Navigacija

doc. mr Gordana Grujić
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline docent 30. novembar 2017.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MEMKON1 Kontrapunkt 1
13MEMKON2 Kontrapunkt 2
13MEMKON3 Kontrapunkt 3
13MEMKON4 Kontrapunkt 4
13MEMMI1 Muzički instrumenti 1
13MEMMI2 Muzički instrumenti 2
13MEMMO1 Muzički oblici 1
13MEMMO2 Muzički oblici 2
13MEMMO3 Muzički oblici 3
13MEMMO4 Muzički oblici 4
13MIAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MIAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MIAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MIAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MIAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MIAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MIMI1 Muzički instrumenti 1
13MIMI2 Muzički instrumenti 2
13MKDKON1 Kontrapunkt 1
13MKDKON2 Kontrapunkt 2
13MKDKON3 Kontrapunkt 3
13MKDKON4 Kontrapunkt 4
13MKDMI1 Muzički instrumenti 1
13MKDMI2 Muzički instrumenti 2
13MKDMO1 Muzički oblici 1
13MKDMO3 Muzički oblici 3
13MKDMO4 Muzički oblici 4
13MKLGAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MKLGAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MKLGAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MKLGAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MKLGAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MKLGAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MKLGMI1 Muzički instrumenti 1
13MKLGMI2 Muzički instrumenti 2
13MSPAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MSPAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MSPAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MSPAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MSPAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MSPAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MSPMI1 Muzički instrumenti 1
13MSPMI2 Muzički instrumenti 2
13MTPKON1 Kontrapunkt 1
13MTPKON2 Kontrapunkt 2
13MTPKON3 Kontrapunkt 3
13MTPKON4 Kontrapunkt 4
13MTPKON5 Kontrapunkt 5
13MTPKON6 Kontrapunkt 6
13MTPMI1 Muzički instrumenti 1
13MTPMI2 Muzički instrumenti 2
13MTPMO1 Muzički oblici 1
13MTPMO2 Muzički oblici 2
13MTPMO3 Muzički oblici 3
13MTPMO4 Muzički oblici 4
13MTPMO5 Muzički oblici 5
13MTPMO6 Muzički oblici 6
MKLGIAMD4 Analiza muzičkog djela 4
MMTPVL2 Vokalna literatura 2
MMTPVL3 Vokalna literatura 3
MMTPVL4 Vokalna literatura 4
MTS3VL Tematski seminar 3 - Vokalna literatura
MTS3KON Tematski seminar 3 - Kontrapunkt
MTS4VL Tematski seminar 4 - Vokalna literatura
MTS4KON Tematski seminar 4 - Kontrapunkt

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Tension and relaxsation do (not)exist in dodecaphonic music of Webern

  DOI 80 811.163.42
  Časopis Rasprave, časopis instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  Godina 2018
  Autori Gordana Grujić i Mladen Janković
  Volumen 44
  Broj 2
  Strana od 423
  Strana do 436
  Veb adresa http://ihjj.hr/stranica/rasprave-casopis-instituta-za-hrvatski-jezik-i-jezikoslovlje/33/

  Harmonski elementi romantične opere u solo pjesmi Elegija Stevana Hristića

  DOI 781.4.087.61 S.Hristić, Elegija
  Časopis Artefakt, Umetničko-naučno-stručni časopis Fakulteta umetnosti u Nišu
  Godina 2015
  Autori Gordana Grujić
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 33
  Strana do 40
  Veb adresa www.artf.ni.ac.rs/artefact-cir

  Elementi realizma u solo pjesmi Drvari (1944)

  DOI 78.087.61:7.038.5
  Časopis Artefakt, umetničko-naučno-stručni časopis Fakulteta umetnosti u Nišu
  Godina 2015
  Autori Gordana Grujić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 45
  Strana do 54
  Veb adresa www.artf.ni.ac.rs/artefact-cir

  Tumačenje pojma hibridne teme u studijama Viljema Keplina

  DOI 78. 072. 083
  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2013
  Autori Gordana Grujić
  Volumen XVII
  Broj 1/2 (41/42)
  Strana od 23
  Strana do 31
  Veb adresa http://www.muzikolosko-drustvo.ba

  Muzička sintaksa u Uvertiri 1812 Petra Iljiča Čajkovskog

  DOI 78. 072. 083
  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2012
  Autori Gordana Grujić
  Volumen XVI
  Broj 1/2 (39/40)
  Strana od 27
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.muzikolosko-drustvo.ba

  Minijature op.9 Dejana despića sa aspekta Hindemitovog analitičkog pristupa

  DOI 78. 01. 021.
  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2011
  Autori Gordana Grujić
  Volumen XV
  Broj 2 (28)
  Strana od 12
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.muzikolosko-drustvo.ba

Radovi sa skupova

  Arnold Šenberg, Pol Hindemit i neoklasični impulsi.

  Naučni skup Dani Vojina Komadine, Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu
  Godina 2019
  Autori Gordana Grujić

  Post-tonal and tonal elements in the closures in Schoenberg's dodecaphonic music

  Naučni skup 16th International Conference on Music Analysis and Theory
  Godina 2019
  Autori Gordana Grujić

  Muzičke impresije u simfonijskoj poemi „Banja Luka 1969“ Vlade S. Miloševića.

  Naučni skup Vlado S. Milošević, Tradicija kao inspiracija
  Godina 2019
  Autori Gordana Grujić i David Mastikosa

  Sonatni oblik u dodekafonskim uslovima Arnolda Šenberga

  Naučni skup Vlado s. MIlošević, Tradicija kao inspiracija
  Godina 2019
  Autori Gordana Grujić

  Simfonijska poema Sava Petra Stojanovića – analitički osvrt, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Na marginama muzikološkog kanona: kompozitorska generacija Petra Stojanovića. Petra Krstića i Stanislava Biničkog
  Publikacija Tematski zbornik Na marginama muzikološkog kanona: kompozitorska generacija Petra Stojanovića. Petra Krstića i Stanislava Biničkog, Muzikološko društvo Srbije, Beograd
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik i Gordana Grujić

  Tension and relaxsation do (not)exist in dodecaphonic music of Webern

  Naučni skup Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima
  Publikacija časopis Rasprave
  Godina 2018
  Autori Gordana Grujić
  Strana od 423
  Strana do 436

  Simfonijska poema Sava Petra Stojanovića - analitički osvrt, rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup Na marginama muzikološkog kanona: kompozitorska generacija Petra Stojanovića, Petra Krstića i Stanislava Biničkog.
  DOI ISBN 978-86-87757-07-3
  Publikacija Zbornik izvoda radova Na marginama muzikološkog kanona: kompozitorska generacija Petra Stojanovića, Petra Krstića i Stanislava Biničkog.
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik i Gordana Grujić
  Strana od 49
  Strana do 51

  Simbioza muzičkih karakteristika sevdalinke i harmonije Vlade Miloševića u Sevdalinci za klarinet i klavir

  Naučni skup Vlado S. Miloševic, Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Tematski zbornika sa naučnog skupa 2015.
  Godina 2017
  Autori Gordana Grujić
  Strana od 381
  Strana do 389

  Horska djela Vlade Miloševića inspirisana poezijom Branka Ćopića

  Naučni skup Vlado S. Milošević, Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Tematski zbornik sa naučnog skupa 2015.
  Godina 2016
  Autori Gordana Grujić
  Strana od 7
  Strana do 17

  Specifičnosti Hristićevog kompozicionog stila u Opelu b-mol

  Naučni skup 9. Internacionalni simozij "Muzika u društvu"
  Publikacija (u štampi)
  Godina 2014
  Autori Gordana Grujić

  Očuvanje hrvatske glazbene baštine: sonatni oblik u okviru žanra klavirske sonate (V. Rosenberg-Ružić)

  Naučni skup 1. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji i umjetnosti "Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja"
  Publikacija (u štampi)
  Godina 2014
  Autori Gordana Grujić

  Muzička sintaksa: Granični slučajevi između rečenice i fragmentarnosti u Klavirskim trijima ranog romantizma,

  Naučni skup Balkan Art Forum 2014
  Publikacija (u štampi)
  Godina 2014
  Autori Gordana Grujić

  Program predmeta Muzički oblici i njegova realizacija na nastavi u srednjim muzičkim školama

  Naučni skup naučni skup "Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog"
  Publikacija Tradicija kao inspiracija: tematski zbornik
  Godina 2014
  Autori Gordana Grujić
  Strana od 626
  Strana do 632

  Konstrukcija rečenice u klavirskim trijima Luisa Špora

  Naučni skup naučni skup "Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog"
  Publikacija Tradicija kao inspiracija: tematski zbornik
  Godina 2013
  Autori Gordana Grujić
  Strana od 875
  Strana do 886

  Sonatni oblik u laganom stavu Mendelsonovih Gudačkih kvarteta

  Naučni skup 5. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Gordana Grujić
  Veb adresa http://www.stes.rs.ba

  Porodica Mozart (1620-1858)

  Naučni skup 4. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Gordana Grujić
  Veb adresa http://www.stes.rs.ba

  Specifičnosti muzičke sintakse u prvom stavu Šubertovog Klavirskog trija u Es-duru

  Naučni skup 3. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Godina 2010
  Autori Gordana Savić
  Veb adresa http://www.stes.rs.ba

  Osobenosti skerca iz Mendelsonovog Klavirskog trija op.66, uz osvrt na muzičku sintaksu

  Naučni skup naučni skup "Vlado S. Milošević: Etnomuzikolog, kompozitor i pedagog"
  Publikacija Tradicija kao inspiracija: tematski zbornik
  Godina 2010
  Autori Gordana Grujić
  Strana od 305
  Strana do 318

Ostali radovi

  Recenzent

  Izdavač Sveučulište Josipa Jurja Strossmmeyera u Osijeku, Hrvatska
  ISSN/ISBN 978-953-58055-5-7
  Godina 2014
  Autori Gordana Grujić

  Muzička sintaksa u klavirskim trijima ranog romantizma

  Izdavač Akademija umjetnosti Univeziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Gordana Grujić
  Strana od 1
  Strana do 276

Umjetnički radovi

  Ćaj, Ćiro

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 3 munita
  Tehnika za hor i klavir
  Godina 2019
  Autori Gordana Grujić i Mladen Janković

  Kad će već ta ljubav

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 3 minuta
  Tehnika za hor i klavir
  Godina 2019
  Autori Gordana Grujić i Mladen Janković