Navigacija

mr Draško Gajić
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 404
Uža naučna/umjetnička oblast Socijalna politika
Datum izbora u zvanje 29. jun 2017.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

S-4 Uvod u socijalnu politiku
SR-46 Siromaštvo i socijalna uključenost
SR-4 Uvod u socijalnu politiku
SR-8 Socijalna politika
SR-38 Civilni sektor i socijalni rad
SR-53 Uporedni sistemi socijalne politike
SR-55 Socijalni razvoj i planiranje
SRS-9 Socijalna politika
SR1-11 Socijalna politika
SR1-33 Ljudska prava i socijalni rad
SR1-35 Civilni sektor i socijalna zaštita
MSR-4 Korisnička perspektiva u socijalnom radu
MSR-6 Antidiskriminatorne i antipodčinjavajuće politike i prakse u socijalnom radu
N-46 Televizijsko novinarstvo
SRS-39 Civilni sektor i socijalni rad
SR1-4 Uvod u socijalnu politiku
P-4 Uvod u socijalnu politiku

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Cjeloživotno učenje u kontekstu razvoja profesije socijalnog rada

  Časopis Društvene i humanističke studije (DHS)
  Godina 2017
  Autori Mira Ćuk, Ana Gavrilović, Draško Gajić i Ljubo Lepir
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 361
  Strana do 378
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/DHS/DHS%203.pdf

  "Socijalni sektor između stvarnog i proklamovanog",

  Časopis Politea
  Godina 2011
  Autori Draško Gajić
  Strana od 286
  Strana do 291

Radovi sa skupova

  Djelovanje centara za socijalni rad u elementarnim nepogodama u sistemu zaštite i spasavanja

  Naučni skup Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa
  Godina 2017
  Autori Mira Ćuk, Ljubo Lepir i Draško Gajić
  Strana od 48
  Strana do 58

  Siromaštvo u BiH – uticaj socijalnih naknada

  Naučni skup Rizici i bezbjednosne prijetnje
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk i Draško Gajić
  Strana od 211
  Strana do 221

  Family and crisis in Republic of Srpska

  Naučni skup 1. Visegrad Meeting „Social Services - Pillar of the European Society“
  Publikacija Social Services - Pillar of the European Society – Conference Proceedings
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Draško Gajić
  Strana od 126
  Strana do 137

  "Statistička slika Banjalučkih studenata socijalnog rada i pitanja koja se mogu postaviti",

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti,
  Publikacija Zbornik radova "Nauka i savremeni društveni procesi",
  Godina 2007
  Autori Draško Gajić i Ana GAvrilović
  Strana od 493
  Strana do 515

Ostali radovi

  Social protection and possible solutions for Family support in Republic of Srpska

  Samozapošljavanje u Republici Srpskoj između (ne)mogućnosti i prepreka

  Godina 2012
  Autori Draško Gajić
  Strana od 158
  Strana do 172

  Minimalni standardi u dječijoj zaštiti u BiH

  Vodič za korištenje minimalnih standarda za institucionalni smještaj djece bez roditeljskog staranja

  Godina 2010
  Autori Draško Gajić i Branka Ostojić
  Strana od 28
  Strana do 44

  Minimalni standardi i specifikacija usluga

  Godina 2010
  Autori Draško Gajić i Branka Ostojić
  Strana od 13
  Strana do 22

  Aktuelno stanje u centrima za socijalni rad

  Godina 2010
  Autori Draško Gajić, Ljubo Lepir, Dragana Šćepović, Anka Šeranić, Stamenka Kozomara, Ljiljana Vasić, Pavle Paunić, Dijana Marin i Sanja Jovanović
  Strana od 39
  Strana do 49

  "Strategija unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja-Oblast hraniteljstva,

  Godina 2009
  Autori Draško Gajić, Ljubo Lepir, Anka Šeranić i Tatjana Novaković-Manojlović
  Strana od 36
  Strana do 43

Knjige

  Socijalna uključenost - Diskurs ili novi koncept

  Izdavač Besjeda
  ISBN 978-99938-1-219-7
  Godina 2014
  Autori Nikola Novaković, Ljubo Lepir, Mira Ćuk i Draško Gajić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 169

Projekti

Uloga Centra za socijalni rad u kriznim situacijama

Projekat je usmjeren na pozicioniranja oblasti socijalnog rada u kriznim situacijama. U predmetnom projektu se izdvajaju dvije logičke cijeline aktivnosti, stoga su i ciljevi razvrstani u dvije cijeline...

Broj projekta 8319001
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac mr Draško Gajić
Projektni tim Ljiljana Mirčeta
prof. dr Vesna Šućur Janjetović
Finansijer UNICEF(Misija u BiH)
Početak realizacije 01.04.2016.
Završetak projekta 01.10.2016.
Vrijednost projekta 77354.0 BAM