Navigation

dr Momir Ćelić

051/221-820

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
DG20RNM Numerička matematika

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
P331 Matematička analiza 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  An error estimation for the pseudosolution of an inconsistent linear system

  Časopis MATEMATIČKI VESNIK
  Godina 1989
  Autori Momir Ćelić
  Broj 41
  Strana od 71
  Strana do 76

  Mnogostepeni iteracioni metodi za rješavanje singularnih konačno-elementnih jednačina

  Časopis MATEMATIČKI VESNIK
  Godina 1987
  Autori Momir Ćelić
  Broj 39
  Strana od 241
  Strana do 255

  O regularizaciji singularnih i loše uslovljenih konačno-elementnih jednačina

  Časopis MATEMATIČKI VESNIK
  Godina 1987
  Autori Momir Ćelić
  Broj 39
  Strana od 121
  Strana do 128

  Primjena Ričardsonove ekstrapolacije za dvodimenzionu talasnu jednačinu, Matematički vesnik

  Časopis MATEMATIČKI VESNIK
  Godina 1982
  Autori Momir Ćelić
  Broj 34
  Strana od 245
  Strana do 261

  Primenenie эkstrapolяacii Ričardsona dlя povыšeniя točnosti rešeniя volnovogo uravneniя

  Časopis MATHEMATICA BALKANICA
  Godina 1981
  Autori Momir Ćelić
  Broj 12
  Strana od 1
  Strana do 11

Radovi sa skupova

  On an algorithm for numerical solution of nonlinear systems

  Naučni skup VIII Conference on Applied Mathematics
  Publikacija VIII Conference on Applied Mathematics held in Tivat 1993, edited by M. Jaćimović, Universita of Podgorica, Podgorica 1994.
  Godina 1994
  Autori Momir Ćelić
  Strana od 35
  Strana do 41

  Determination of the positive pseudosolution of an inconsistent linear system

  Naučni skup VII Conference on Applied Mathematics
  Publikacija VII Conference on Applied Mathematics, Osijek septembar 13-15.1989. edited by R. Scitovski, Osijek 1990.
  Godina 1990
  Autori Momir Ćelić
  Strana od 39
  Strana do 46

  On regularization of singular and ill-conditioned finite element equations

  Naučni skup VI Conference on Applied Mathematics
  Publikacija VI CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS, Belgrade 1989.
  Godina 1989
  Autori Momir Ćelić
  Strana od 20
  Strana do 26

Knjige

  Matematika 2

  Izdavač Glas Srpske
  ISBN 978-99955-774-8-3
  Godina 2019
  Autori Momir Ćelić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 350

  Ispitni zadaci iz linearne algebre

  Izdavač Glas Srpske
  ISBN 987-99955-774-7-6
  Godina 2019
  Autori Momir Ćelić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 380

  ZBIRKA riješenih ispitnih zadataka sa prijemnih ispita na ETF-u u Banjoj Luci 2010.-2012.

  Izdavač Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 987-99955-46-16-8
  Godina 2013
  Autori Zoran Mitrović, Momir Ćelić, Ivan Vanja Boroja, and Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 78

  Matematička analiza II

  Izdavač Glas Srpske Banja Luka
  ISBN 978-99938-799-9-2
  Godina 2013
  Autori Momir Ćelić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 366

  Linearna algebra

  Izdavač Glas srpski Grafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-37-82-4
  Godina 2010
  Autori Momir Ćelić and Biljana Sukara-Ćelić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 434

  Numerička matematika

  Izdavač Glas srpski Grafika, Banja luka
  ISBN 978-99938-37-67-1
  Godina 2008
  Autori Momir Ćelić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 638

  Matematika II

  Izdavač Abakus sistemi, Banja Luka
  ISBN 86-82899-01-9
  Godina 1997
  Autori Momir Ćelić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 662

  Matematika III (Uvod u numeričku matematiku. Osnove teorije vjerovatnoće i matematičke statistike)

  Izdavač Naučna knjiga Beograd
  ISBN 86-23-20233-3
  Godina 1991
  Autori Momir Ćelić and Milan Jovanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 306