Navigacija

prof. dr Bojan Guzina
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Kineziologija u sportu
Datum izbora u zvanje 22. decembar 2016.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

MS12TTK Teorija i tehnologija kondicione pripreme u sportu
1SOST Osnove sportskog treninga
MS12UKT Upravljanje kineziološkim transformacijama
1NVAT Vaterpolo
MS12TST Teorija sportskog treninga
1SKTKPMUK Kondiciona priprema mlađih uzrasnih kategorija
1NTST Teorija sportskog treninga
MON12PPS Planiranje i programiranje u sportu
1SKTKPKS Kondiciona priprema u kolektivnim sportovima
1SKTPiPT Planiranje i programiranje treninga

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effects of myogenic parametres in water polo realised in different regimes of actual musculature

  Časopis SPORT SCIENCE
  Godina 2014
  Autori Bojan Guzina i Radomir Zrnić
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 155
  Strana do 166

  Efikasnost programa fizicke obuke kod profesionalnih vojnih lica u godisnjem ocjenjivanju fizicke spremnosti

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2013
  Autori Ekrem Hadzic i Bojan Guzina
  Broj 2
  Strana od 33
  Strana do 39

  Uticaj bazicno-motorickih sposobnosti nogometasa na situaciono-motoricke sposobnosti

  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2013
  Autori Ekrem Hadzic i Bojan Guzina
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 137
  Strana do 144

  Modelovanje treninga za procjenu preciznosti kod vaterpolista razlicitog kvalitativnog nivoa

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Bojan Guzina, Milomir Trivun i Goran Grahovac
  Broj 3
  Strana od 4
  Strana do 12

  Relacije tjelesne mase i maksimalne sile muskulature nogu

  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2011
  Autori Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Bojan Guzina, Ratko Pavlović i Lazar Vulin
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 64
  Strana do 69

  Uticaj pliometrijskog treninga na eksplozivnu snagu opružača nogu

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Kukrić, Borko Petrović, Radenko Dobraš i Bojan Guzina
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 20

  Uticaj tjelesnih dimenzija na visinu vertikalnih skokova kod košarkaša junior

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2010
  Autori Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Radenko Dobraš i Bojan Guzina
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 22
  Strana do 26

  Values of legs muscle force realized at different goniometers conditions of movement performance

  Časopis Sport-science and practice
  Godina 2010
  Autori Borko Petrović, Perić Dušan, Aleksandar Kukrić, Radenko Dobraš i Bojan Guzina
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 121
  Strana do 130

  The force of muscles used during a swim stroke measured in various conditions of effort

  Časopis Sport-science and practice
  Godina 2009
  Autori Bojan Guzina
  Strana od 33
  Strana do 44

  Efekti sprinterskog modela treninga usmjerenog na poboljšanje kinematičkih parametara maksimalne brzine trčanja.

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Borko Petrović, Aleksandar Kukrić i Bojan Guzina
  Strana od 39
  Strana do 45

  Sila aktuelnih mišića tokom plivačkog zaveslaja izmjerena u različitim mišićnim naprezanjima.

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Bojan Guzina i Borko Petrović
  Strana od 19
  Strana do 27

Radovi sa skupova

  Analiza rezultata vrhunskog plivaca u disciplini 100m mjesovito

  Naučni skup 3 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac i Bojan Guzina
  Strana od 362
  Strana do 367

  Karakteristike i faktori koji uticu na zamor sportista

  Naučni skup 3 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2013
  Autori Bojan Guzina i Goran Grahovac
  Strana od 253
  Strana do 260

  Kanonicke relacije morfoloskih karakteristika sa rezultatima koordinacije i fleksibilnosti kod karatista

  Naučni skup 3 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2013
  Autori Lolic Dejan, Bojan Guzina i Niksa Lolic
  Strana od 95
  Strana do 102

  Karakteristike sportskog treninga realizovanog u specificnim uslovima

  Naučni skup 4 Međunarodni kongres: Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac i Bojan Guzina
  Strana od 126
  Strana do 131

  Uticaj tehnicke pripremljenosti vaterpolista na preciznost suta prije i nakon pojave lokalnog zamora

  Naučni skup 2 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Bojan Guzina i Goran Grahovac

  Godisnji plan treninga plivaca APK 22 aprila Banja Luka

  Naučni skup 2 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac i Bojan Guzina

  Analiza rezultata perspektivnog plivaca/Disciplina 100m kraul/

  Naučni skup 3 Međunarodni naucni kongres:Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2010
  Autori Goran Grahovac i Bojan Guzina

  Procjena miogenih parametara radno aktivne muskulature plivaca u kraul tehnici

  Naučni skup 3 Medjunarodni naucni kongres:Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2010
  Autori Bojan Guzina i Goran Grahovac

  Efekti sprinterskog modela treninga usmjerenog na poboljšanje maksimalne brzine trčanja

  Naučni skup Prvi međunarodni naučni kongres“ Antropološki aspekti sporta,fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Bojan Guzina i Radenko Dobraš
  Strana od 197
  Strana do 200

Knjige

  PLIVANJE Tehnike,Trening, Strategije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci,Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-41-8
  Godina 2016
  Autori Goran Grahovac i Bojan Guzina
  Tip knjige osnovni udžbenik