Navigacija

mr Mladen Matović

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MEMSOL3 Solfeđo 3
MTS3MOMO Tematski seminar 3 - Metodika opšteg muzičkog obrazovanja
13MEMSOL5 Solfeđo 5
13MTPMOMO1 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1
13MEMSOL1 Solfeđo 1
13MEMSOL4 Solfeđo 4
MMTPTS2MS Tematski seminar 2 - Metodika solfeđa
13MEMMOMO1 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1
MMTPMS4 Metodika solfeđa 4
13MTPMOMO4 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 4
MMTPMS3 Metodika solfeđa 3
MMTPMOMO3 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 3
13MTPMOMO2 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2
MKDEMOMO4 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 4
13MEMMOMO3 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 3
13MEMMOMO4 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 4
13MEMMOMO2 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2
MKDEMOMO3 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 3
MTS2MOMO Tematski seminar 2 - Metodika opšteg muzičkog obrazovanja
MMTPMOMO4 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 4
MTS4MOMO Tematski seminar 4 - Metodika opšteg muzičkog obrazovanja
13MTPMOMO3 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 3

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Jesenja pjesma

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović
  Broj 34
  Strana od 28
  Strana do 28

  Pazite na nas

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović
  Broj 33
  Strana od 25
  Strana do 25

  Egipat

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO (za treći i četvrti razred)
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović
  Volumen 6
  Broj 10
  Strana od 22
  Strana do 22

  Neka ljeto vječno traje

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović
  Broj 32
  Strana od 28
  Strana do 28

  Šta je to priroda

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović
  Broj 30
  Strana od 25
  Strana do 25

  Kad se slavi rođendan

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović
  Broj 28
  Strana od 24
  Strana do 24

  Zimske radosti

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović
  Broj 27
  Strana od 24
  Strana do 24

  Kosmos

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović
  Broj 25
  Strana od 24
  Strana do 24

  Škola zove nas

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO (za treći i četvrti razred)
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović
  Broj 1
  Strana od 20
  Strana do 20

  Raspust

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović
  Broj 22
  Strana od 22
  Strana do 22

  Muzička pogađalica

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović
  Broj 21
  Strana od 26
  Strana do 26

  Proljećni dan

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović
  Broj 20
  Strana od 20
  Strana do 20

  Dječije želje

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović
  Broj 18
  Strana od 20
  Strana do 20

  Baš je super zimi

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović
  Broj 17
  Strana od 26
  Strana do 26

  Nova godina

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2015
  Autori Mladen Matović
  Broj 16
  Strana od 20
  Strana do 20

  Dan djeteta

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2015
  Autori Mladen Matović
  Broj 15
  Strana od 20
  Strana do 20

  Dan škole

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2015
  Autori Mladen Matović
  Broj 14
  Strana od 20
  Strana do 20

  Muzika je vječna

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2015
  Autori Mladen Matović
  Broj 11
  Strana od 20
  Strana do 20

  Aprilili

  Časopis Časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2015
  Autori Mladen Matović
  Broj 10
  Strana od 20
  Strana do 20

  Da li znaš

  Časopis Časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2015
  Autori Mladen Matović
  Broj 9
  Strana od 16
  Strana do 16

  Ima jedna šumica

  Časopis Časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2015
  Autori Mladen Matović
  Broj 7
  Strana od 15
  Strana do 15

  Nebo, zvijezde i snovi

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2014
  Autori Mladen Matović
  Broj 6
  Strana od 22
  Strana do 22

  Stari sat

  Časopis Edukativni časopis za djecu JEŽURKO
  Godina 2014
  Autori Mladen Matović
  Broj 5
  Strana od 20
  Strana do 20

  Iz muzičke kutije Dana Vlade S. Miloševića

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2012
  Autori Mladen Matović
  Broj 41-42
  Strana od 327
  Strana do 333

Radovi sa skupova

  Filozofsko-teorijska polazišta Orfovog koncepta muzičkog obrazovanja

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović
  Strana od 573
  Strana do 580

  Muzičko obrazovanje u Djelu za škole Karla Orfa

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović

  Muzička kultura u osnovnoj školi – nedostaci i nedorečenosti Nastavnog plana i programa u Republici Srpskoj

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Mladen Matović
  Strana od 649
  Strana do 658

  Uloga i značaj dječije igre u muzičko-obrazovnom konceptu Karla Orfa

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Mladen Matović
  Strana od 148
  Strana do 153

Knjige

  RASPJEVANKA Zbirka brojalica i pjesama za djecu mlađeg školskog uzrasta

  Izdavač ART SCENA Banja Luka
  ISBN ISMN 979-0-802215-00-9
  Godina 2018
  Autori Mladen Matović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  MUZIČKA KULTURA za 4. i 5. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-182-1
  Godina 2015
  Autori Mladen Matović i Biljana Mandić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 129

  U ŽIVOT S MUZIKOM

  Izdavač Asmus J. Hinc & Art print.
  ISBN 99936-650-6-4
  Godina 2013
  Autori Mladen Matović, Asmus J. Hintz, Ise Hass i Marion Böller
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Himna Republike Srpske MOJA REPUBLIKA - Zbornik aranžmana za horove mlađeg i starijeg školskog uzrasta

  Izdavač Mladen Matović: Udruženje Art Puls Banja Luka i Vlada Republike Srpske
  ISBN ---
  Godina 2011
  Autori Mladen Matović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  Himna Republike Srpske Moja Republika – Zbornik aranžmana (11 aranžmana za sve postojeće izvođačke sastave u RS Himna Republike Srpske Moja Republika – Zbornik aranžmana (11 aranžmana za sve postojeće izvođačke sastave u RS

  Izdavač Udruženje ART PULS i Vlada Republike Srpske
  ISBN ---
  Godina 2010
  Autori Mladen Matović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  DA SNOVI TRAJU...

  Izdavač Banja Luka Company, Banja Luka
  ISBN 99938-658-9-3
  Godina 2006
  Autori Mladen Matović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Umjetnički radovi

  NAŠE SVE (za soliste, mješoviti hor i orkestar)

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2018
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za predstavu UKRADENI PRINC I IZGUBLJENA PRINCEZA (prema tekstu Den Trotera)

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2018
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika i tekst za songove pozorišne predstave NISMO SVI LETAČI

  Tip Muzičko delo
  Godina 2018
  Autori Mladen Matović

  Zlatna medalja na Svjetskoj horskoj Olimpijadi u Južnoafričkoj Republici

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Mladen Matović

  Zlatna medalja na Internacionalnom horskom takmičenju u Budimpešti (Mađarska)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za predstavu IVICA I MARICA (prema tekstu Dejana Aleksića)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović

  Zlatna medalja na Internacionalnom horskom takmičenju u Kalamati (Grčka)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović

  UŠUTJEH (za muški hor na stihove I.G. Kovačića)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 02:30
  Godina 2017
  Autori Mladen Matović

  ZAVJET (za soran, hor i orkestar)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 03:40
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za predstavu KRDŽA BRDŽA (prema tekstu Igora Bojovića )

  Tip Muzičko delo
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović

  MOLITVA ZA ZEMLJU (za hor, etno grupu i kamerni orkestar)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović

  NADA (za solo sopran i orkestar)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović

  SVAKA JE TVOJA RIJEČ (za muški hor)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović

  Zlatna medalja na Svjetskoj horskoj Olimpijadi u Sočiju (Ruska Federacija)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za predstavu SNJEŠKO BIJELIĆ

  Tip Muzičko delo
  Godina 2015
  Autori Mladen Matović

  Zlatna medalja na Evopskom horskom prvenstvu u Magdeburgu (Njemačka)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika i adaptacija songova za pozorišnu predstavu GULIVER U ZEMLJI LILIPUTANACA

  Tip Muzičko delo
  Godina 2014
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za predstavu PALČICA (prema tekstu Hansa Kristijana Andersena)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2014
  Autori Mladen Matović

  Zlatna medalja na Svjetskoj horskoj Olimpijadi u Rigi (Letonija)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za predstavu BAJKA O PALČIĆU (prema tekstu Karel Novak)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2013
  Autori Mladen Matović

  Zlatna medalja na Internacionalnom horskom takmičenju CANT AL MAR u Barseloni (Španija)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Mladen Matović

  Srebrna medalja na Internacionalnom horskom takmičenju "Johanes Brams" u Vernigerodu (Njemačka)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Mladen Matović

  ODBROJAVANJE ILI TRI NA "E" (za ženski hor)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 03:00
  Godina 2013
  Autori Mladen Matović

  VRETENO (za ženski hor)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 03:00
  Godina 2013
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za pozorišnu predstavu PLEMENITI HAHAJ I STRAŠNI HEHEJ (prema tekstu Ranka Pavlovića)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2013
  Autori Mladen Matović

  BALKANTABILE (za mješoviti hor)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2012
  Autori Mladen Matović

  Srebrna medalja na Svjetskoj horskoj Olimpijadi u Sinsinatiju (Sjedinjene Američke Države)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za pozorišnu predstavu ŽIVOT JE OPAKA NAVIKA (prema tekstu Duška Radovića)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2012
  Autori Mladen Matović

  RADOSNICA (za solo sopran, hor i orkestar)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 02:39
  Godina 2012
  Autori Mladen Matović

  BLAGOSLOV (za mješoviti hor i orkestar)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 03:30
  Godina 2012
  Autori Mladen Matović

  RAĐANJE (za mješoviti hor, etno grupu i kamerni orkestar)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 02:24
  Godina 2012
  Autori Mladen Matović

  Zlatna medalja na Internacionalnom horskom takmičenju na Malti (La Valeta, Malta)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Mladen Matović

  Zlatna medalja na Internacionalnom horskom takmičenju "Venezia in Musica" ( Venecija, Italija)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za pozorišnu predstavu VUK I SEDAM JARIĆA U MUZEJU BAJKI

  Tip Muzičko delo
  Godina 2011
  Autori Mladen Matović

  Himna Republike Srpske MOJA REPUBLIKA

  Izdavač Narodna Skupština Republike Srpske
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 02:36
  Godina 2011
  Autori Mladen Matović

  Srebrna medalja na Svjetskoj horskoj Olimpijadi u Šaošingu (NR Kina)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Mladen Matović

  OČE NAŠ (za mješoviti hor)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2010
  Autori Mladen Matović

  Zlatna medalja na Internacionalnom horskom takmičenju "Anton Brukner" u Lincu (Austrija)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Mladen Matović

  Autor muzike za prvi dječiji mjuzikl u Republici Srpskoj PETAR PAN (prema tekstu Igora Bojovića)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2009
  Autori Mladen Matović

  Prva nagrada na Međunarodnom horskom takmičenju u Amsterdamu

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Mladen Matović

  DONA NOBIS PACEM (DAJ NAM MIR)

  Izdavač Grad Banja Luka, Udruženje Art Puls i UNICEF u BiH
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 03:00
  Godina 2008
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za pozorišnu predstavu PRIČE IZ BIJELOG SVIJETA (prema tekstu) Miroljuba Nedovića

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 15:00
  Godina 2008
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za pozorišnu predstavu JABLAN (prema tekstu P. Kočića i R. Risojevića)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 20:00
  Godina 2007
  Autori Mladen Matović

  Autorska muzika za pozorišnu prestavu UČENE ŽENE (prematekstu Ž.B. Molijera)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2007
  Autori Mladen Matović