Navigacija

mr Nemanja Zlojutro
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Kineziologija u sportu
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NANT Antropomotorika
1NDSS-K Dijagnostika i selekcija u košarci
1SMuSP-K Mjerenje u košarci
1NKPPKT-K Kondiciona priprema, programiranje i kontrola treninga košarke
MS12UKT Upravljanje kineziološkim transformacijama
1SANT Antropomotorika
MON12DS2 Dijagnostika u sportu II
MS12UPTT Upravljanje procesom treninga i takmičenja
1SD-K Dijagnostika u košarci
1SKTKPKS Kondiciona priprema u kolektivnim sportovima
MS12TTK Teorija i tehnologija kondicione pripreme u sportu