Navigacija

Ivana Savković
asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 148
Uža naučna/umjetnička oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.

Predmeti

Mašinski fakultet

16-B10MA1 Matematika I
16-B20MA2 Matematika II

Šumarski fakultet

OŠ13MATE Matematika
OP15MATE Matematika