Navigacija

doc. dr Mlađen Trifunović
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Društvena geografija
Datum izbora u zvanje 7. april 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

GE123 Geografija

Prirodno-matematički fakultet

1C13GOS44 Privredna geografija 2
2C13GEO005 Teorije i modeli organizacije ekonomskogeografskih sistema
2C13GEO010 Obrazovne tehnologije u nastavi geografije
1C07GNS32 Metodika nastave geografije
1C13GNS1045 Metodička praksa
1C13GOS40 Privredna geografija 1
1C13GNS44 Privredna geografija 2
1C13GNS32 Metodika nastave geografije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ontološke i epistemološke nedorečenosti poststrukturalističke paradigme u geografiji

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2016
  Autori Mlađen Trifunović
  Volumen 20
  Strana od 25
  Strana do 39

  Prilog jednoj brižnoj geografiji

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2013
  Autori Mlađen Trifunović
  Broj 47-48
  Strana od 191
  Strana do 197

  Jedan primjer primjene metode igre u nastavi geografije

  Časopis GLOBUS
  Godina 2007
  Autori Mlađen Trifunović
  Volumen 38
  Broj 32
  Strana od 139
  Strana do 146

  Fenomenologija pećine

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2003
  Autori Mlađen Trifunović
  Volumen 8
  Strana od 101
  Strana do 105

  Neki elementi prirodno-geografskog determinizma u Hegelovoj filozofiji.

  Časopis GLOBUS
  Godina 2003
  Autori Mlađen Trifunović
  Broj 28
  Strana od 135
  Strana do 158

Radovi sa skupova

  Aristotel u Krajini. Pojam kraja u Aristotelovoj filozofiji prostora

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor
  Godina 2013
  Autori Mlađen Trifunović
  Strana od 413
  Strana do 420

  Problemi i mogućnostiu revitalizacije Mrkonjić Grada u postdejtonskom periodu.

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor
  Godina 2013
  Autori Đuro Marić i Mlađen Trifunović
  Strana od 237
  Strana do 251

  Refleksivna praksa nastavnika geografije u srednjim školama Republike Srpske.

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor
  Godina 2013
  Autori Đuro Marić i Mlađen Trifunović
  Strana od 421
  Strana do 429

  Razvoj univerzitetske nastave geografije

  Naučni skup Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju
  Godina 2009
  Autori Đuro Marić, Davorin Bajić i Mlađen Trifunović
  Strana od 11
  Strana do 25

  Percepcija geografije u osnovnim školama republike Srpske

  Naučni skup Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju
  Godina 2009
  Autori Mlađen Trifunović
  Strana od 35
  Strana do 43

  Savremeni ciljevi i funkcije terenske nastave u geografskom obrazovanju

  Naučni skup 12. Međunarodna naučna konferencija: Kvalitet i efikasnost nastave u društvu koje uči
  Godina 2009
  Autori Đuro Marić i Mlađen Trifunović

  Virtualni prostor i sajbergeografija – novi oblici logike prostora

  Naučni skup Prvi kongres srpskih geografa
  Godina 2007
  Autori Đuro Marić, Davorin Bajić i Mlađen Trifunović
  Strana od 1199
  Strana do 1203

Ostali radovi

  Provođenje istraživanja i izrada studije geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

Knjige

  Praktikum iz metodike nastave geografije

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-36-3
  Godina 2014
  Autori Đuro Marić i Mlađen Trifunović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 157

  Geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

  Izdavač monografija, Institut Prirodnih i matematičkih nauka, Banja Luka
  ISBN 978-99955-30-33-4
  Godina 2008
  Autori Đuro Marić, Draško Marinković, Mira Mandić, Davorin Bajić i Mlađen Trifunović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 157