Navigation

Tatjana Barać

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Osteosclerotic myeloma and POEMS syndrome: clinical case

    Naučni skup Annals of Oncology
    Publikacija Annals of Oncology. 2003; 14(3), iii64
    Godina 2003
    Autori Saša Jungić, G. Kecman, Ivanka Rakita, Branislava Jakovljević, Ž. Džajić, Zdenka Gojković, and Tatjana Barać