Navigacija

Goran Banjac, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-831
Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2261 Baze podataka
2344 Sistemi sa bazama podataka
2384 Sistemi sa bazama podataka
2277 Interakcija čovjek - računar
2235 Programiranje 2
2227 Programiranje 1
A601 Baze podataka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  An experiment in model-driven conceptual database design

  DOI 10.1007/s10270-018-0672-7
  Časopis SOFTWARE AND SYSTEMS MODELING
  Godina 2018
  Autori Dražen Brđanin, Goran Banjac, Danijela Banjac i Slavko Marić
  Strana od 1
  Strana do 25
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10270-018-0672-7

  An approach to automated two-phase business model-driven synthesis of data models

  DOI 10.1007/978-3-319-66854-3
  Časopis Ouhamou, Y., et al. (eds.) Model and Data Engineering, LNCS
  Godina 2017
  Autori Dražen Brđanin, Danijela Banjac, Goran Banjac i Slavko Marić
  Volumen 10563
  Strana od 57
  Strana do 70
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-66854-3_5

  On Predictive-Based Lossless Compression of Images with Higher Bit Depths

  Časopis TELFOR JOURNAL
  Godina 2012
  Autori Aleksej Avramović i Goran Banjac
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 122
  Strana do 127
  Veb adresa http://journal.telfor.rs/Published/Vol4No2/Vol4No2.aspx

Radovi sa skupova

  An Online Business Process Model-driven Generator of the Conceptual Database Model

  Naučni skup 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics - WIMS'18
  DOI 10.1145/3227609.3227666
  Publikacija Proceedings of the 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics - WIMS'18
  Godina 2018
  Autori Dražen Brđanin, Danijela Banjac, Goran Banjac i Slavko Marić
  Strana od 16:1
  Strana do 16:9
  Veb adresa https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3227666

  Controlled Experiment in Business Model-driven Conceptual Database Design

  Naučni skup EMMSAD 2017
  DOI 10.1007/978-3-319-59466-8_18
  Publikacija Lecture Notes in Business Information Processing, vol 287
  Godina 2017
  Autori Drazen Brdjanin, Goran Banjac, Danijela Banjac i Slavko Maric
  Strana od 289
  Strana do 304
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59466-8_18

  Evaluation of automatically generated conceptual database model based on business process model: controlled experiment

  Naučni skup ICT Innovations 2016
  DOI 10.1007/978-3-319-68855-8
  Publikacija Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 665
  Godina 2016
  Autori Danijela Banjac, Dražen Brđanin, Goran Banjac i Slavko Marić
  Strana od 134
  Strana do 145
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68855-8_13

  Automatsko generisanje konceptualnog modela baze podataka na osnovu kolaborativnog modela poslovnog procesa

  Naučni skup INFOTEH 2015
  Publikacija Zbornik radova XIV međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH-JAHORINA 2015
  Godina 2015
  Autori Goran Banjac, Dražen Brđanin i Slavko Marić
  Strana od 481
  Strana do 486
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2015/radovi/RSS-1/RSS-1-7.pdf

  Automated Synthesis of Initial Conceptual Database Model Based on Collaborative Business Process Model

  Naučni skup ICT Innovations 2014
  DOI 10.1007/978-3-319-09879-1_15
  Publikacija Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 311
  Godina 2014
  Autori Dražen Brđanin, Goran Banjac i Slavko Marić
  Strana od 145
  Strana do 156
  Veb adresa http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09879-1_15

  Lossless Audio Compression Using Modular Arithmetic and Performance-Based Adaptation

  Naučni skup TELFOR 2012
  Godina 2012
  Autori Aleksej Avramović, Goran Banjac i Jovan Galić
  Strana od 1256
  Strana do 1259

  Audio Lossless Compression Using Modular Arithmetic and Simple Coding Context

  Naučni skup International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK
  Publikacija Proceedings of 21st conference ERK
  Godina 2012
  Autori Aleksej Avramović i Goran Banjac
  Strana od 91
  Strana do 94

  Uticaj nivoa izolacije transakcija na aplikativne performanse u sistemima sa bazama podataka

  Naučni skup Telecommunications Forum TELFOR
  Publikacija Zbornik radova 19. telekomunikacionog foruma TELFOR
  Godina 2011
  Autori Slavko Marić, Goran Banjac, Aleksandar Damljanović i Siniša Jakovljević
  Strana od 1215
  Strana do 1218

Knjige

  Projektovanje i eksploatacija baza podataka kroz primjere

  Izdavač Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-46-34-2
  Godina 2018
  Autori Dražen Brđanin, Slavko Marić i Goran Banjac
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 333

  Relacione baze podataka : zbirka riješenih zadataka

  Izdavač Elektrotehnički fakultet
  ISBN 978-99955-46-08-3
  Godina 2012
  Autori Slavko Marić, Dražen Brđanin i Goran Banjac
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 250