Navigacija

prof. mr Zoran Nikolić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 13. februar 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MTS1HHA Tematski seminar 1 - Harmonija sa harmonskom analizom
13MEMHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MEMHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
MTS3HHA Tematski seminar 3 - Harmonija sa harmonskom analizom
13MTPHHA8 Harmonija sa harmonskom analizom 8
MTS4HHA Tematski seminar 4 - Harmonija sa harmonskom analizom
13MKDAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
MMTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
13MKMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MKDAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
13MTPA1 Aranžiranje 1
13MTPA2 Aranžiranje 2
13MTPA3 Aranžiranje 3
13MTPA4 Aranžiranje 4
13MEMHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MEMMI2 Muzički instrumenti 2
13MTPMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MTPMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MTPAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
MSPIEAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
MKDEMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
MDEMO4 Muzički oblici 4
MKDMAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
13MKDMI2 Muzički instrumenti 2
13MKMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MKMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MKMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MEMMI1 Muzički instrumenti 1
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
MTS1MO Tematski seminar 1 - Muzički oblici
MTS4KON Tematski seminar 4 - Kontrapunkt
13MKDMI1 Muzički instrumenti 1
13MTPHHA7 Harmonija sa harmonskom analizom 7
13MIMI1 Muzički instrumenti 1
MTS4MO Tematski seminar 4 - Muzički oblici
13MKLGMI2 Muzički instrumenti 2
13MEMHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPMI1 Muzički instrumenti 1
MKDMAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
MKDEMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
MSPIEAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
13MSPMI2 Muzički instrumenti 2
13MAMS1 Analiza muzičkih stilova 1
13MAMS2 Analiza muzičkih stilova 2
13MTPMI2 Muzički instrumenti 2
13MTPMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
MMTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MIMI2 Muzički instrumenti 2
13MTPMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MKLGMI1 Muzički instrumenti 1
13MSPMI1 Muzički instrumenti 1