Navigation

OG07LAAG - Linearna algebra i analiticka geometrija

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ESPB
OG07LAAG 1 P + V 4.5
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
Condition Oblik uslovljenosti
-
The goal
-
The outcome
Sticanje osnovnih matematičkih znanja iz Linearne algebre, koja su neophodna za savladavanje i razumijevanje stručnih predmeta.
Contents
Methods of teaching
-
Literature
  1. M. Janjić, Matematika 1, drugo izdanje algebra, PMF Banja Luka, 2000. (Original title)
  2. P. Miličić, M. Ušćumlić, Zbirka zadataka iz više matematike, Naučna knjiga, Beograd 1999. (Original title)
Knowledge check forms and grading
-
Special indication
Potrebno je da studenti prije dolaska na vježbe upoznaju problematiku koja se tretira na vježbama i to kroz prisustvo na predavanjima i proučavanje preporučene literature. Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% , za sticanje prava polaganja ispita, mora obnoviti slušanje predmeta.