Navigation

prof. dr Boro Bronza
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Istorija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta istorija vanredni profesor June 23, 2016

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MIS15VOK Vojna Krajina, hrvatske zemlje i Dubrovačka Republika XVI-XIX vijeka
MIS15EKN Evropska kultura u novom vijeku
MIS15IED Istorija evropske diplomatije od kraja 15. do početka 19. vijeka
MIS15IPP Istočno pitanje u XIX i početkom XX vijeka
MIS15ISR Izrada samostalnog istraživačkog rada
MIS15IHM Istorija Habzburške monarhije od 1437. do 1867. godine
MIS15MNV Metodologija naučnih istraživanja novovjekovne istorije
MIS15TRN Transformacija religije u novom vijeku

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PREPARATIONS OF THE AUSTRIAN EXPEDITION TOWARDS INDIA 1775-1776

  DOI 10.19090/i.2018.29.63-77
  Časopis Istraživanja - JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES
  Godina 2018
  Autori Boro Bronza
  Volumen 29
  Strana od 63
  Strana do 77

  Austrija i Napoleonova "Mediteranska ekspedicija" 1798-1799. godine

  DOI 10.7251/SIC1801073B
  Časopis Srpski istorijski časopis
  Godina 2018
  Autori Boro Bronza
  Broj 1
  Strana od 73
  Strana do 103

  Problemi oko razgraničenja između Habzburške monarhije i Osmanskog carstva nakon mira u Svištovu 1791–1797

  DOI 10.7251/GUARS1709069B
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Boro Bronza
  Broj 9
  Strana od 69
  Strana do 82

  AUSTRIAN TRADE TOWARDS THE OTTOMAN EMPIRE AND ASIA DURING THE 18th CENTURY

  DOI 10.19090/i.2016.27.139-152
  Časopis Istraživanja - Filozofski fakultet u Novom Sadu. Institut za istoriju
  Godina 2016
  Autori Boro Bronza
  Broj 27
  Strana od 139
  Strana do 152

  Značaj stvaranja Orijentalne akademije u Beču 1754. godine za razvoj austrijske politike prema Balkanu

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Boro Bronza
  Volumen 2
  Strana od 177
  Strana do 184

  Habzburška perspektiva modernizacije prostora Bosne i Hercegovine 1780-1830

  Časopis Spomenica Josipa Adamčeka
  Godina 2009
  Autori Boro Bronza
  Strana od 234
  Strana do 261

  - Belgija – prošlost za budućnost - Johannes Koll (Hrsg.), Nationale Bewegungen in Belgien. Ein historischer Überblick, Niederlande-Studien, Band 37, Münster¬ 2005

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Boro Bronza
  Volumen 11
  Strana od 367
  Strana do 372

  Izazov Pacifika - Christiane Küchler Williams, Erotische Paradiese. Zur europäischen Südseerezeption im 18. Jahrhundert, Göttingen 2004

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Boro Bronza
  Volumen 11
  Strana od 359
  Strana do 366

  Novija istoriografija (1990-2003) o Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata

  Časopis Prispevki za novejšo zgodovino
  Godina 2004
  Autori Boro Bronza
  Volumen XLIV
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 90

  Studije bez srpskih izvora - Ulrike Tischler, Die habsburgische Politik gegenüber Serben und Montenegrinern 1791-1822 (Südosteuropäische Arbeiten, Band 108), R. Oldenburg Verlag, München 2000

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2002
  Autori Boro Bronza
  Volumen 5
  Strana od 290
  Strana do 294

Radovi sa skupova

  Požarevački mir u geopolitičkim okvirima južnoslovenskog prostora

  Naučni skup 1718-1918 - godine i godišnjice južnoslovenske istorije
  DOI 10.7251/FLZZB1801021B
  Publikacija Zbornik radova "1718-1918 - godine i godišnjice južnoslovenske istorije", Banja Luka 2018
  Godina 2018
  Autori Boro Bronza
  Strana od 21
  Strana do 46

  Mađarska i problem "vladavine nad Bosnom" 1526-1796

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017
  DOI 10.7251/FILZBNS1718085B
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2017 - Zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2017
  Autori Boro Bronza
  Strana od 85
  Strana do 102

  Geografski faktor u evoluciji identiteta i federalizma - Primjer Velike Britanije

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2016
  DOI 10.7251/BNS1601131B
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2017 - Zbornik radova sa naučnog skupa Tom 1
  Godina 2016
  Autori Boro Bronza
  Strana od 131
  Strana do 146

  Future Intentions in Research of Relations between Europe and Asia during 18th Century

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti - Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Publikacija Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Boro Bronza
  Strana od 273
  Strana do 293

  Aspekti kontinuiteta ekspanzivne austrijske politike na Balkanu 1683-1918

  Naučni skup Prvi svjetski rat – Uzroci i posljedice
  Publikacija Zbornik radova Prvi svjetski rat – Uzroci i posljedice, ANURS, Naučni skupovi, Knjiga VI, Odjeljenje društvenih nauka, Knjiga 8, Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Boro Bronza
  Strana od 67
  Strana do 84

  Austrian Diplomats from the Vienna Oriental Academy on the Balkan Peninsula During the Second Half of the Eighteenth Century

  Naučni skup Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th-19th century
  Publikacija Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva (Eds.), Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th-19th century, Berlin
  Godina 2013
  Autori Boro Bronza
  Strana od 329
  Strana do 338

  Habzburška percepcija identiteta Bosne i Hercegovine 1683-1718

  Naučni skup Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju
  Publikacija Zbornik radova Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, Tom II, Institut za istoriju, Sarajevo, Posebna izdanja, Knjiga 8, Sarajevo
  Godina 2011
  Autori Boro Bronza
  Strana od 39
  Strana do 55

  The Habsburg Monarchy and the Projects for Division of the Ottoman Balkans, 1771-1788

  Naučni skup Empires and Peninsulas: Southeastern Europe Between Carlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829
  Publikacija Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva (eds.), Empires and Peninsulas: Southeastern Europe Between Carlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, Berlin
  Godina 2010
  Autori Boro Bronza
  Strana od 51
  Strana do 62

  Habzburška Monarhija i ostvarenje trgovačkog monopola na prostoru Posavine nakon Požarevačkog mira

  Naučni skup Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja
  Publikacija Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja, Zbornik radova sa međunarodne konferencije održane u Banjoj Luci, 29. i 30. maja 2009, Banja Luka
  Godina 2009
  Autori Boro Bronza
  Strana od 112
  Strana do 122

  Prostor Bosne i Hercegovine u političkim projekcijama Habzburške Monarhije tokom XVI i XVII vijeka

  Naučni skup Nauka i ideologija
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa, Nauka i ideologija (Banja Luka, 12-13. decembar 2008), Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Naučni skupovi, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Boro Bronza
  Strana od 233
  Strana do 262

  Percepcija Habzburške Monarhije u spisima bosanskih franjevaca XVIII vijeka

  Naučni skup Nauka i savremeni društveni procesi
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa, Nauka i savremeni društveni procesi (Banja Luka, 9-10. novembar 2007), Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Naučni skupovi, Banja Luka
  Godina 2007
  Autori Boro Bronza
  Strana od 233
  Strana do 261

  - Između revizije i tradicije: savremena istoriografija postjugoslovenskih zemalja o razdoblju protonacionalnog razvoja južnoslovenskih naroda (1780-1800)

  Naučni skup Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije
  Publikacija Zbornik radova Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije, Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo
  Godina 2007
  Autori Boro Bronza
  Strana od 85
  Strana do 102

  - Sjećanje na carstvo – memorije o Habzburškoj Monarhiji i njenoj politici na Zapadnom Balkanu (1699-1918) u Bosni i Hercegovini na početku XXI vijeka

  Naučni skup Pamćenje i historija u Srednjoistočnoj Europi
  Publikacija Međunarodni znanstveni skup Pamćenje i historija u Srednjoistočnoj Europi, Goethe-Institut Zagreb, 19.-22.01.2006, Zagreb
  Godina 2006
  Autori Boro Bronza
  Strana od 40
  Strana do 47
  Veb adresa http://www.ffzg.unizg.hr/pov/zavod/triplex/memorykonf.htm

  Habzburška politika prema Bosni i Hercegovini u prvim godinama Srpskog ustanka (1804-1807)

  Naučni skup Srpska revolucija 1804-1815. i Bosna i Hercegovina
  Publikacija Zbornik radova Srpska revolucija 1804-1815. i Bosna i Hercegovina, ANURS, Naučni skupovi, knj. VI, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 8, Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Boro Bronza
  Strana od 565
  Strana do 580

  Interdisciplinarnost i globalni razvoj društva – primjer Njemačke 1770-1830

  Naučni skup Jedinstvo nauka danas (Interdisciplinarni pristup nauci)
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Jedinstvo nauka danas (Interdisciplinarni pristup nauci), Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Naučni skupovi, Knjiga 4, Tom I, Banja Luka
  Godina 2003
  Autori Boro Bronza
  Strana od 367
  Strana do 380

  Mogućnosti razvoja istoriografije u Republici Srpskoj kroz saradnju sa austrijskim istoriografskim institucijama

  Naučni skup Nauka i naša društvena stvarnost
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i naša društvena stvarnost, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Naučni skupovi, Knjiga 3, Tom I, Banja Luka
  Godina 2002
  Autori Boro Bronza
  Strana od 333
  Strana do 339

Ostali radovi

  Comparative Analysis of the Position of History as a Science and as a School Subject in Different European and World Systems of Education

  Izdavač Euroclio
  Godina 2009
  Autori Boro Bronza
  Strana od 46
  Strana do 56
  Veb adresa http://cliohipbih.ba/materijali/topic/bridging-histories-2/

  Federalizam i jezik

  Izdavač Nezavisni univerzitet Banja Luka
  Godina 2009
  Autori Boro Bronza
  Strana od 3
  Strana do 38

  The Ottoman Empire

  Izdavač Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE)
  ISSN/ISBN 978-960-88963-7-6
  Godina 2009
  Autori Boro Bronza
  Strana od 1
  Strana do 136
  Veb adresa http://cdrsee.org/jhp/pdf/workbook1_eng_ed2.pdf

  Istorijski aspekti federalizma

  Izdavač Nezavisni univerzitet Banja Luka
  Godina 2009
  Autori Boro Bronza
  Strana od 23
  Strana do 44

  Ordinary People in Extraordinary Country. Yugoslavia between East and West 1945-1980

  Izdavač Euroclio
  Godina 2008
  Autori Boro Bronza
  Strana od 1
  Strana do 166
  Veb adresa https://issuu.com/jonathaneven-zohar/docs/ordinary_people_in_an_extraordinary

Knjige

  Istorija jugoslovenske ideje 1500-1918

  Izdavač Nezavisni univerzitet Banja Luka
  ISBN 978-99955-41-97-2
  Godina 2018
  Autori B. Bronza, S. Beštić-Bronza, B. Branković, and B. Milošević
  Tip knjige naučna knjiga

  Austrijska politika prema prostoru Bosne i Hercegovine 1699-1788

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-25-0
  Godina 2012
  Autori Boro Bronza
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 406