Навигација

Младен Јанковић
асистент

Сарадник - II-5
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

Академија умјетности

13МСПАМД5Анализа музичког дјела 5
13МКЛГАМД4Анализа музичког дјела 4
13МЕММО3Музички облици 3
ММТПХХА5Хармонија са хармонском анализом 5
МКДЕМТП4Методика теоријских предмета 4
13МКДХХА4Хармонија са хармонском анализом 4
13МИАМД2Анализа музичког дјела 2
13МЕМХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МЕМХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МТПХХА6Хармонија са хармонском анализом 6
13МТПКОН1Контрапункт 1
13МТПМО1Музички облици 1
13МСПАМД4Анализа музичког дјела 4
13МКЛГАМД2Анализа музичког дјела 2
13МКДХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МКДХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МКДМО4Музички облици 4
13МКМТП2Методика теоријских предмета 2
13МИАМД4Анализа музичког дјела 4
13МИАМД1Анализа музичког дјела 1
13МТПМО4Музички облици 4
13МКДХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МКМТП1Методика теоријских предмета 1
13МИАМД3Анализа музичког дјела 3
13МТПМТП1Методика теоријских предмета 1
13МТПМТП2Методика теоријских предмета 2
13МТПМТП3Методика теоријских предмета 3
13МТПМТП4Методика теоријских предмета 4
13МКДКОН1Контрапункт 1
13МКДКОН2Контрапункт 2
13МКДКОН3Контрапункт 3
МКДЕМТП3Методика теоријских предмета 3
13МТПХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МКЛГАМД3Анализа музичког дјела 3
13МЕМХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МЕММО1Музички облици 1
13МТПХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МТПХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МТПКОН2Контрапункт 2
13МТПКОН3Контрапункт 3
13МТПКОН4Контрапункт 4
13МКДМО1Музички облици 1
13МСПАМД2Анализа музичког дјела 2
13МСПАМД3Анализа музичког дјела 3
13МТПМО2Музички облици 2
13МТПМО3Музички облици 3
13МТПХХА4Хармонија са хармонском анализом 4
13МТПХХА5Хармонија са хармонском анализом 5
13МСПАМД6Анализа музичког дјела 6