Navigacija

Nikola Obradović, ma
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 15. april 2015.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGD09GI1 Geoinformatika 1
OGD08IFG2 Informatika za geodete 2

Elektrotehnički fakultet

2246 Programski jezici 2
2227 Programiranje 1
2228 Osnovi računarske tehnike
2235 Programiranje 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  TEHNIKE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ANDROID FRAGMENTACIJE

  Časopis INFO M
  Godina 2015
  Autori Nikola Obradović i Zoran Đurić
  Volumen 55
  Strana od 28
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.infom.org.rs

Radovi sa skupova

  PRIJEDLOG RJEŠENJA ZA AUTOMATIZOVANO GENERISANJE REZULTATA TESTIRANJA JAVA APLIKACIJA BAZIRANOG NA INTEGRACIJI JUNIT ALATA I JAVADOC GENERATORA DOKUMENTACIJE

  Prijedlog rješenja za automatizovano generisanje rezultata testiranja Java aplikacija baziranog na integraciji JUnit alata i JavaDoc generatora dokumentacije

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija Zbornik radova INFOTEH - Jahorina, Vol. 16
  Godina 2017
  Autori Nikola Obradović i Aleksandar Keleč
  Strana od 489
  Strana do 493
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2017/radovi/RSS-1/RSS-1-4.pdf