Navigacija

Mladen Janković
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MEMHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
13MTPKON3 Kontrapunkt 3
13MEMMO1 Muzički oblici 1
13MKLGAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MSPAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MKDHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MSPAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MSPAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MEMHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MTPMO2 Muzički oblici 2
13MTPMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MTPMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MKLGAMD4 Analiza muzičkog djela 4
MKDEMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MKDKON2 Kontrapunkt 2
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MKDKON1 Kontrapunkt 1
13MKDMO1 Muzički oblici 1
13MKMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MIAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MIAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MTPKON1 Kontrapunkt 1
13MSPAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPKON2 Kontrapunkt 2
13MTPKON4 Kontrapunkt 4
13MTPMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MTPMO4 Muzički oblici 4
13MEMMO3 Muzički oblici 3
13MKDKON3 Kontrapunkt 3
13MKDMO4 Muzički oblici 4
13MKMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MIAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MIAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MKLGAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MEMHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
MKDEMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MTPMO3 Muzički oblici 3
13MTPMO1 Muzički oblici 1
13MTPMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
MMTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MSPAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2