Navigacija

prof. dr Radenko Dobraš
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2014.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NOŠST Organizacija školskih sportskih takmičenja
1SMuS Metodika u sportu
1NMFSV2 Metodika fizičkog i sportskog vaspitanja II
1NMFSV1 Metodika fizičkog i sportskog vaspitanja I
1NMPR Metodička praksa
1NFVPU Fizičko vaspitanje predškolskog uzrasta
1NFVDPP Fizičko vaspitanje djece sa posebnim potrebama
1SPEDP Pedagoška praksa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Application of the theoretical model in normalization of vertical jump test results with respect to the body mass

  Časopis Sportlogia
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Kukrić, Borko Petrović, Radenko Dobraš, Željko Sekulić i Igor Vučković
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 17
  Veb adresa http://www.sportlogia.com/no13/2.html

  Ciljna orijentacija kao model motivacije i samopouzdanje tenisera različitih nivoa uspješnosti

  Časopis Timsacta
  Godina 2014
  Autori Duško Lepir, Radenko Dobraš, Igor Vučković i Proko Dragosavljević
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 9

  Comparative analyisis of motor abilities of student from urban and rural areas

  Časopis Sport scientific practical aspects
  Godina 2013
  Autori Goran Tadić, Gorica Bilak-Moconja i Radenko Dobraš
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 15
  Strana do 20

  Selection of Young Basketball Players: Are Physical Characteristics tha Most Important?

  Časopis Homo Sporticus
  Godina 2013
  Autori Igor Vučković, Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Radenko Dobraš i Aleksandar Gadžić
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 26
  Strana do 30

  Efekat relativne starosti i selekcija mladih košarkaša

  Časopis Fizička kultura
  Godina 2013
  Autori Igor Vučković, Aleksandar Kukrić, Borko Petrović i Radenko Dobraš
  Volumen 67
  Broj 2
  Strana od 113
  Strana do 119

  Uticaj eksperimentalnog programa motivacije na motoričke sposobnosti učenika

  Časopis Fizička kultura
  Godina 2013
  Autori Radenko Dobraš, Proko Dragosavljević, Igor Vučković, Aleksandar Gadžić i Duško Lepir
  Volumen 67
  Broj 1
  Strana od 24
  Strana do 32

  Fizičko vaspitanje mlađeg školskog uzrasta(ono što dugujemo našoj djeci)

  Časopis riječ prosvjete
  Godina 2011
  Autori Radenko Dobraš
  Volumen 1
  Strana od 62
  Strana do 69

  Uticaj pliometrijskog treninga na eksplozivnu snagu opružača nogu

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Kukrić, Borko Petrović, Radenko Dobraš i Bojan Guzina
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 20

  Uticaj tjelesnih dimenzija na visinu vertikalnih skokova kod košarkaša junior

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2010
  Autori Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Radenko Dobraš i Bojan Guzina
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 22
  Strana do 26

  Values of legs muscle force realized at different goniometers conditions of movement performance

  Časopis Sport-science and practice
  Godina 2010
  Autori Borko Petrović, Perić Dušan, Aleksandar Kukrić, Radenko Dobraš i Bojan Guzina
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 121
  Strana do 130

  Roditelji kao faktor promjena u nastavi fizičkog vaspitanja

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Radenko Dobraš
  Strana od 133
  Strana do 142

Radovi sa skupova

  Impact of a specific model of training on improvement of maximal oxygen uptake in footbal players

  Naučni skup Fis komunikacije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Dejan Rađenović, Radenko Dobraš, Borko Petrović, Aleksandar Kukrić i Toplica Stojanović
  Strana od 152
  Strana do 155

  Povezanost odbojkaške preciznosti i koordinacije

  Naučni skup Antropološki i teoantropološki pogledi na fizičku aktivnost od Konstantina Velikog do danas
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Toplica Stojanović, Vladan Milić, Darko Stojanović, Radenko Dobraš i Slobodan Goranović
  Strana od 173
  Strana do 180

  Stavovi nastavnika razredne nastave i nastavnika fizičkog vaspitanja o fizičkom vaspitanju mlađeg školskog uzrasta

  Naučni skup Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas
  Publikacija 3. Međunarodna naučna konferencija "Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas"
  Godina 2016
  Autori Radenko Dobraš, Aleksandar Kukrić, Borko Petrović i Darko Stojanović
  Strana od 95
  Strana do 99

  Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje djece i omladine

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Adriana Lukić, Tamara Karalić i Radenko Dobraš
  Strana od 119
  Strana do 124

  Motivacija učenika kao sredstvo unapređenja stavova o nastavi fizičkog vaspitanja

  Naučni skup Sport Turizam i Zdravlje
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Radenko Dobraš
  Strana od 222
  Strana do 226

  Motivacija učenika kao faktor smanjenja broja izostanaka sa nastave fizičkog vaspitanja

  Naučni skup Prvi međunarodni naučni kongres“ Antropološki aspekti sporta,fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Zbornik Radova
  Godina 2009
  Autori Radenko Dobraš i Proko Dragosavljević
  Strana od 241
  Strana do 246

  Efekti sprinterskog modela treninga usmjerenog na poboljšanje maksimalne brzine trčanja

  Naučni skup Prvi međunarodni naučni kongres“ Antropološki aspekti sporta,fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Bojan Guzina i Radenko Dobraš
  Strana od 197
  Strana do 200

  Relacije morfoloških karakteristika na preskoku i dvovisinskom razboju

  Naučni skup Fis Komunikacije
  Publikacija Zbornik radova Fis komunikacije 2003
  Godina 2003
  Autori Miladin Jovanović, Radenko Dobraš i Adriana Ljubojević
  Strana od 120
  Strana do 124

  Problemi fizičkog vaspitanja u banjolučkim osnovnim i srednjim školama

  Naučni skup Fis komunikacije
  Publikacija Zbornik radova Fis Komunikacije 2003
  Godina 2003
  Autori Radenko Dobraš
  Strana od 372
  Strana do 378

Knjige

  Košarka u nastavi fizičkog vaspitanja

  Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-38-18-0
  Godina 2011
  Autori Igor Vučković i Radenko Dobraš
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 155