Navigacija

Nikola Obradović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za računarstvo i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računarske nauke viši asistent 28. februar 2019.
Računarske nauke asistent 15. april 2015.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2227 Programiranje 1
2235 Programiranje 2
2246 Programski jezici 2
2251 Arhitektura računara
2272 Mrežno i distribuirano programiranje
M505 Arhitektura računara

Bibliografija

Radovi u časopisima

  TEHNIKE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ANDROID FRAGMENTACIJE

  Časopis INFO M
  Godina 2015
  Autori Nikola Obradović i Zoran Đurić
  Volumen 55
  Strana od 28
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.infom.org.rs

Radovi sa skupova

  Performance analysis on Android SQLite database

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717652
  Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2019
  Autori Nikola Obradović, Aleksandar Keleč i Igor Dujlović
  Strana od 1
  Strana do 4

  One approach for full-text search of files in MongoDB based systems

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717777
  Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2019
  Autori Aleksandar Keleč, Igor Dujlović i Nikola Obradović
  Strana od 1
  Strana do 6

  Prijedlog rješenja za automatizovano generisanje rezultata testiranja Java aplikacija baziranog na integraciji JUnit alata i JavaDoc generatora dokumentacije

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija Zbornik radova INFOTEH - Jahorina, Vol. 16
  Godina 2017
  Autori Nikola Obradović i Aleksandar Keleč
  Strana od 489
  Strana do 493
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2017/radovi/RSS-1/RSS-1-4.pdf

Projekti

Uvođenje i testiranje tehnologije za razvoj i implementaciju kontekstno svjesnih aplikacija i sistema za mobilne telefone

Cilj ovog je uvođenje i testiranje savremene tehnologije za razvoj i implementaciju kontekstno svjesnih aplikacija i sistema za mobilne telefone, sa mogućnošću provjere na pilot-tehnologiji. To je tehnologija za projektovanje i realizaciju sistema za kontekstno upravljanje u različitim primjenama pomoću inteligentnog mobilnog telefona kao univerzalnog uređaja...

Broj projekta 8300600
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zlatko Bundalo
Projektni tim prof. dr Dušanka Bundalo
Zlatko Dejanović, ma
prof. dr Ratko Dejanović
Nikola Obradović, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.11.2019.
Vrijednost projekta 5170.0 BAM