Navigation

prof. mr Zoran Nikolić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za muzičku teoriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline redovni profesor December 26, 2019

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
MEN1 Elektronska notografija 1
MMI1 Muzička informatika 1
MMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
MMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
MHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
MHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
Akademske studije prvog ciklusa
13MAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
13MAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
13MEMHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MEMHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MEMHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MEMHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MKDAI1 Analiza interpretacije 1
13MKDAI2 Analiza interpretacije 2
13MKDAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
13MKDAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MKDHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MKMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MKMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MKMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MKMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MTPA1 Aranžiranje 1
13MTPA2 Aranžiranje 2
13MTPA3 Aranžiranje 3
13MTPA4 Aranžiranje 4
13MTPAI1 Analiza interpretacije 1
13MTPAI2 Analiza interpretacije 2
13MTPAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
13MTPAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
13MTPMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MTPMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MTPMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MTPMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
13MTPHHA7 Harmonija sa harmonskom analizom 7
13MTPHHA8 Harmonija sa harmonskom analizom 8
MMTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
MTS3HHA Tematski seminar 3 - Harmonija sa harmonskom analizom
MTS4HHA Tematski seminar 4 - Harmonija sa harmonskom analizom

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Asonance i reminiscence sa Atosa – simfonijska poema Hilendar Vlade S. Miloševića, rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-29-0
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija, Apstrakti. Akademija umjetnosti, Banja Luka,
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik, Zoran Nikolić, and Saša Pavlović
  Strana od 44

  Janković, Mladen, Nikolić, Zoran. Akordske i linearne strukture sagledane kroz odnos arhaičnog i savremenog u Bagateli Mirjane Živković

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka: Naučni skup 2019. Knjiga apstrakata. 38.
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka: Naučni skup 2019. Knjiga apstrakata. 38.
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić and Mladen Janković

  Nikolić, Zoran. Virtuelni okrugli sto: Kako ptica leti (pet analitičkih činova)

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija 2011.
  Publikacija Nikolić, Zoran. Virtuelni okrugli sto: Kako ptica leti (pet analitičkih činova). Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija 2011. (ured.) dr Sonja Marinković, mr Sanda Dodik.
  Godina 2011
  Autori Zoran Nikolić

  Nikolić, Zoran. Faktori tumačenja polarnog akorda,

  Naučni skup lado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija 2010.
  Godina 2010
  Autori Zoran Nikolić

  Nikolić, Zoran. Deonica svetla kao integralni harmonski element Skrjabinove kompozicije Prometej, poema vatre, op.60

  Naučni skup Simpozijum kompozitora, Sokobanja
  Godina 2006
  Autori Zoran Nikolić

  Nikolić, Zoran. Sloboda u strogom stilu – harmonska komponenta u kompoziciji Male varijacije Stanka Šepića

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića
  Godina 2006
  Autori Zoran Nikolić

Knjige

  Osovinski sistem u sinergiji svjetla i muzike

  Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske, Akademija umjetnosti Univeziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-701-2-0
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik and Zoran Nikolić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 162

  Susret lokalnog i univerzalnog, Nacionalna stremljenja u muzici Dvoržaka, Čajkovskog i Musorgskog

  Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-701-1-3
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik and Zoran Nikolić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 166

  Recenzent udžbenika za prvi razred osnovne škole – Mihajlović-Bokan, Dragana, Injac, Mrina. MUZIČKA KULTURA 1. ZUNS, Beograd, Srbija, 2018.

  Izdavač UNS, Beograd, Srbija, 2018
  ISBN 978-86-6109-293-0
  Godina 2018
  Autori Zoran Nikolić
  Tip knjige osnovni udžbenik

Umjetnički radovi

  Za produkciju gramafonskih proča Radio-televizije Beograd, šest aranžmana (6) profesionalnih izdanja: 2 CD (Reci mi kaži mi; Muzika zvezdanih talasa), 1 CD/MC (Daj mi krila jedan krug), 3 MC (Deca-deci, Nedeljom u školi, Orkestar iz duše)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Zoran Nikolić

  Muzički producent

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić

  Mentorstvo na drugom ciklusu studija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić

  Anketa

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić

  Recenzent Zbornika radova Naučnog skupa Tradicija kao inspiracija, Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog 2019, Banja Luka, 2019.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić

  Osovinski sistem u sinergiji svjetla i muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić

  Susret lokalnog i univerzalnog. Nacionalna stremljenja u muzici Dvoržaka, Čajkovskog i Musorgskog

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić

  Akordske i linearne strukture sagledane kroz odnos arhaičnog i savremenog u Bagateli Mirjane Živković

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić

  . Asonance i reminiscence sa Atosa – simfonijska poema Hilendar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić

  Komponovanje melodijskih primjera za Republičko takmičenje muzičkih škola Republike Srpske iz oblasti Solfeđa (srednja muzička škola), Banja Luka, 2019.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić

  OBRAZ PONOS I ČAST

  Tip Muzičko delo
  Godina 2019
  Autori Mladen Matović and Zoran Nikolić

  PONOSNA I VJEČNA

  Tip Muzičko delo
  Godina 2019
  Autori Mladen Matović and Zoran Nikolić

  VILINSKO KOLO

  Tip Muzičko delo
  Godina 2019
  Autori Mladen Matović and Zoran Nikolić

  Muzički producen

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Zoran Nikolić

  Muzički producent

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Zoran Nikolić

  Mentor master rada Akordske i linearne strukture sagledane kroz odnos arhaičnog i savremenog u klavirskom opusu Mirjane Živković odbranjenog 23.02.2018. godine na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Zoran Nikolić

  Član komisije za odbranu završnog master rada Uticaji tradicije u kompoziciji „In vitro exvivo'' za simfonijski orkestar „Što ja počeh- ti produži“ „Još smo dužni –ti oduži“ kandidata Davida Mastikose (01.06.2018. godine, AUBL)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Zoran Nikolić

  Recenzent udžbenika za prvi razred osnovne škole – Mihajlović-Bokan, Dragana, Injac, Mrina. MUZIČKA KULTURA 1. ZUNS, Beograd, Srbija, 2018. ISBN: 978-86-6109-293-0. COBISS.SR-ID 264813324

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Zoran Nikolić

  Recenzent Zbornika radova Naučnog skupa Tradicija kao inspiracija, Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog 2018, Banja Luka, 2018.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Zoran Nikolić

  Akordske i linearne strukture sagledane kroz odnos arhaičnog i savremenog u Bagateli Mirjane Živković

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Zoran Nikolić

  Asonance i reminiscence sa Atosa – simfonijska poema Hilendar Vlade S. Miloševića

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Zoran Nikolić

  Član selekcione komisije Festivala dečjeg muzičkog stvaralaštva (Zlatna sirena) Beograd, 2018.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Zoran Nikolić

  Muzički producent

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Zoran Nikolić

  Muzički producen

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Zoran Nikolić

  Muzički producent

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Zoran Nikolić

  Muzički producent

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2016
  Autori Zoran Nikolić

  Član selekcione komisije Festivala dečjeg muzičkog stvaralaštva i muzički producent festivala ( FE-DEMUS) Beograd, 2016.

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2016
  Autori Zoran Nikolić

  ZAVJET

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 03:40
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović and Zoran Nikolić

  Muzički producent

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Zoran Nikolić

  Muzički producent

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2015
  Autori Zoran Nikolić

  Muzički producent

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Zoran Nikolić

  Muzički producent i aranžer

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2014
  Autori Zoran Nikolić

  Nagrada

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Zoran Nikolić

  SVAKI KAMEN ZEMLJE OVE

  Tip Muzičko delo
  Godina 2014
  Autori Mladen Matović and Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Zoran Nikolić

  Nova generacija

  Tip Muzičko delo
  Godina 2013
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2013
  Autori Zoran Nikolić

  Aranmžan

  Tip Muzičko delo
  Godina 2013
  Autori Zoran Nikolić

  Snimanje i produkcija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Transkripcije/Orkestracije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Nagrada

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Orkestracija

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Vojni orkestar
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Orfov instrumentarijum
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Tehnika mješoviti hor
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžmani

  Tip Muzičko delo
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžmani

  Tip Muzičko delo
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Član žirija Đurđevdanskog festivala 2012.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Zoran Nikolić

  Član žirija Đurđevdanskog festivala 2011.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Zoran Nikolić

  Produkcija i tonska režija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2011
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2011
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2011
  Autori Zoran Nikolić

  Virtuelni okrugli sto: Kako ptica leti (pet analitičkih činova)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2010
  Autori Zoran Nikolić

  Arnažman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2010
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2010
  Autori Zoran Nikolić

  Faktori tumačenja polarnog akorda

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2009
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2009
  Autori Zoran Nikolić

  Klavirska pratnja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Zoran Nikolić

  Član žirija festivala „Prvi aplauz 2009“

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Zoran Nikolić

  Klavirska pratnja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2008
  Autori Zoran Nikolić

  Kompakt Disk Muzika i ja, zbirka vokalnih i instrumentalnih kompozicija, 13. Republički festival dečijeg muzičkog stvaralaštva – Deca kompozitori 2008. Dečiji kulturni centar, Beograd, 2008. (uzrast 7-15 godina, 16-20 godina)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Zoran Nikolić

  Klavirska pratnja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2007
  Autori Zoran Nikolić

  Muzičko-svetlosni osovinski sistem Skrjabinovog Prometeja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Nikolić

  Kompakt Disk, FE-DEMUS 2007, 12. Festival dečijeg muzičkog stvaralaštva – Deca kompozitori 2007, Dečiji kulturni centar, Beograd, 2007. (uzrast 15-18 godina)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Nikolić

  Kompakt Disk, FE-DEMUS 2007, 12. Festival dečijeg muzičkog stvaralaštva – Deca kompozitori 2007, Dečiji kulturni centar, Beograd, 2007. (uzrast 7-15 godina)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Nikolić

  Član centralne komisije Ministarstva prosvjete i kulture RP za izradu novih nastavnih planova za muzičke škole, od školske 2007/08. godine

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Nikolić

  Deonica svetla kao integralni harmonski element Skrjabinove kompozicije Prometej, poema vatre, op.60

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Zoran Nikolić

  Zbirka vokalnih i instrumentalnih kompozicija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Zoran Nikolić

  Nikolić, Zoran. Prospects of Music Education in the Republic of Srpska, Cultural Policy and Music Education, XIIIIRAM Conference, Skoplje, 2006.

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Nikolić

  Kompakt Disk, FE-DEMUS 2006, 11. Festival dečijeg muzičkog stvaralaštva – Deca kompozitori 2006, Dečiji kulturni centar, Beograd, 2006. (uzrast 15-18 godina)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Zoran Nikolić

  Kompakt Disk, FE-DEMUS 2006, 11. Festival dečijeg muzičkog stvaralaštva – Deca kompozitori 2006, Dečiji kulturni centar, Beograd, 2006. (uzrast 7-15 godina)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Zoran Nikolić

  Sloboda u strogom stilu – harmonska komponenta u kompoziciji Mal

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Zoran Nikolić

  Arnžman, kompozicija i produkcija

  Tip Muzičko delo
  Godina 2005
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2005
  Autori Zoran Nikolić

  Zbirka vokalnih i instrumentalnih kompozicija, Pesma otvara vrata, na Kompakt Disku, 10. Festival dečijeg muzičkog stvaralaštva – Deca kompozitori 2005. Dečiji kulturni centar, Beograd, 2005.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2005
  Autori Zoran Nikolić

  Prodekan za nastavu, na Akademiji umjetnosti Unverziteta u Banjoj Luci 2005-2007. godine

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2005
  Autori Zoran Nikolić

  Član komisije za polaganje stručnih ispita 2005., 2006., 2007., 2008., i 2009. godine

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2005
  Autori Zoran Nikolić

  Zbirka vokalnih kompozicija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Zoran Nikolić

  Snimanje i produkcija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Zoran Nikolić

  Snimanje i produkcija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Zoran Nikolić

  „Kozarska svatovka" izvorna pjevačka grupa Sinovi Kozare, Gorazd Song - Studio Reality

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Zoran Nikolić

  Snimanje i produkcija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Zoran Nikolić

  Muzički producent

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2003
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2003
  Autori Zoran Nikolić

  Zbirka vokalnih kompozicija

  Izdavač Spartmedija
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 2003
  Autori Zoran Nikolić

  Snimanje i produkcija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2002
  Autori Zoran Nikolić

  Nagrada

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2002
  Autori Zoran Nikolić

  Nagrada

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2002
  Autori Zoran Nikolić

  Snimanje i produkcija muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Zoran Nikolić

  Nagrada

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Zoran Nikolić

  Izrada partiture

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Ženski hor
  Godina 2001
  Autori Zoran Nikolić

  Jović - Miletić, G. Stojanović, 3. Nikolić, 2001. Solfeđo za V razred Osnovne muzičke škole. Beograd: ZUNS.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Zoran Nikolić

  Dva aranžmana (2) za CD Dječijeg hora RTRS Živkova Tama i Svuda Okolo su stepe, 2001.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Zoran Nikolić

  Nagrada

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2000
  Autori Zoran Nikolić

  Nagrada

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1999
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžmani i kompozicije

  Tip Muzičko delo
  Godina 1999
  Autori Zoran Nikolić

  Aranžman

  Tip Muzičko delo
  Godina 1999
  Autori Zoran Nikolić

  A. Jović - Miletić, Z. Nikolić, 1999. Solfeđo za III razred Osnovne muzičke škole. Beograd: ZUNS.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1999
  Autori Zoran Nikolić

  Jović - Miletić, G. Stojanović, 3. Nikolić. 1999. Solfeđo za IV razred Osnovne muzičke škole. Beograd: ZUNS.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1999
  Autori Zoran Nikolić

  3. Vasiljević, I. Drobni, G. Karan, 3. Nikolić, 1999. Solfeđo za IV razred Srednje muzičke škole. Beograd: ZUNS.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1999
  Autori Zoran Nikolić

  Aranmžan

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Revijalni orkestar RTV Novi Sad
  Godina 1998
  Autori Zoran Nikolić

  Nikolić, Zoran. 1998. Razvoj sluha po metodi Ane Olujić. Godišnji seminar solfeđista na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Beograd.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1998
  Autori Zoran Nikolić

  Nikolić, Zoran. 1998. Razvoj harmonskog sluha - ka narodnim tonalnim osnovama. Godišnji seminar solfeđista na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Beograd.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1998
  Autori Zoran Nikolić

  Nikolić, Zoran. 1997. Metoda Irine Mazur i njena primenjivost u našoj pedagogiji. Godišnji seminar solfeđista na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Beograd

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1997
  Autori Zoran Nikolić