Navigacija

doc. dr Duško Lepir
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NMPR Metodička praksa
1NMFSV2 Metodika fizičkog i sportskog vaspitanja II
MON12MFV Metodika fizičkog vaspitanja i sporta u visokom obvrazovanju
1NMFSV1 Metodika fizičkog i sportskog vaspitanja I
MON12TMF Teorija i metodika fizičkog vaspitanja i sporta
1SMuS Metodika u sportu
MS12ANT Antropologija sporta
1NFVDPP Fizičko vaspitanje djece sa posebnim potrebama
1SPEDP Pedagoška praksa
1NFVPU Fizičko vaspitanje predškolskog uzrasta
MON12PIF Primjenjena istraživanja u fizičkom vaspitanju
1NSRE Sportovi sa reketom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Struktura motivacije za bavljenje sportom iz perspektive bivših aktivnih sportista

  Časopis Primenjena psihologija
  Godina 2014
  Autori Duško Lepir i Siniša Lakić
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 203
  Strana do 219
  Veb adresa http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20142203.pdf

  Ciljna orijentacija kao model motivacije i samopouzdanje tenisera različitih nivoa uspješnosti

  Časopis Timsacta
  Godina 2014
  Autori Duško Lepir, Radenko Dobraš, Igor Vučković i Proko Dragosavljević
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 9

  Struktura motivacije za bavljene sportom iz perspektive bivših aktivnih sportista

  Časopis Primenjena psihologija
  Godina 2014
  Autori Duško Lepir i Siniša Lakić
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 203
  Strana do 219

  Ciljna orijentacija kao model motivacije i samopouzdanje tenisera različitih nivoa uspješnosti

  Časopis Timsacta
  Godina 2014
  Autori Duško Lepir, Radenko Dobraš, Igor Vučković i Proko Dragosavljević
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 9

  Uticaj eksperimentalnog programa motivacije na motoričke sposobnosti učenika

  Časopis Fizička kultura
  Godina 2013
  Autori Radenko Dobraš, Proko Dragosavljević, Igor Vučković, Aleksandar Gadžić i Duško Lepir
  Volumen 67
  Broj 1
  Strana od 24
  Strana do 32

  Social characteristics and conformity of basketball players

  Časopis Exercise and Quality of Life
  Godina 2010
  Autori Igor Vučković, Aleksandar Gadžić, Željko Sekulić i Duško Lepir
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 77
  Strana do 84

  Razlozi povlačenja iz sporta bivših ativnih sportista iz Bosne i Hercegovine

  Časopis Fizička kultura
  Godina 2009
  Autori Duško Lepir
  Volumen 63
  Broj 2
  Strana od 181
  Strana do 203

  Motiv sportskog postignuća i anksioznost kao dispozicije ličnosti sportista

  Časopis Fizička kultura
  Godina 2002
  Autori Duško Lepir
  Volumen 56
  Broj 1-4
  Strana od 133
  Strana do 141

Radovi sa skupova

  Reliability of anaerobic performance test in soccer

  Naučni skup The 16th. Annual Congress of The European College of Sport Science – ECSS
  Godina 2011
  Autori Željko Sekulić, Duško Lepir, Saša Marković, Andrijana Lukić i Nikolina Gerdijan