Navigacija

doc. mr Mladen Matović
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 26. septembar 2013.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MEMSOL1 Solfeđo 1
13MTPMOMO1 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1
13MTPMOMO2 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2
MMTPTS2MS Tematski seminar 2 - Metodika solfeđa
MTS4MOMO Tematski seminar 4 - Metodika opšteg muzičkog obrazovanja
13MEMSOL3 Solfeđo 3
13MTPMOMO4 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 4
MTS2MOMO Tematski seminar 2 - Metodika opšteg muzičkog obrazovanja
MMTPMS3 Metodika solfeđa 3
MMTPMOMO3 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 3
MMTPMOMO4 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 4
MTS3MOMO Tematski seminar 3 - Metodika opšteg muzičkog obrazovanja
MKDEMOMO4 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 4
13MTPMOMO3 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 3
13MEMSOL4 Solfeđo 4
13MEMSOL5 Solfeđo 5
13MEMMOMO1 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1
13MEMMOMO2 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2
MKDEMOMO3 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 3
MMTPMS4 Metodika solfeđa 4
13MEMMOMO3 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 3
13MEMMOMO4 Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 4