Navigacija

Aleksandar Keleč, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za računarstvo i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računarske nauke viši asistent 27. februar 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1030 Sigurnost računarskih sistema
Akademske studije prvog ciklusa
2247 Osnovi operativnih sistema
2256 Kriptografija i računarska zaštita
2281 Sigurnost na Internetu
2297 Mobilno računarstvo
A810 Kriptografija i kompjuterska zaštita

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prijedlog poboljšanog sistema dozvola na Android platformi

  Časopis INFO M
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Keleč
  Volumen 61
  Strana od 18
  Strana do 25
  Veb adresa http://www.infom.org.rs/brojeviNovi/2017-61.html

  Problem privatnosti na Android mobilnim uređajima

  Časopis INFO M
  Godina 2016
  Autori Dijana Vuković i Aleksandar Keleč
  Volumen 57
  Strana od 28
  Strana do 35
  Veb adresa http://www.infom.org.rs/brojeviNovi/2016-57.html

Radovi sa skupova

  Performance analysis on Android SQLite database

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717652
  Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2019
  Autori Nikola Obradović, Aleksandar Keleč i Igor Dujlović
  Strana od 1
  Strana do 4

  One approach for full-text search of files in MongoDB based systems

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717777
  Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2019
  Autori Aleksandar Keleč, Igor Dujlović i Nikola Obradović
  Strana od 1
  Strana do 6

  Prijedlog rješenja za automatizovano generisanje rezultata testiranja Java aplikacija baziranog na integraciji JUnit alata i JavaDoc generatora dokumentacije

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija Zbornik radova INFOTEH - Jahorina, Vol. 16
  Godina 2017
  Autori Nikola Obradović i Aleksandar Keleč
  Strana od 489
  Strana do 493
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2017/radovi/RSS-1/RSS-1-4.pdf

  Privacy threats on Android devices – Big Brother is Watching you

  Naučni skup TELFOR
  DOI 10.1109/TELFOR.2015.7377617
  Publikacija Proceedings of 23rd Telecommunications forum TELFOR 2015, IEEE
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Keleč i Dijana Vuković
  Strana od 926
  Strana do 929
  Veb adresa http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7377617

  Aplikacija za administraciju FreeRADIUS servera

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija Zbornik radova INFOTEH - Jahorina, Vol. 13
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Keleč i Zoran Đurić
  Strana od 993
  Strana do 998
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2014/radovi/RSS-7/RSS-7-9.pdf