Navigation

Нина Умићевић
виши асистент

Сарадник - II-5
Медицински факултет
Ужа научна/умјетничка областТоксиколошка хемија
Датум избора у звањеOctober 27, 2016

Библиографија

Радови са скупова

  Bezbjednost upotrebe kreatin monohidrata kao suplementa

  Научни скуп4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Година2015
  АуториNina Umićević, Marija Krivokuća, and Мирјана Ђермановић

  Dijeteski suplementi i herbalni lekoviti proizvodi-razlike i sličnosti

  Научни скуп4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Година2015
  АуториNina Umićević, Маrija Krivokuća, and Мирјана Ђермановић

  Analiza hemijskih parametara u flaširanim gaziranim vodama

  Научни скупOsmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Година2015
  АуториNina Umićević, Маrija Кrivokuća, Мirjana Đermanović, Vesna Аntunović, and Dijana Јеlić

  Ispitivanje kvaliteta flaširanih negaziranih voda i vode gradskog vodovoda

  Научни скупOsmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Година2015
  АуториNina Umićević, Маrija Кrivokuća, Мirjana Đermanović, Vesna Antunović, and Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon- selektivne elektrode

  Научни скупIII Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Година2015
  АуториNina Umićević, Мarija Кrivokuća, Valentina Topić Vučenović, and Dijana Jelić

  Potenciometrijsko određivanje fluorida u zelenim čajevima

  Научни скупIII Kondgres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Година2015
  АуториМаrija Кrivokuća, Nina Umićević, and Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon-selektivne elektrode

  Научни скупIII Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаZbornik sažetaka radova. III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, 2015
  Година2015
  АуториНина Умићевић, Марија Кривокућа, Валентина Топић Вученовић, and Dijana Jelić
  Страна од181
  Страна до182

  Određivanje sadržaja arsena u različitim začinima metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije

  Научни скуп7. Centralno- evropski kongres o hrani sa međunarodnim učešćem
  Година2014
  АуториMirjana Đermanović, Dijana Jelić, Biljana Lazić, and Nina Smoljanović