Навигација

проф. др Сања Радетић Ловрић
редовни професор

Наставник - II-4
Филозофски факултет
051/322-780
Катедре
 • Филозофски факултет - Катедра за психологију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Социјална и организацијска психологијаредовни професор 23. септембар 2021.

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МП22ПКПсихологија криминала
МП22ПМППсихологија малољетничког преступништва
МП22ППРПримијењена психологија рада
МП22ПСИЗПсихологија зависности
МП22ПФПСИПравна и форензичка психологија
МПС10ПКМПсихологија криминала
МПС10ПОСПрофесионална оријентација и селекција
МПС10ППРПрактикум из психологије рада
МПС10ПУОПсихологија у организацији
МПС10РМЗРад и ментално здравље
МПС10СПЗСоцијало-психолошка проучавања зависности
МПС10ФПСФорензичка психологија
Академске студије првог циклуса
ОП22АВ2Академске вјештине 2
ПС1-КИП2ИКвалитативна истраживања у психологији
ПС1-ПСПА3ИПрактикум из социјалне патологије: социјално-психолошки аспект
ПС1-СП31ОСоцијална патологија: социјално-психолошки аспект

Факултет физичког васпитања и спорта

Академске студије првог циклуса
1НПСПсихологија спорта

Библиографија

Радови у часописима

  Osobine ličnosti i karakteristični obrazci kriminalnog ponašanja počinitelja ubistva u Republici Srpskoj

  DOI10.7251/SIN2101101L
  ЧасописСинеза
  Година2021
  АуториСања Радетић-Ловрић и Suzana Vujadinović
  Волумен2
  Број1
  Страна од101
  Страна до116
  Веб адресаhttps://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/28

  Quality of life after traumatic loss and the role of social support - examining the psychological consequences of war twenty-five years later.

  DOI10.5937/PSISTRA23-26448
  ЧасописПсихолошка истраживања
  Година2020
  АуториСања Радетић-Ловрић и Aleksandra Pećanac
  ВолуменXXIII
  Број2
  Страна од121
  Страна до140
  Веб адресаhttps://aseestant.ceon.rs/index.php/psistra/issue/archive

  Razlikuju li se vaspitni stavovi roditelja djece koja igraju igre na sreću i koja ne igraju? (Does the Parental Rearing Styles of youths who play games of chance differentiate from those youths who do not play games of chance?).

  DOI10.7251/ZCMZ2001306R
  ЧасописDruštvene devijacije
  Година2020
  АуториСања Радетић-Ловрић и Slađana Popović
  Волумен5
  Страна од306
  Страна до317
  Веб адресаhttps://www.ceeol.com/search/article-detail?id=901588

  Conspiracy mentality in post-conflict societies: relations with Ethos of Conflict and Readiness for Reconciliation

  DOI10.5964/ejop.​v15i1.1695
  ЧасописEurope's Journal of Psychology (EJOP)
  Година2019
  АуториBoban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović и Сања Радетић-Ловрић
  Волумен15
  Број1
  Страна од59
  Страна до81
  Веб адресаhttps://ejop.psychopen.eu/index.php/ejop/article/view/1695

  Relations Between Big Five Personality Traits Model and Achievement Motive in Athletes (Relacion de la dimension de personalidad del modelo de los cinco grandes y la motivacion de logro en los deportistas).

  DOI10.5937/fizkul1902222M
  ЧасописФизичка култура
  Година2019
  АуториБиљана Мирковић и Сања Радетић-Ловрић
  Волумен73
  Број2
  Страна од222
  Страна до229
  Веб адресаhttps://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=14897

  Stavovi osuđenika o uslovima života u zatvorskim ustanovama.

  ЧасописKriminalističke teme
  Година2017
  АуториСања Радетић-Ловрић, Дејан Матијевић и Biljana Mirković
  Волумен17
  Број5
  Страна од252
  Страна до268
  Веб адресаhttp://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/158/158

  Psychometric evaluation and short form development of the Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR-6)

  DOI10.2298/PSI1603263S
  ЧасописPSIHOLOGIJA
  Година2016
  АуториSiniša Subotić, Strahinja Dimitrijević и Сања Радетић-Ловрић
  Волумен49
  Број3
  Страна од263
  Страна до276
  Веб адресаhttp://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0048-57051603263S

  Научена беспомоћност и религиозност младих у транзицијским околностима живота

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2007
  АуториБранко Милосављевић, Srđan Dušanić и Сања Радетић-Ловрић
  Волумен1
  Број10
  Страна од329
  Страна до347

  Социјалне вриједности младих без и са токсикоманским искуством

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2006
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Волумен1
  Број9
  Страна од359
  Страна до377

  Однос индекса СОПУС и деидеализације родитеља у периоду ране адолесценције

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2003
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Волумен1
  Број6
  Страна од281
  Страна до301

Радови са скупова

  Children at risk and in contact with the courts and lax in BiH / Дјеца у ризику и контакту са судовима и законодавством у БиХ

  Научни скупInternational Congress of Child and Adolescent Psychotherapy
  ПубликацијаBook of Abstract
  Година2021
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од68
  Страна до69
  Веб адресаhttps://congress.bhidapa.ba/wp-content/uploads/2020/11/Book-of-Abstracts-2018.pdf

  Izazovi i problemi savjetovanja djece i mladih u školi

  Научни скупVI Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije - Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  DOI10.7251/ZCMZ0121082M
  ПубликацијаCentar modernih znanja, Banja Luka и Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  Година2021
  АуториTatjana Marić и Sanja Radetić-Lovrić
  Страна од82
  Страна до89

  Students who struggle with school discipline: The importance of distressful life events.

  Научни скупCurrent Trends in Psychology/Savremeni trendovi u psihologiji/
  Година2021
  АуториСања Радетић-Ловрић, Ana Keleman, Lana Lugonja и Siniša Subotić
  Страна од226
  Страна до226
  Веб адресаhttp://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-541-9

  Psychometric validation of the ICAR Matrix Reasoning test.

  Научни скупEmpirijska istraživanja u psihologiji
  ПубликацијаProceedings of the XXVI scientific conference: Empirical studies in psychology
  Година2020
  АуториSiniša Subotić, Јована Баошић, Анђела Велимир, Марија Маленчић, Бојана Михајловић и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од59
  Страна до63
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=59

  Израженост различитих категорија животних стресора код ученика завршних разреда основне и средње школе

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  DOI10.7251/FLZB2001209S
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа Бањалучки новембарски сусрети 2019
  Година2019
  АуториSiniša Subotić и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од209
  Страна до216
  Веб адресаhttps://ff.unibl.org/naucni-skupovi

  Djeca u medijskom prostoru: etika ili etiketa?

  Научни скупVI Kongres psihologa BiH sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаZbornik radova VI Kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Година2019
  АуториСања Радетић-Ловрић, Olga Lola Ninković и Sara Brković
  Страна од15
  Страна до28
  Веб адресаhttps://dprs.rs.ba/wp-content/uploads/2021/02/Zbornik-radova-VI-Kongres-psihologa-BiH.pdf

  Relationship between life stressors, depressiveness, and school achievement in late elementary and late high school students.

  Научни скупЕмпиријска истраживања у психологији
  ПубликацијаProceedings of the XXV scientific conference: Empirical studies in psychology
  Година2019
  АуториSiniša Subotić, Сања Радетић-Ловрић, Гајић Владан, Голубовић Александар и Дејан Сибинчић
  Страна од64
  Страна до67
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/10/proceedings_EIP_2019.pdf

  Izraženost različitih kategorija životnih stresora kod učenika završnih razreda osnovne i srednje škole

  Научни скупНаучни скуп Бањалучки новембарски сусрети
  DOI10.7251/FLZB2001209S
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа Бањалучки новембарски сусрети
  Година2019
  АуториСања Радетић-Ловрић и Siniša Subotić
  Страна од209
  Страна до2016
  Веб адресаhttps://ff.unibl.org/naucni-skupovi

  Does the Ethos of Conflict Structure Differ in Different Contexts? A Network Analysis.

  Научни скуп24th Ramiro and Zoran Bujas Days
  ПубликацијаA Network Analysis. 24th Ramiro and Zoran Bujas Days (Book of Abstracts).
  Година2019
  АуториTijana Karić, Синиша Лакић, Janko Međedović, Boban Petrović, Сања Радетић-Ловрић и Olivera Radović
  Страна од96
  Страна до96
  Веб адресаhttp://psihologija.ffzg.unizg.hr/en/drzb2019/program/book-of-abstracts

  Protection of mental health of children and youth in criminal procedure / Заштита менталног здравља дјеце и младих у кривичном поступку

  Научни скупInternational Congress of Child and Adolescent Psychotherapy
  ПубликацијаBook of Abstract
  Година2018
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од21
  Страна до‚21
  Веб адресаhttps://congress.bhidapa.ba/wp-content/uploads/2020/11/Book-of-Abstracts-2018.pdf

  Podrška konzervativnim partijama izvire iz „vezujuće“ moralnosti i posredovana je ekstremističkom ideologijom.

  Научни скупOtvoreni dani psihologije
  ПубликацијаKnjiga rezimea
  Година2018
  АуториJanko Međedović, Boban Petrović, Сања Радетић-Ловрић и Olivera Radović

  Struktura konfliktnog etosa srba iz Srbije, Republike Srpske i sa Kosova

  Научни скупOtvoreni dani psihologije
  ПубликацијаKnjiga rezimea
  Година2018
  АуториTijana Karić, Janko Međedović, Boban Petrović, Сања Радетић-Ловрић и Olivera Radović

  Теорије завере у пост-конфликтним друштвима: релације са конфликтним етосом и спремношћу на помирење

  Научни скупOtvoreni dani psihologije
  ПубликацијаKnjiga rezimea
  Година2018
  АуториBoban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović и Сања Радетић-Ловрић

  Subjective views on the reconciliation in the Post-Yugoslav countries: role of the ethos of conflict

  Научни скупEmpirijska istraživanja u psihologiji
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2018
  АуториBoban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од122
  Страна до123
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2018/03/2018-KNJIGA-REZIMEA.pdf

  Jačanje profesionalnih kapaciteta za unapređenjem psihosocijane podrške djeci u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini: primjer dobre prakse

  Научни скупKonferencija Viktimološkog društva Srbije
  ПубликацијаKnjiga rezimea
  Година2017
  АуториСања Радетић-Ловрић и Olga Lola Ninković
  Страна од34
  Страна до35
  Веб адресаhttp://www.vds.rs/File/KnjigaApstrakata2017Final.pdf

  Primjena matrice za rano prepoznavanje faktora rizika kod djece u školama Republike Srpske

  Научни скупKongres psihologa Srbije
  ПубликацијаKnjiga rezimea
  Година2017
  АуториСања Радетић-Ловрић, Branko Anđić и Nina Ninković
  Страна од125
  Страна до126
  Веб адресаhttp://dps.org.rs/images/65_Naucno-strucni_skup_psihologa_Srbije_-_Knjiga_rezimea.pdf

  Motiv postignuća kod sportista: uticaj personalnih i demografskih karakteristika.

  Научни скупKongres psihologa BiH
  ПубликацијаKnjiga rezimea V Kongresa psihologa BiH
  Година2017
  АуториСања Радетић-Ловрић и Biljana Mirković
  Страна од88
  Страна до88
  Веб адресаhttps://www.dpfbih.ba/zbornik

  Social attitudes and intergroup contact as determinants of readiness for reconciliation.

  Научни скупEmpirijska istraživanja u psihologiji
  ПубликацијаKnjiga rezimea XXIII Naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji
  Година2017
  АуториBoban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од123
  Страна до124
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/04/Knjiga-rezimea-EIP17.pdf

  (Im)moral foundations of intergroup conflict

  Научни скупEmpirijska istraživanja u psihologiji
  ПубликацијаKnjiga rezime XXIII Naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd (RS): Filozofski fakultet.
  Година2017
  АуториJanko Međedović, Boban Petrović, Olivera Radović и Сања Радетић Ловрић
  Страна од135
  Страна до136
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/04/Knjiga-rezimea-EIP17.pdf

  Razlike u navođenju traumatskih iskustava iz djetinjstva između elektronskog i papir-olovka modaliteta anketiranja

  Научни скупOtvoreni dani psihologije
  Година2016
  АуториSiniša Subotić, Strahinja Dimitrijević и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од85
  Страна до85

  Psihološka podrška stanovništvu poplavljenih područja u Republici Srpskoj: primjer dobre prakse

  Научни скупZnanstveno-stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici
  ПубликацијаKnjiga rezimea Znanstveno-stručnog skupa Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici
  Година2016
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Karakteristike psihološkog profila pacijenta nakon operacije diskurs hernije

  Научни скупZnanstveno-stručni skup: Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici
  Публикација4. Znanstveno-stručni skup: Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici: Sažeci
  Година2016
  АуториDijana Đurić, Đorđe Čekrlija и Sanja Radetić-Lovrić

  Razlika u povezanosti motivacije i agresivnosti između sportista i nesportista.

  Научни скупOtvoreni dani psihologije
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2015
  АуториNataša Pivašević, Ognjen Tadić и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од340
  Страна до348
  Веб адресаhttps://dprs.rs.ba/2021/06/24/zbornik-radova-sa-naucno-strucnog-skupa-otvoreni-dani-psihologije-banja-luka-2014/

  Preliminarna psihometrijska validacija prevoda Skale anksioznosti od socijalne interakcije

  Научни скупДани примењене психологије
  DOICOBIS.SR-ID 212423692
  ПубликацијаТематски зборник радова "Индивидуалне разлике, образовање и рад"
  Година2014
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од23
  Страна до37
  Веб адресаhttp://www.dps.org.rs/component/content/article/709-dani-primenjen-psihologije-27-2892013-nis

  Улога социјално-психолошких конструката у објашњењу појаве зависности о дрогама

  Научни скупКонгрес психолога Босне и Херцеговине са међународним учешћем
  DOI159.9(063)(082)
  ПубликацијаЗборник радова III конгреса психолога Босне и Херцеговине са међународним учешћем
  Година2013
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од207
  Страна до225
  Веб адресаhttp://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=f6e05fbb-d346-4437-9d6d-531c0ddb4874&articleId=399c6a00-8296-4779-aac7-7a2828d1deef

  Временски однос стресора и првог контакта младих са дрогама

  Научни скупДани преимењене психологије
  DOIISBN 978-86-7379-294-1
  ПубликацијаКомуникаицја и људско искуство - тематски зборник радова
  Година2011
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од317
  Страна до337
  Веб адресаwww.psihologijanis.rs

  Перцепција властите емоционалне регулације и контроле зависника и независника од дрога.

  Научни скупКонгрес психолога Босне и Херцеговине са међународним учешћем
  ПубликацијаЗборник радова II Конгреса Психолога БиХ са међународним учешћем
  Година2011
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од77
  Страна до93

  Социјално-психолошке дискриминанте зависника и независника од дрога.

  Научни скупДани преимењене психологије
  ПубликацијаТематски зборник радова
  Година2010
  АуториСања Радетић-Ловрић

  „Блажена беспомоћност“ или „механизам блаженог предаха“ и религијске орјентације адолесцената

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаНаука, култура и идеологија
  Година2008
  АуториБранко Милосављевић, Сања Радетић-Ловрић и Синиша Лакић
  Страна од177
  Страна до192

  Саможиви архив непријатељства- тамна сијенка социјалног живота и покушај његова мјерења.

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаНаука и савремени друштвени процеси
  Година2007
  АуториБранко Милосављевић, Владимир Турјачанин, Срђан Душанић и Сања Радетић-Ловрић

  Социјална контрола као предиктор социјално неприхватљивих понашања младих

  Научни скупДани преимењене психологије
  ПубликацијаПримјењена психологија – Друштво, породица, понашање
  Година2007
  АуториБранко Милосављевић и Сања Радетић-Ловрић

  Факторска структура скале за испитивање блискости, додира са субкултуром токсикомана

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаЗборник радова Филозофског факултета Бањалука, Бањалучки новембарски сусрети
  Година2006
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од317
  Страна до333

  Форензичка психологија – веза са другим наукама, дилеме и разлике у дефинисању и њен развој.

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети - Зборник радова Филозофског факултета Бања Лука
  Година2005
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од153
  Страна до162

  Dvofaktorski model deidealizacije roditelja

  Научни скупInterdisciplinarni pristup u nauci
  ПубликацијаInterdisciplinarni pristup u nauci: Rezimei
  Година2003
  АуториĐorđe Čekrlija и Sanja Radetić-Lovrić
  Страна од31
  Страна до31

Остали радови

  Project: Improvement of the program of the Referral mechanism for supporting children and their families in the Republic of Srpska by strengthening cross-sectoral cooperation (2020-2021)

  ИздавачDruštvo psihologa RS, UNICEF, Vlada Švicarske (SDC) и Švedska agencija za razvoj i saradnju (Sida), Republički pedagoški zavod Rep. Srpske, Društvo psihologa RS
  Година2021
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Researche project: „Researches on individual and social consequences of the Missing Issue and Ambiguous Loss faced by Families of Persons Missing as a Result of 1992 – 1995 Conflict in BiH“ (2019/20, The International Committee of the Red Cross (ICRC), у својству истраживача-ментора у пројекту.

  Година2021
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Пројекaт: Истраживање „Превенција је пола здрављ“„ у циљу јачања капацитета васпитно-образовних установа у превенцији злоупотребе опојних дрога“ (2021, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске), у својству руководиоца – истраживача у пројекту

  Година2021
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Листа за систематизовање наставничких опсервација (верзија бр.2).

  ИздавачДруштво психолога РС
  ISSN/ISBN978-99976-924-1-2,
  Година2020
  АуториSiniša Subotić, Бранко Анђић, Сања Радетић Ловрић, Гордана Ружић и Олга Лола Нинковић

  Пројекат: Заштита менталног здравља вулнерабилних категорија становништва у доба КОВИД-19 пандемије (2020)

  ИздавачПројекат менталног здравља у БиХ у сарадњи са Асоцијација XY, Влада Шведске и Друштво психолога РС
  Година2020
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Пројекат: Психосоцијална подршка у вријеме Ковид пандемије (2020-2021)

  ИздавачУНИЦЕФ, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, & Друштво психолога РС
  Година2020
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Пројекат: Документарни филм „Осмијех испод маске“ (2020): у режији Бранка Лазића, директор пројекта филма Сања Радетић Ловрић

  ИздавачПродукција: продукција: Друштво психолога РС
  Година2020
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Веб адресаhttps://www.youtube.com/watch?v=yzi3mo2O3I0&t=29s

  Документарни филм „Страх је заразан“ (2020) у режији Бранка Лазића, директор пројекта филма Сања Радетић Ловрић

  Издавачпродукција: Друштво психолога РС
  Година2020
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Веб адресаhttps://www.youtube.com/watch?v=cvHvSHqz0Mc&t=98s

  Радионице за изградњу односа повјерења и разумијевања између родитеља и предшколске установе, стр. 69 – 86. У: Цвијановић, Н., стр. 27-40. (Ур.): Програм за унапређење партнерства са породицом – програм одговорног родитељства

  Васпитање дјеце у предшколским установама: улога родитеља и васпитача

  Socijalno-psihološki aspekti razvoja poremećaja ponašanja i emocija kod djece i adolescenata

  ИздавачDruštvo psihologa RS.
  ISSN/ISBN978-99976-732-9-9
  Година2020
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од27
  Страна до59
  Веб адресаhttps://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Publikacije/Documents/Podrska%20i%20tretman.pdf

  Пројекат:„Подршка центру за социјални рад Фоча БХРИ103“ у оквиру едукативног програма Препознавање знакова и фактора ризика насилничког понашања код младих и улога Центра за социјални рад у њиховом рјешавању (2019)

  ИздавачInternational Organization for Migration/Међународна организација за миграције (IOM)
  Година2019
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Пројекат: „ Ниси сам“- психосоцијална подршка дјеци без родитељског старања (2019)

  ИздавачЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „ Рада Врањешевић“, Града Бања Луке, Друштво психолога РС)
  Година2019
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Документарно-едукативни филм „Сви за једно“ (2018) у режији Бранка Лазића, директор пројекта филма Сања Радетић Ловрић

  Издавачпродукција: Друштво психолога РС
  Година2018
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Веб адресаhttps://www.youtube.com/watch?v=sUmayFvRwJk

  Project: Establishing a comprehensive system of identification of and support to children at risk in school of Republika Srpska (2018 – 2020)

  ИздавачDruštvo psihologa RS, UNICEF, & Republički pedagoški zavod RS
  Година2018
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Јачање превентивног утицаја медија у сузбијању појаве малољетничког преступништва (2018-2019)

  ИздавачРазвојни програми уједнињених нација - УНДП, Града Бања Лука, Друштво психолога РС)
  Година2018
  АуториСања Радетић-Ловрић

  3. Пројекат: Едукативни програм „Дјеца у ризику и дјеца у контакту са законом“ намјењеном студентима Универзитета у Бањој Луци (2017)

  ИздавачУНИЦЕФ БиХ и Центар за истраживање политике супротстављања криминалитету),
  Година2017
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Научно-истраживачки пројекат: Програм препознавања и заштите дјеце од фактора ризика намјењен стручним службама школа - пилот фаза истраживања

  ИздавачДруштво психолога РС, Републички педагошки завод, УНИЦЕФ и партнери
  Година2016
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Научно-истраживачки пројекат: Социјално-психолошке детерминанте међугрупног помирења након дуготрајних конфликата у пост-југословенским земљама, сарадник на пројекту

  ИздавачИнститут за криминолошка и социолошка истраживања
  Година2016
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Project: Institutional capacity strengthening psychosocial support to children and minors in criminal proceedings (2015 – 2017)

  ИздавачДруштво психолога РС
  Година2015
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Testiranje efekata predškolskog programa u trajanju od 300 sati na kognitivne, socioemotivne, jezičke i fizičke karakteristike djece u BiH

  Година2015
  АуториДанијел Хопић, Мустафа Шуваља, Белма Жига, Мирослав Гаврић и Сања Радетић-Ловрић

  Пројекат: телефон за психолошко савјетовање

  ИздавачДруштво психолога РС & Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
  Година2015
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Социјално неприхватљива понашања младих у Републици Српској: ризични фактори настанка и могућност превенције (2014)

  Година2014
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Социјализација и зависност од ПАС: социјално-психолошки приступ ресоцијализацији и социјалној реинтеграцији

  Година2013
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Samoživi arhiv neprijateljstva - tamna sjenka socijalnog života i pokušaj njegova mjerenja

  ИздавачFilozofski fakultet
  ISSN/ISBN978-99938-34-81-6
  Година2007
  АуториBranko Milosavljević, Владимир Турјачанин, Срђан Душанић и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од175
  Страна до192

  Vrijednosni prioriteti mladih deset godina nakon rata

  ИздавачФилозофски факултет Београд
  Година2007
  АуториБранко Mилосављевић, Срђан Душанић и Сања Радетић-Ловрић

  Социјално-психолошке дискриминанте социјализације младих

  Година2007
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Жене и мушкарци у свијету социјалне патологије

  Година2007
  АуториСања Радетић-Ловрић

  Mladi i toksikomanije

Књиге

  Парадигме зависности: социјалнопсихолошки дискурс о дрогама

  ИздавачФилозофски факултет, Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99976-98-53-3
  Година2021
  АуториСања Радетић Ловрић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна236
  Веб адресаhttp://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/catalog/book/13

  Dijete u pravosudnom postupku : psihološki pristup

  ИздавачDruštvo psihologa RS
  ISBN978-99955-721-9-8
  Година2017
  АуториСања Радетић-Ловрић и Olga Lola Ninković
  Тип књигенаучна књига
  Број страна303
  Веб адресаdprs.rs.ba

  Дрога и социјализација младих

  ИздавачГрафомарк. Лакташи
  ISBN978-99938-36-99-5
  Година2015
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна143

  Радионица као модел рада са групом у оквиру васпитно-образовног система

  ИздавачГрафомарк, Лакташи
  ISBN978-99955-701-3-2
  Година2013
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна271

  Култура толеранције према свијету социјалне патологије

  ИздавачЦентар за социјални и културни поправак, Бања Лука
  ISBN978-99938-843-3-0
  Година2011
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна117

  Зависност од дрога младих: социјално-психолошки приступ и истраживања

  ИздавачГрафомарк, Лакташи
  ISBN978-99955-57-21-8
  Година2011
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна251

  Млади, социјална контрола и странпутице

  ИздавачДруштво психолога Републике Српске
  ISBN99938-36-87-7
  Година2006
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна95

Пројекти

Јачање педагоших и дигиталних компетенција наставника

Кроз креирање и пилотирање едукативног програма унаприједити професионалне компетенције наставника за примјену педагошко-дигиталних вјештина у наставном процесу. Исход 1: Развијен курикулум едукативног програма унапређења педагошко-дигиталних компетенција наставника Исход 2: Ојачане педагошко-дигиталне компетенције наставника Исход 3: Креиран, валидиран и презентован програм унапређења педагошко-дигиталних компетенција наставника.

Број пројекта1251322
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални образовни
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Сања Радетић Ловрић
Пројектни тимЖељана Ковачевић
проф. др Драженко Јоргић
доц. др Александар Пајкановић
доц. др Михајло Савић
проф. др Ивана Зечевић
проф. др Срђан Душанић
Марко Аћић
проф. др Милица Дробац Павићевић
Ђорђе Стојисављевић, ма
Милана Дамјенић, ма
проф. др Синиша Лакић
ФинансијерУНИЦЕФ
Почетак реализације01.09.2022.
Завршетак пројекта01.03.2024.
Вриједност пројекта149815.0 БАМ