Navigacija

Ivana Savković
asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.

Predmeti

Mašinski fakultet

16-B10MA1 Matematika I
16-B30MA3 Matematika III
16-B20MA2 Matematika II