Navigacija

doc. dr Duško Trninić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 425

051/304-001
lokal 425
Uža naučna/umjetnička oblast Posebne sociologije
Datum izbora u zvanje 24. april 2014.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

PN-55 Politikologija religije
MP-3 Teorije globalizacije
P-49 Politikologija religije
P-55 Islamska politička misao
MS-11 Sociologija masovne kulture
S-45 Sociologija religije
S-50 Svjetske religije
S-59 Kultura religija
MN-7 Mediji i globalizacija
MS-15 Teorija globalizacije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Divided Brothers: Ex-Double Towns Brod and Slavonski Brod

  Časopis Sociální studia / Social Studies
  Godina 2017
  Autori Ranka Perić-Romić, Duško Trninić i Dalibor Savić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 53
  Veb adresa https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8703

  Religijski fundamentalizam: Vraćanje tradiciji modernim sredstvima

  Časopis Religija i tolerancija. Časopis Centra za empirijska istraživanja religije
  Godina 2017
  Autori Duško Trninić
  Volumen XV
  Broj 27
  Strana od 31
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.ceir.co.rs/index.php?strana=pages/casopis.php

  Kulturna homogenizacija – između mekdonaldizacije i prevođenja u lokalni kontekst

  Časopis Sociološki godišnjak
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić
  Broj 11
  Strana od 103
  Strana do 119
  Veb adresa http://www.sociolog.rs/godisnjak.php

  Kultura (ni)je važna: Kulturalizam kao dominantna savremena paradigma

  DOI 10.7251/POL1611055T
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić
  Volumen 11
  Broj 2232-9641
  Strana od 55
  Strana do 73
  Veb adresa http://politeia.fpnbl.org

  Bekov koncept globalnosti kao druge modernosti

  DOI 10.7251/RAD1420063T
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2014
  Autori Duško Trninić
  Broj 20
  Strana od 63
  Strana do 78
  Veb adresa http://www.ffbl.edu.rs/

  Globalizacija i pitanje identiteta

  DOI 10.7251/RADI301045T
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Duško Trninić
  Broj 17
  Strana od 45
  Strana do 63
  Veb adresa http://www.ffbl.edu.rs/

  Religija između sekte i crkve: (Ne)mogućnost klasifikacije religijskih organizacija

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Duško Trninić
  Volumen 14
  Strana od 49
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.ffbl.edu.rs/

  Interreligijski dijalog: od sukoba prema susretu religija

  Časopis Putevi
  Godina 2009
  Autori Duško Trninić
  Broj 6-7
  Strana od 69
  Strana do 73

  Zaokret u sociološkom proučavanju religije: od teorije sekularizacije ka teoriji religijskog tržišta

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Duško Trninić
  Broj 11
  Strana od 157
  Strana do 175

  Budućnost religije (čitajući knjigu Bitka za Boga Karen Armstrong)

  Časopis Putevi
  Godina 2007
  Autori Duško Trninić
  Broj 2-3
  Strana od 211
  Strana do 215

Radovi sa skupova

  Imperijalni globalni poredak i pitanje suvereniteta

  Naučni skup Globalizacija i desuverenizacija
  Publikacija Globalizacija i suverenost – sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Godina 2014
  Autori Duško Trninić
  Strana od 31
  Strana do 41

  (De)konstrukcija kulture u doba globalizacije

  Naučni skup Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi, perspektive)
  Publikacija Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi, perspektive)
  Godina 2011
  Autori Duško Trninić
  Strana od 63
  Strana do 74

  Kulturna odbrana i upravljanje kulturnom tranzicijom

  Naučni skup Revitalizacija religije – Teorijski i komparativni pristup
  Publikacija Revitalizacija religije i savremeno društvo
  Godina 2010
  Autori Duško Trninić
  Strana od 31
  Strana do 33

  Globalization as a Precursor to the Revivalism of Religion

  Naučni skup XVI Annual International YSSSR Conference "Revitalization of Religion – Theoretical and Comparative Approaches"
  Publikacija Revitalization of Religion – Theoretical and Comparative Approaches
  Godina 2009
  Autori Duško Trninić
  Strana od 31
  Strana do 37

  Religijski fundamentalizam: konzervativni odgovor na izazove modernosti

  Naučni skup Nauka i savremeni društveni procesi
  Publikacija Nauka i savremeni društveni procesi
  Godina 2007
  Autori Duško Trninić
  Strana od 73
  Strana do 91

Ostali radovi

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: “Životni projekti mladih (re)emigranata iz BiH”

  Godina 2016
  Autori Duško Trninić, Dalibor Savić, Bojana Miodragović, Anđela Pepić i Nataša Jović

  Međunarodni naučni skup: „Nauka i evrointegracije“

  Godina 2015
  Autori Duško Trninić

  Međunarodna naučna konferencija: „Društvo i prostor“

  Godina 2015
  Autori Duško Trninić
  Strana od 178
  Strana do 179

  Međunarodni naučni skup: "Globalizacija i (de)suverenizacija"

  Godina 2014
  Autori Duško Trninić

  Međunarodni naučni skup: "Kultura i obrazovanje – determinante društvenog procesa (dostignuća, dometi, perspektive)"

  Godina 2010
  Autori Duško Trninić

  Međunarodna naučna konferencija: "Revitalizacija religije – Teorijski i komparativni pristup"

  Godina 2009
  Autori Duško Trninić

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Odgovornost nauke u savremenom društvu"

  Godina 2008
  Autori Duško Trninić

  Religijske studije na Univerzitetima u BiH: Novi religijski pokreti (priručnik za studente)

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Demokratizacija kroz reformu obrazovanja – Izučavanje religije na Univerzitetima u BiH"

  Godina 2008
  Autori Duško Trninić
  Veb adresa http://www.tpo.ba/b/Projekti.html

  Međunarodna naučna konferencija: "Tranzicija i društveno raslojavanje"

  Godina 2008
  Autori Duško Trninić

  Međunarodni naučni skup: "Nauka, kultura i ideologij"

  Godina 2008
  Autori Duško Trninić

  Međunarodni naučni skup: "Nauka i savremeni društveni procesi"

  Godina 2007
  Autori Duško Trninić

  Međunarodni naučni skup: "Kultura i obrazovanje"

  Godina 2006
  Autori Duško Trninić

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Sistem vrijednosti mladih u poslijeratnom društvu BiH"

  Godina 2005
  Autori Duško Trninić

  Međunarodni naučni skup: "Nauka i obrazovanje"

  Godina 2005
  Autori Duško Trninić

Knjige

  Religija pred izazovima globalizacije

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  ISBN 978-99938-897-2-4
  Godina 2010
  Autori Duško Trninić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 117