issledovaniй
  Godina 2015
  Autori Tanja Mišlicki Tomić i Aleksandra Petrašević
  Strana od 311
  Strana do 319

  Kartografsko modelovanja geoprostornih determinanti Republike Srpske

  Naučni skup Zbornika radova sa međunarodnog skupa povodom dvadeset godina Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dragica Živković i Aleksandra Petrašević
  Strana od 397
  Strana do 405

  Stanje i perspektive kartografije u Republici Srpskoj

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 547
  Strana do 551

  Agrarian and rural reality of the Republic of Srpska

  Naučni skup International Geographical Union Regional Conference CHANGES, CHALLENGES, RESPONSIBILITIES,
  Publikacija International Geographical Union Regional Conference CHANGES, CHALLENGES, RESPONSIBILITIES
  Godina 2014
  Autori Tanja Mišlicki Tomić i Aleksandra Petrašević
  Strana od 101
  Strana do 105

  Stanje i značaj implementacije GIS-a u lokalnim opštinskim administracijama Republike Srpske

  Naučni skup Zbornika radova sa međunarodnog skupa povodom dvadeset godina Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Davorin Bajić, Aleksandra Petrašević i Dragutin Adžić
  Strana od 405
  Strana do 421

  Kartografske forme-vid identiteta Republike Srpske

  Naučni skup Nauka i identitet
  Godina 2012
  Autori Dragica Živković, Aleksandra Petrašević i Jasmina Jovanović
  Strana od 733
  Strana do 739

  Kartografska pismenost učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj

  Naučni skup Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 145
  Strana do 151

  Uloga GIS-a u razvoju i primjeni digitalne karte prostora Republike Srpske

  Naučni skup Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 867
  Strana do 877

  Aplication of GIS and sustainable development in the Republic of Srpska

  Naučni skup Geografijata i održlioviot razvoj
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 421
  Strana do 431

  Specifičnosti kartografskog modelovanja geoprostora Republike Srpske

  Naučni skup Teritorijalni aspekt razvoja Srbije i susednih zemalja
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 119
  Strana do 125

  Mogućnost primjene digitalne karte u nastavi geografije

  Naučni skup Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 719
  Strana do 722

  Metodologija i rezultati izračunavanja elemenata geoprostora Republike Srpske primjenom centrografskog metoda

  Naučni skup Prvi kongres srpskih geografa
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 1151
  Strana do 1158

Knjige

  Kartografske forme geoprostornih komponenata Republike Srpske

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99976-631-2-2
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Petrašević
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 145

  Uloga centrografskog metoda u komparativnoj analizi geoprostora Republike Srpske

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99938-611-9-5
  Godina 2006
  Autori Aleksandra Petrašević
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 122