Navigacija

Mladen Janković
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MKLGAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MTPMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
13MTPMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
MKDEMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MSPAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MEMHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MKDKON3 Kontrapunkt 3
13MIAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MKMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MKMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MKLGAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MSPAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MKLGAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MIAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MEMHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MEMHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
MKDEMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
MMTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MIAMD3 Analiza muzičkog djela 3