Navigation

mr Valentina Soldat-Stanković
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina viši asistent July 13, 2017

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18IMP Interna medicina sa pedijatrijom
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika
ISS07IM Interna medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Insulinska rezistencija, sistemska inflamacija i aterogeni faktori rizika kod bolesnika sa koronarnom bolešću i različitim hiperglikemijskim statusom

  DOI 10.7251/BII1602090S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejičić, and Gabrijela Malešević
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 90
  Strana do 97

  Albuminurija i intima-media kompleks karotidnih arterija kao surogat markeri ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  DOI 10.7251/BII1601027M
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, Valentina Soldat-Stanković, and Siniša Stanković
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 32

  Radioaktivni jod u liječenju papilarnog karcinoma štitne žlijezde sa plućnim metastazama

  Časopis Respiratio
  Godina 2016
  Autori Siniša Stanković, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Milan Skrobić, Gostimir Mikač, and Zvezdana Rajkovača
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 260
  Strana do 264

  Metformin: new perspectives for an old antidiabetic drug

  DOI 10.1097/XCE.0000000000000044
  Časopis CARDIOVASCULAR ENDOCRINOLOGY
  Godina 2015
  Autori Snježana Popović-Pejičić and Valentina Soldat-Stanković
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 21

  THE EFFECT OF FUNCTIONAL INSULIN THERAPY ON GLYCAEMIC PARAMETERS IN TYPE 1 DIABETES MELLITUS

  Časopis CURRENT TOPICS IN NEUROLOGY, PSYCHIARY AND RELATED DISCIPLINES
  Godina 2011
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, and Severin Dunović
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 7
  Strana do 14

  RANA WEGENEROVA GRANULOMATOZA KAO SOLITARNA PLUĆNA LEZIJA

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Marinko Vučić, Krsto Jandrić, and Siniša Gajić
  Volumen 40
  Broj 1 (Suppl I)
  Strana od 55
  Strana do 57

Radovi sa skupova

  Analiza povezanosti ishemijske bolesti srca i prisustva mikroalbuminurije kod asimptomatskih paacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup Kongres endokrinologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka 6. Kongresa endokrinologa Srbije
  Godina 2018
  Autori Gabrijela Malešević, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, Valentina Stanković-Soldat, Ivona Risović, and Blaženko Vuković
  Strana od 94

  Povezanost sistemske inflamacije sa predijabetesom kod pacijenata sa koronarnom bolešću

  Naučni skup 2 kongres endokrinolga i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 167
  Strana do 174

  Značaj određivanja surogat markera ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 2 kongres endokrinolga i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 175
  Strana do 182

  Spontana trudnoća kod Tarner mozaicizma sa prethodnim rekurentnim spontanim pobačajima

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Milena Brkić, Valentina Stanković-Soldat, Bojana Carić, Tamara Knežević, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 114

  Značaj određivanja surogat markera ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, Valentina Stanković-Soldat, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 41

  Povezanost sistemske inflamacije sa predijabetesom kod pacijenata sa koronarnom bolešću

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 40

  TERAPIJSKE OPCIJE ZA CUSHINGOVU BOLEST NAKON NEUSPJEŠNE TRANSSFENOIDALNE HIRURGIJE

  Naučni skup 5. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Grbić, Mirjana Bojić, Gabrijela Malešević, Danijel Đekić, Milena Brkić, and Valentina Soldat-Stanković
  Strana od 100

  ZNAČAJ FUNKCIONALNE INZULINSKE TERAPIJE U POSTIZANJU DOBRE METABOLIČKE KONTROLE NA TERAPIJI INZULINSKOM PUMPOM U T1DM

  Naučni skup 5. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Bojana Carić, Jelena Malinović-Pančić, Gabrijela Malešević, Valentina Soldat-Stanković, Željka Cvijetić, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 68

  Poremećaj glukozne tolerancije i aterogeni parametri u pacijenata sa koronarnom bolešću

  Naučni skup OSMI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 366
  Strana do 370

  ANALIZA POVEZANOSTI PRISUSTVA MIKROALBUMINURIJE I ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA U PACIJENATA SA TIPOM 2 DIJABETESA

  Naučni skup OSMI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, and Valentina Soldat-Stanković
  Strana od 239
  Strana do 243

  SEKUNDARNI NEUSPJEH ORALNE TERAPIJE U PACIJENATA SA TIPOM 2 ŠEĆERNE BOLESTI - TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI

  Naučni skup 4. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Grbić, Gabrijela Malešević, and Valentina Soldat-Stankovic
  Strana od 79

  ISPITIVANJE UZROKA SEKUNDARNOG NEUSPJEHA PERORALNE TERAPIJE U BOLESNIKA SA DIABETES MELLITUSOM TIP 2

  Naučni skup 4. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Grbić, Gabrijela Malešević, and Valentina Soldat-Stanković
  Strana od 78

  PERFUZIONA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA U DIJAGNOSTICI KORONARNE BOLESTI U DIJABETESU

  Naučni skup 8. RADIONICA O DIJABETESU I KOMPLIKACIJAMA
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, and Mirjana Bojić
  Strana od 128
  Strana do 136

  Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici koronarne bolesti u dijabetesu

  Naučni skup 8. radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Godina 2014
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, and Mirjana Bojić
  Strana od 128
  Strana do 136

  Metformin –stari antihiperglikemijski agens

  Naučni skup 8. radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Godina 2014
  Autori Snježana Popović-Pejičić and Valentina Stanković-Soldat
  Strana od 12
  Strana do 18

  Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici koronarne bolesti u dijabetesu

  Naučni skup 8 radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Godina 2014
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 128
  Strana do 136

  INCIDENCA ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 1 U REPUBLICI SRPSKOJ OD 1998-2010 U STAROSNOJ GRUPI 0-14 GODINA

  Naučni skup 8. SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI SA INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Blaženko Vuković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 40

  EFEKAT FUNKCIONALNE INSULINSKE TERAPIJE NA GLIKOREGULACIJU KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1

  Naučni skup 8. SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI SA INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Blaženko Vuković, and Jelena Malinović-Pančić
  Strana od 48

  PARAMETRI GLIKOREGULACIJE I REZISTENCIJE NA INSULIN U ZAVISNOSTI OD STEPENA TOLERANCIJE GLUKOZE I POSTOJANJA ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Zorica Vrhovac, Gabrijela Malešević, Dragomir Berić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Ljubomir Šormaz, and Aleksandra Grbić
  Strana od 198

  UTICAJ METODE BROJANJA UGLJENIH HIDRATA I PRILAGOĐENE DOZE KRATKODJELUJUĆEG INZULINA NA GLIKOREGULACIJU KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Milena Brkić, Jelena Malinović-Pančić, and Blaženko Vuković
  Strana od 196

  LIJEČENJE ADULTNOG DIJABETESA INSULINSKOM PUMPOM U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Snježana Popović-Pejičić, and Mirjana Bojić
  Strana od 92

  UTICAJ KONTROLISANE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA INSULINSKU REZISTENCIJU I PARAMETRE METABOLIČKOG SINDROMA: POREĐENJE PACIJENATA SA TIPOM 2 DIJABETESA I NEDIJABETIČARA

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Grbić, Valentina Soldat-Stanković, and Gabrijela Malešević
  Strana od 164

  SY VILLI PRADER - OD POSTAVLJANJA DIJAGNOZE DO SUPSTITUCIONE TERAPIJE

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Mirjana Bojić, Blaženko Vuković, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Valentina Soldat-Stanković, and Jelena Malinović-Pančić
  Strana od 250

  DIASTOLIC DYSFUNCTION AND MYOCARDIAL PERFUSION IN TYPE 2 DIABETES

  Naučni skup 1ST DIABETOLOGY CONGRESS OF REPUBLIC OF SRPSKA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, and Milena Brkić
  Strana od 317

  Uloga perfuzione scintigrafije miokarda u procjeni kardiovaskularnog rizika kod osoba sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 1.Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejičić, S Kovačević, Bojana Carić, and Aleksandra Grbić
  Strana od 314
  Strana do 315

  Uloga kontrolisane fizičke aktivnosti na insulinsku rezistenciju i parametre metaboličkog sindroma : poređenje pacijenata sa tipom 2 dijabetesa i nedijabetičara

  Naučni skup 1.Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Grbić, Valentina Stanković-Soldat, and Gabrijela Malešević
  Strana od 164
  Strana do 165

  UTICAJ DEPRESIJE NA METABOLIČKU KONTROLU DIJABETESA

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakta
  Godina 2011
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Marija Burgić-Radmanović, Valentina Soldat-Stanković, and Gabrijela Malešević
  Strana od 1

  Uticaj strukturisane edukacije na regulaciju glikemije kod osoba sa dijabetesom tipa 1.

  Naučni skup 2 Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Gabrijela Malešević, Valentina Stanković-Soldat, and Bojana Radošević

  Diabetic autonomic neuropathy – predispose microvascular complications in diabetic type 2

  Naučni skup The 2end World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyperthension (CODHy)
  Publikacija The 2end World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyperthension (CODHy). Barselona, Spain 2008;Congress Program
  Godina 2008
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Dragomir Berić, Bojana Radošević, Valentina Stanković-Soldat, and Gabrijela Malešević
  Strana od 80A
  Strana do 80A

  Zapostavljenost sedimentacije u dijagnostici venskog tromboembolizma

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Drugi Međunarodni kongres ” Ekologija, zdravlje, rad, sport“ Banja Luka 25 -28 jun, 2008. Zbornik apstrakata
  Godina 2008
  Autori Dobrila Rodić, Snježana Popović-Pejičić, Nikola Mrkobrada, Valentina Stanković-Soldat, and Severin Dunović
  Strana od 280
  Strana do 281

  Značaj udruženosti faktora rizika kod PTE

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Drugi Međunarodni kongres ” Ekologija, zdravlje, rad, sport“ Banja Luka 25 -28 jun, 2008. Zbornik apstrakata
  Godina 2008
  Autori Dobrila Rodić, Nikola Mrkobrada, Snježana Popović-Pejičić, Valentina Stanković-Soldat, and Severin Dunović
  Strana od 279
  Strana do 280

  Uloga dijabetesne autonomne neuropatije u razvoju dijabetesne kardiomiopatije kod oboljenih od šećerne bolesti

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik abstrakata. Drugi Međunarodni kongres“ Ekologija, zdravlje, rad, sport“ Banja Luka 2008
  Godina 2008
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Dragomir Berić, Marija Burgić-Radmanović, Bojana Radošević, Valentina Stanković-Soldat, and Severin Dunović
  Strana od 255
  Strana do 256

Ostali radovi

  Procjena povezanosti glukozne tolerancije, nivoa insulinske rezistencije i aterogenih faktora rizika u pacijenata sa koronarnom bolešću

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  Godina 2016
  Autori Valentina Soldat-Stanković