Navigation

OG07LAAG - Linearna algebra i analiticka geometrija

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OG07LAAG1П + В4.5
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
-
The goal
-
The outcome
Стицање основних математичких знања из Линеарне алгебре, која су неопходна за савладавањe и разумијевање стручних предмета.
Contents
Methods of teaching
-
Literature
  1. M. Janjić, Matematika 1, drugo izdanje algebra, PMF Banja Luka, 2000. (Original title)
  2. P. Miličić, M. Ušćumlić, Zbirka zadataka iz više matematike, Naučna knjiga, Beograd 1999. (Original title)
Knowledge check forms and grading
-
Special indication
Потребно је да студенти прије доласка на вјежбе упознају проблематику која се третира на вjежбама и то кроз присуство на предавањима и проучавање препоручене литературе. Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% , за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.