Навигација

Младен Јанковић
асистент

Сарадник - II-5
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

Академија умјетности

13МЕМХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
МСПАМД7Анализа музичког дјела 7
МСПАМД8Анализа музичког дјела 8
13МСПАМД4Анализа музичког дјела 4
13МКМТП1Методика теоријских предмета 1
13МСПАМД6Анализа музичког дјела 6
13МТПХХА4Хармонија са хармонском анализом 4
13МТПХХА5Хармонија са хармонском анализом 5
13МТПМТП1Методика теоријских предмета 1
13МТПМТП2Методика теоријских предмета 2
13МКДХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МКМТП2Методика теоријских предмета 2
13МТПХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МТПХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
ММТПХХА5Хармонија са хармонском анализом 5
13МСПАМД1Анализа музичког дјела 1
13МСПАМД5Анализа музичког дјела 5
13МКЛГАМД3Анализа музичког дјела 3
13МКЛГАМД5Анализа музичког дјела 5
13МКЛГАМД6Анализа музичког дјела 6
13МКЛГАМД4Анализа музичког дјела 4
МКДЕМТП3Методика теоријских предмета 3
МКДЕМТП4Методика теоријских предмета 4
МКЛГИАМД7Анализа музичког дјела 7
МКЛГИАМД8Анализа музичког дјела 8
13МКДХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МКДКОН3Контрапункт 3
13МКДХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МСПАМД3Анализа музичког дјела 3
13МКЛГАМД1Анализа музичког дјела 1
13МКЛГАМД2Анализа музичког дјела 2
13МИАМД1Анализа музичког дјела 1
13МЕМХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МЕМХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МЕМХХА4Хармонија са хармонском анализом 4
13МТПХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МТПХХА6Хармонија са хармонском анализом 6