Navigation

mr Nataša Popović-Miletić
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-616
lokal 108
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment viši asistent February 27, 2020

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MOG Metode optimizacije u građevinarstvu
OIG-GU Operaciona istraživanja u građevinarstvu
OIG-OTG Operaciona istraživanja u građevinarstvu
OIG-URKD Operaciona istraživanja u građevinarstvu
OPEG-OTG Odabrana poglavlja ekonomike građevinarstva
SPMG Specijalni problemi menadžmenta u građevinarstvu
SPMG-URKD Specijalni problemi menadžmenta u građevinarstvu
STG Specijalne tehnologije građenja
UGTP Upravljanje građenjem i tenderske procedure
UIP Upravljanje investicionim projektima
UKG Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu
UMP Upravljanje međunarodnim projektima
URGP Upravljanje rizikom građevinskih projekata
FOH Finansijska otpornost na hazarde
Akademske studije prvog ciklusa
OA07OIR Organizacija i izvođenje radova
OA07PIGE Prostorna i graditeljska ekonomika
OAI07UI Upravljanje investicijama
OAI07UP Upravljanje projektima
OG07IEK Inženjerska ekonomija
OG07OG Organizacija građenja
OG07PN Projektovanje i nadzor
OG07TG Tehnologija građenja
OG08IEK Inženjerska ekonomija
OGK07UP Upravljanje projektima

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pregled metoda i tehnika planiranja i replaniranja građevinskih projekata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301214S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Goran Ćirović, Snežana Mitrović, and Nataša Popović-Miletić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 214
  Strana do 225

  Numerical modelling in seismic analysis of tunnels regarding soil–structure interaction

  DOI 10.2298/FUACE1303251Z
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2013
  Autori Elefterija Zlatanović, Gordana Broćeta, and Nataša Popović
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 251
  Strana do 267
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs

Radovi sa skupova

  Optimizacija mrežnog dijagrama projekta primjenom buffer-a

  Naučni skup XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova SYM-OP-IS 2017, Beograd, Visoka građevinsko-geodetska škola
  Godina 2017
  Autori Nataša Popović-Miletić, Snežana Mitrović, and Dragan Nikolić
  Strana od 568
  Strana do 573

  Projektovanje propusta kao objekata za prolaz divljih životinja ispod puteva

  Naučni skup Treći BiH kongres o cestama
  Publikacija Treći BiH kongres o cestama, Zbornik radova, Izdavač: Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo
  Godina 2012
  Autori Natalija Popović-Rakić, Milan Rakić, and Nataša Popović-Miletić
  Strana od 69 (1)
  Strana do 69 (9)

  Eliminacija efekata vibriranja primjenom samozbijajućeg betona

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Knjiga radova, Izdavač: Tehnološki fakultet Zvornik,
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković, Gordana Broćeta, and Nataša Popović-Miletić
  Strana od 1218
  Strana do 1223

  Višekriterijumsko odlučivanje primjenom metode PROMETHEE-GAIA

  Naučni skup Prvi nacionalni simpozijum - "TEIK 2010 - Teorijska i eksperimentalna istraživanja konstrukcija i njihova primena u građevinarstvu"
  Publikacija Zbornik radova – Knjiga 3, ISBN 978-86-80295-86-2
  Godina 2010
  Autori Nataša Popović-Miletić, Gordana Broćeta, and Natalija Popović
  Strana od F17
  Strana do F26

  Ispitivanja samozbijajućeg betona sa agregatima različitog porjekla

  Naučni skup Jedanaesti nacionalni i peti međunarodni naučni skup - "iNDIS 2009 - Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-220-6, COBISS.SR-ID 244293383
  Godina 2009
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta, Nataša Popović-Miletić, Ivana Butorac, and Ratko Kljajić
  Strana od 237
  Strana do 244

  Određivanje najpovoljnije kombinacije mašina metodom PROMETHEE-GAIA

  Naučni skup XXXIV Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija XXXIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova SYM-OP-IS 2009, Beograd, Matematički institut SANU
  Godina 2009
  Autori Nataša Popović-Miletić
  Strana od 221
  Strana do 224