Navigacija

doc. dr Željko Sekulić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Kineziologija u sportu
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1SFUD Fudbal
MON12PIS Primjenjena istraživanja u sportu
1SPiPT-F Planiranje i programiranje treninga - fudbal
1SB-F Biomehanika fudbala
1SKPSF-F Kondiciona priprema - sportska forma u fudbalu
1STiTT-F Tehnika i taktika fudbala
1SD-F Dijagnostika u fudbalu
1STMIS-F Teorija i metodika izabranog sporta - fudbal
1NMT-F Metodika treninga fudbala
1SB-T Biomehanika tenisa
1NFUD Fudbal
1NSRE Sportovi sa reketom
MON12DS2 Dijagnostika u sportu II

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Application of the theoretical model in normalization of vertical jump test results with respect to the body mass

  Časopis Sportlogia
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Kukrić, Borko Petrović, Radenko Dobraš, Željko Sekulić i Igor Vučković
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 17
  Veb adresa http://www.sportlogia.com/no13/2.html

  Povezanost koordinacije sa brzinom usvajanja različitih ritmičkih struktura sportskog plesa

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Saša Jovanović i Željko Sekulić
  Strana od 83
  Strana do 92

  Stepen socijalizacije različito orjentisanih učenika u nastavi fizičkog vaspitanja

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Željko Sekulić i Saša Jovanović
  Strana od 121
  Strana do 130

  Uticaj modela treninga na razvoj izdržljivosti djece mlađeg školskog uzrasta

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Goran Bošnjak, Mirko Vindiš, Vladimir Jakovljević i Željko Sekulić
  Volumen 3
  Strana od 9
  Strana do 18
  Veb adresa www.ffvis.net

  Latentna struktura nekih situaciono-motoričkih varijabli igre u veznom redu i odbrani evropskih fudbalskih reprezentacija na SP u Njemačkoj 2006.godine.

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Željko Sekulić
  Strana od 83
  Strana do 91

Radovi sa skupova

  Analiza tehničke efikasnosti fudbalera u odnosu na kvalitet takmičenja

  Naučni skup Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Slobodan Goranović, Ognjen Kremenović, Željko Sekulić i Saša Marković

  Povezanost između brzine i skočnosti u fudbalu

  Naučni skup Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2012
  Autori Saša Marković, Željko Sekulić, Miloš Obradović i Srđan Bugarski

  Razlike u nivou motoričkih sposobnosti fudbalera u odnosu na rang takmičenja

  Naučni skup Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
  Godina 2011
  Autori Saša Marković, Željko Sekulić, Miloš Obradović i Srđan Bugarski

  The prevalence of menstrual disorders among elite bosnian female athletes

  Naučni skup 13th Annual Congress of the European College of Sport Science
  Godina 2008
  Autori Nenad Ponorac, Amela Matavulj, Zvezdana Rajkovača, Peđa Kovačević i Željko Sekulić

  Povezanost koordinacije sa brzinom usvajanja različitih ritmičkih struktura ritmičke gimnastike

  Naučni skup 4.Međunarodna konferencija "Menadžment u sportu" Beograd
  Godina 2008
  Autori Saša Jovanović, Snežana Bijelić i Željko Sekulić
  Strana od 107
  Strana do 116

Knjige

  Fudbal - tehnika i taktika

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-42-5
  Godina 2016
  Autori Slobodan Goranović, Toplica Stojanović i Željko Sekulić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 205