Navigacija

Svjetlana Vranješ, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet, kancelarija 304

051/430-052
Uža naučna/umjetnička oblast Računovodstvo i revizija
Datum izbora u zvanje 6. jul 2015.

Predmeti

Ekonomski fakultet

1RR:RFI Revizija finansijskih izvještaja
1REV Revizija
1FUBO:RFI Revizija finansijskih izvještaja
1IN Interni nadzor
I17FEPR Etika za profesionalne računovođe
O17RRFI Revizija finansijskih izvještaja
I17REPR Etika za profesionalne računovođe
O14REV Revizija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Izazovi interne revizije u efikasnom upravljanju javnim sektorom

  DOI 10.7251/FIN1501049V
  Časopis FINANCING
  Godina 2015
  Autori Svjetlana Vranješ
  Strana od 49
  Strana do 54

  Izbor najefikasnijeg instrumentarijuma za sprečavanje finansijskih prevara u računovodstvenoj i revizijskoj profesiji

  DOI 10.7251/FIN1401025M
  Časopis FINANCING
  Godina 2014
  Autori Svjetlana Vranješ
  Strana od 50
  Strana do 57

  Otkrivanje i sprečavanje finansijskih prevara u cilju jačanja finansijskih performansi preduzeća u Republici Srpskoj.

  DOI 10.7251/ACE1319179S
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Tajana Serdar i Svjetlana Vranješ
  Volumen 11
  Broj 19
  Strana od 179
  Strana do 200
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj19/

Radovi sa skupova

  THE IMPORTANCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN IMPROVING ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE ROLE OF PERFORMANCE AUDIT IN ITS FUNCTIONING

  Naučni skup 4th REDETE Conference, Graz, Austria, October 22-24, 2015.
  Godina 2015
  Autori Branka Topić-Pavković i Svjetlana Vranješ

  The process of introducing forensic audit in the public sector entities

  Naučni skup EBES 2014 - Eurasia Business and Economics Society Conference, Barcelona
  Publikacija Zbornik izvoda radova sa Konferencije
  Godina 2014
  Autori Svjetlana Vranješ i Branka Topić-Pavković
  Strana od 91
  Strana do 91

  Perspektive računovodstveno-finansijske profesije u procesu pridruživanja EU

  Naučni skup VIII KONGRES RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE
  Publikacija Revizija u svijetlu propisa Evropske unije
  Godina 2013
  Autori Novak Kondić i Svjetlana Vranješ
  Strana od 303
  Strana do 312

  Kontinuirana profesionalna edukacija Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

  Naučni skup Profesionalna edukacija
  Publikacija IFAC-ov ETIČKI KODEKS ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE – Izdanje 2012.
  Godina 2013
  Autori Svjetlana Vranješ
  Strana od 7
  Strana do 19