Навигација

Младен Јанковић
асистент

Сарадник - II-5
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

Академија умјетности

МКДЕМТП3Методика теоријских предмета 3
13МТПХХА5Хармонија са хармонском анализом 5
13МТПХХА6Хармонија са хармонском анализом 6
13МТПМТП2Методика теоријских предмета 2
13МСПАМД3Анализа музичког дјела 3
13МКМТП1Методика теоријских предмета 1
13МИАМД3Анализа музичког дјела 3
13МКМТП2Методика теоријских предмета 2
13МТПМТП1Методика теоријских предмета 1
13МСПАМД4Анализа музичког дјела 4
13МКЛГАМД4Анализа музичког дјела 4
МКДЕМТП4Методика теоријских предмета 4
ММТПХХА5Хармонија са хармонском анализом 5
13МКЛГАМД3Анализа музичког дјела 3