Navigacija

Mladen Janković
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MMTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
MKDEMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MKMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MTPMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
13MTPMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MSPAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MKMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MIAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MKLGAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MSPAMD4 Analiza muzičkog djela 4
MKDEMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MKLGAMD3 Analiza muzičkog djela 3