Navigation

Lidija Bojinović, ma
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za gudačke instrumente
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Reprodukcija muzike asistent July 11, 2018

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
MVLN1 Violina 1
MVLN2 Violina 2
MMVLN1 Metodika violine 1
MMVLN2 Metodika violine 2
Akademske studije prvog ciklusa
13MIVLN1 Violina 1
13MIVLN2 Violina 2
13MIVLN3 Violina 3
13MIVLN4 Violina 4
13MIVLN5 Violina 5
13MIVLN6 Violina 6
13MIVLN7 Violina 7
13MIVLN8 Violina 8
13MIMVLN1 Metodika violine 1
13MIMVLN2 Metodika violine 2
13MIMVLN3 Metodika violine 3
13MIMVLN4 Metodika violine 4