Navigacija

Mladen Janković
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MKDEMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MSPAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MSPAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MTPMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MTPMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
MKLGIAMD7 Analiza muzičkog djela 7
MKLGIAMD8 Analiza muzičkog djela 8
13MKDKON3 Kontrapunkt 3
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MSPAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MKMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MKLGAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MSPAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
MSPAMD8 Analiza muzičkog djela 8
MSPAMD7 Analiza muzičkog djela 7
13MKMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MKLGAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MEMHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MEMHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MEMHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MEMHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MSPAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MKLGAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MKLGAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MKLGAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MKLGAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MIAMD1 Analiza muzičkog djela 1
MMTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
MKDEMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3