Navigacija

Zoran Nikolić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 13. februar 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MKDEMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MKMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MEMHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MEMHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MEMHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MEMHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MEMMO1 Muzički oblici 1
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA7 Harmonija sa harmonskom analizom 7
MDEMO3 Muzički oblici 3
MTS3MO Tematski seminar 3 - Muzički oblici
13MKDHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MKDMO2 Muzički oblici 2
13MEMKON4 Kontrapunkt 4
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MTPMO4 Muzički oblici 4
13MTPA1 Aranžiranje 1
13MTPMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MTPMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MTPMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MTPMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MTPAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
13MTPAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
13MTPHHA8 Harmonija sa harmonskom analizom 8
MKDMAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MKDKON3 Kontrapunkt 3
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MKDMO1 Muzički oblici 1
13MKDMO3 Muzički oblici 3
13MKMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MKDAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
13MEMKON3 Kontrapunkt 3
13MEMMO2 Muzički oblici 2
13MEMMO3 Muzički oblici 3
13MEMMO4 Muzički oblici 4
13MTPKON3 Kontrapunkt 3
13MTPKON4 Kontrapunkt 4
13MTPMO1 Muzički oblici 1
13MTPMO2 Muzički oblici 2
13MTPMO3 Muzički oblici 3
MTS3HHA Tematski seminar 3 - Harmonija sa harmonskom analizom
MTS3KON Tematski seminar 3 - Kontrapunkt
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MKDKON4 Kontrapunkt 4
13MTPMO5 Muzički oblici 5
13MKDMO4 Muzički oblici 4
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
MSPIEAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
MTS4HHA Tematski seminar 4 - Harmonija sa harmonskom analizom
MTS4MO Tematski seminar 4 - Muzički oblici
MTS1HHA Tematski seminar 1 - Harmonija sa harmonskom analizom
MTS4KON Tematski seminar 4 - Kontrapunkt
13MTPMO6 Muzički oblici 6
MSPIEAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
13MAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
MTS1MO Tematski seminar 1 - Muzički oblici
MMTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
MKDEMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
MKDMAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
MDEMO4 Muzički oblici 4
13MAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
MSPKGIAMD2 Analiza muzičkog djela 2
MMTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6