Navigacija

mr Gordana Grujić
viši asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 13. februar 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MIAMD2 Analiza muzičkog djela 2
MDEMO4 Muzički oblici 4
MKLGIAMD7 Analiza muzičkog djela 7
13MKDMO2 Muzički oblici 2
13MSPAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MSPAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MKLGAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MIAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MIAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MIAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MIAMD6 Analiza muzičkog djela 6
MKLGIAMD8 Analiza muzičkog djela 8
13MKDKON3 Kontrapunkt 3
13MKDKON4 Kontrapunkt 4
13MKDMO1 Muzički oblici 1
13MKDMO4 Muzički oblici 4
13MTPKON3 Kontrapunkt 3
13MTPKON4 Kontrapunkt 4
13MTPMO3 Muzički oblici 3
13MTPMO4 Muzički oblici 4
13MTPKON5 Kontrapunkt 5
13MSPAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MKLGAMD2 Analiza muzičkog djela 2
MKDMAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
13MEMKON3 Kontrapunkt 3
13MEMMO1 Muzički oblici 1
13MEMMO2 Muzički oblici 2
13MEMMO3 Muzički oblici 3
13MEMMO4 Muzički oblici 4
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
13MTPKON1 Kontrapunkt 1
13MKLGAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MKDKON2 Kontrapunkt 2
13MEMKON1 Kontrapunkt 1
13MEMKON2 Kontrapunkt 2
MSPAMD8 Analiza muzičkog djela 8
13MKDKON1 Kontrapunkt 1
MDEMO3 Muzički oblici 3
MMTPVL4 Vokalna literatura 4
13MKDHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MKDMO3 Muzički oblici 3
13MSPAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MKLGAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MKLGAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MKLGAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MIAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPKON2 Kontrapunkt 2
MKDMAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
13MTPMO1 Muzički oblici 1
13MTPMO2 Muzički oblici 2
MMTPVL3 Vokalna literatura 3
MSPAMD7 Analiza muzičkog djela 7

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Tumačenje pojma hibridne teme u studijama Viljema Keplina

  DOI 78. 072. 083
  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2013
  Autori Gordana Grujić
  Volumen XVII
  Broj 1/2 (41/42)
  Strana od 23
  Strana do 31
  Veb adresa http://www.muzikolosko-drustvo.ba

  Muzička sintaksa u Uvertiri 1812 Petra Iljiča Čajkovskog

  DOI 78. 072. 083
  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2012
  Autori Gordana Grujić
  Volumen XVI
  Broj 1/2 (39/40)
  Strana od 27
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.muzikolosko-drustvo.ba

  Minijature op.9 Dejana despića sa aspekta Hindemitovog analitičkog pristupa

  DOI 78. 01. 021.
  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2011
  Autori Gordana Grujić
  Volumen XV
  Broj 2 (28)
  Strana od 12
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.muzikolosko-drustvo.ba

Radovi sa skupova

  Specifičnosti Hristićevog kompozicionog stila u Opelu b-mol

  Naučni skup 9. Internacionalni simozij "Muzika u društvu"
  Publikacija (u štampi)
  Godina 2014
  Autori Gordana Grujić

  Očuvanje hrvatske glazbene baštine: sonatni oblik u okviru žanra klavirske sonate (V. Rosenberg-Ružić)

  Naučni skup 1. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji i umjetnosti "Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja"
  Publikacija (u štampi)
  Godina 2014
  Autori Gordana Grujić

  Muzička sintaksa: Granični slučajevi između rečenice i fragmentarnosti u Klavirskim trijima ranog romantizma,

  Naučni skup Balkan Art Forum 2014
  Publikacija (u štampi)
  Godina 2014
  Autori Gordana Grujić

  Program predmeta Muzički oblici i njegova realizacija na nastavi u srednjim muzičkim školama

  Naučni skup naučni skup "Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog"
  Publikacija Tradicija kao inspiracija: tematski zbornik
  Godina 2014
  Autori Gordana Grujić
  Strana od 626
  Strana do 632

  Konstrukcija rečenice u klavirskim trijima Luisa Špora

  Naučni skup naučni skup "Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog"
  Publikacija Tradicija kao inspiracija: tematski zbornik
  Godina 2013
  Autori Gordana Grujić
  Strana od 875
  Strana do 886

  Sonatni oblik u laganom stavu Mendelsonovih Gudačkih kvarteta

  Naučni skup 5. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Gordana Grujić
  Veb adresa http://www.stes.rs.ba

  Porodica Mozart (1620-1858)

  Naučni skup 4. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Gordana Grujić
  Veb adresa http://www.stes.rs.ba

  Specifičnosti muzičke sintakse u prvom stavu Šubertovog Klavirskog trija u Es-duru

  Naučni skup 3. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Godina 2010
  Autori Gordana Savić
  Veb adresa http://www.stes.rs.ba

  Osobenosti skerca iz Mendelsonovog Klavirskog trija op.66, uz osvrt na muzičku sintaksu

  Naučni skup naučni skup "Vlado S. Milošević: Etnomuzikolog, kompozitor i pedagog"
  Publikacija Tradicija kao inspiracija: tematski zbornik
  Godina 2010
  Autori Gordana Grujić
  Strana od 305
  Strana do 318

Ostali radovi

  Muzička sintaksa u klavirskim trijima ranog romantizma

  Godina 2013
  Autori Gordana Grujić