Navigacija

Igor Dujlović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2246 Programski jezici 2
2272 Mrežno i distribuirano programiranje
A401 Programski jezici 2
2228 Osnovi računarske tehnike
2241 Osnovi softverskog inženjerstva
2238 Strukture podataka i algoritmi
A301 Strukture podataka i algoritmi
2259 Osnovi softverskog inženjerstva

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prijedlog sistema za pomoć pri online kupovini

  Časopis INFO M
  Godina 2016
  Autori Igor Dujlović
  Volumen 15
  Broj 58
  Strana od 31
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.infom.org.rs

  Razvoj hibridnih mobilnih aplikacija

  Časopis INFO M
  Godina 2013
  Autori Igor Dujlović i Zoran Đurić
  Volumen 12
  Broj 46
  Strana od 11
  Strana do 18
  Veb adresa http://www.infom.org.rs

Radovi sa skupova

  Facebook Messenger Bots and Their Application for Business

  Naučni skup 24th Telecommunications forum TELFOR 2016
  DOI 10.1109/TELFOR.2016.7818926
  Publikacija Telecommunications Forum (TELFOR), 2016 24th
  Godina 2016
  Autori Dijana Vuković i Igor Dujlović

  Cross-platform web based real-time communication in web TV and video on demand systems

  Naučni skup ELMAR (ELMAR), 2015 57th International Symposium
  DOI 10.1109/ELMAR.2015.7334497
  Publikacija ELMAR (ELMAR), 2015 57th International Symposium
  Godina 2015
  Autori Igor Dujlović i Zoran Đurić
  Strana od 65
  Strana do 68

  Upotreba novih funkcionalnosti HTML5 pri razvoju web i mobilnih aplikacija

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12
  Godina 2013
  Autori Igor Dujlović i Zoran Đurić
  Strana od 864
  Strana do 869
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-6/RSS-6-1.pdf

  Razvoj hibridnih mobilnih aplikacija pomoću PhoneGap platforme

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12
  Godina 2013
  Autori Igor Dujlović i Zoran Đurić
  Strana od 870
  Strana do 874
  Veb adresa http://www.infoteh.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-6/RSS-6-2.pdf

Ostali radovi

  „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“