Navigacija

Braco Kovačević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Teorijska sociologija
Datum izbora u zvanje 10. april 1997.

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Politička lutura nacionalizma

  Naučni skup Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratija u RS i BiH - stanje, putevi i perspektive za lokalne izbore 2012
  Godina 2012
  Autori Ranka Perić-Romić i Braco Kovačević
  Strana od 246
  Strana do 252

Knjige

  Sociologija naselja

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-29-0
  Godina 2009
  Autori Lazo Ristić, Braco Kovačević i Marija Knežević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 198